THT DUYURU

Türkiye Ülkemizden En Son Haberler...

chat
Seçenekler

Seçim Maratonu BaşLadı Listeler AsıLıyor

AtASeL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Özel Üye
Üyelik tarihi:
09/2007
Nereden:
N€ MUTLU TÜRK'üm DIY€N€ ( İnadına Türkiye Ne MutLu Türk'üm Diyene)
Mesajlar:
4.559
Konular:
2077
Teşekkür (Etti):
119
Teşekkür (Aldı):
732
Ticaret:
(0) %
03-01-2009 18:50
#1
Seçim Maratonu BaşLadı Listeler AsıLıyor
Yeni yılın ilk günü başlayan seçim takvimi uyarınca 5 Ocak tarihinde asılacak olan seçmen listeleri 30 Ocak Cuma günü indirilecek. Yüksek Seçim Kurulu kararına göre 5 Ocak Pazartesi günü muhtarlık bölgesi askı listeleri mahalle ve köylerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere asılacak. Askı listeleri, 30 Ocak Cuma günü mesai bitiminde indirilecek.
Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik bulunanlar bizzat nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, kira sözleşmesi, tapu kaydı gibi belgelerden birisi ile başvurabilecek. Nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygun olup olmadığına ilişkin gerekçeli belgeyi ve eklerini seçim kurulu başkanlığına teslim edecek.
Askı süresi içerisinde, yerleşim yeri değişikliği ve kayıt düzeltme için başvuranlara ilişkin kayıtlar İlçe Seçim Kurulu başkanı tarafından MERNİS seçmen sorgulama ekranı kullanılarak sorgulama yapılacak ve gerektiğinde araştırma, kontrol ve değerlendirme yapıldıktan sonra karar verilecek. Adres kayıt sisteminde gerekli düzeltme ve kaydın yapılabilmesi için söz konusu karar ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilecek.

-ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?-

Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları resmi belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmak suretiyle nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygun olup olmadığına ilişkin gerekçeli belgeyi ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edecekler.

-MAHKUMLAR DA OY KULLANACAK-

Ceza ve tutukevlerinde bulunanlara ait taksirli suçlardan hükümlü ve tutuklu seçmen listeleri de 5 Ocak 2009 Pazartesi koğuşlara veya yönetimce ilan edilmek şartıyla belirlenecek uygun yerlere asılacak. Cezaevlerindeki listeler 24 Mart 2009 Salı günü saat 17.00'de askıdan indirilecek.
Yüksek Seçim Kurulu kararı şunların yapılmasını öngörüyor:
“Adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taşıyan Türkiye’de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait kayıtların seçmen kütüğüne dönüştürülmesinden ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, güncelleştirilmek amacıyla askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için; Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan, başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen, öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen, muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik ve adres bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan, olay bilgisi değişen (vatandaşlık durumu gibi), Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine dahil olunabilmesi ve yukarıda belirtilen işlemlerin yapılabilmesi için ilgili nüfus müdürlüğüne, askerlikten terhis olupta, silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir.), kamu hizmetlerinden süreli olarak yasaklı bulunmaları nedeniyle askı listesinde ismi bulunmayanlar ile aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan ve yasaklılık süresi sona eren (Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak resmi yazıyı ibraz etmek zorunludur.),Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif) duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, tutuklu seçmen listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan, taksirli suçlardan hükümlü veya tutuklu olduğu halde düzenlenen tutuklu seçmen listesine yazılmamış bulunan, türk vatandaşları ise, ceza ve tutukevi idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına, başvurabilirler.”

-OY KULLANAMAYACAKLAR-

Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, MERNİS kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olup da, seçmen niteliğine sahip olmakla birlikte MERNİS Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yerleşim yeri adresi bulunmayanlar, silâh altında bulunan erler, onbaşılar, kıta çavuşları ve askeri öğrenciler, izinli olsalar bile, isteseler bile yazılamayacak.

-EKSİKLER GİDERİLECEK-

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, askıdan indirilmesinden sonra, askı süresi içinde nüfus müdürlüklerine yapılan değişiklik/düzeltme başvuruları, SEÇSİS Merkezi Seçmen Veri Tabanına 03 Şubat 2009 Salı günü saat: 17.00’ye kadar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda işlenecek.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 30 Ocak 2009 saat: 17.00’de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce silinecek.


-ÖZÜRLÜ SEÇMENLERİN MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE GÖSTERİLMESİ-

Özürlü seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığından alınan bilgiler, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce SEC_003 ekranı kullanılmak suretiyle seçmen kütüğüne işlenmiş ve muhtarlık bölgesi askı listelerinde (Ö) harfi ile gösterilecek. Askı dönemi içinde özürlü seçmenlerin ilçe seçim kurulu başkanlığına yazılı olarak resmi belge ile başvurması durumunda, ilçe seçim kurulu başkanlığınca SEC_003 ekranı kullanılarak, özürlü seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere “Özürlü” kutusu işaretlenecek.

-MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE KİMLERİN, NASIL İTİRAZ EDEBİLECEK?-

Muhtarlık bölgesi askı listelerine; seçmenler ve siyasi partiler askı süresi içinde itiraz edebilecekler. Siyasi partiler, dilekçeleri ekinde sunacakları yetki belgeleri ile partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühürlü ve imzalı bir yazı ile ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirirler. Muhtarlık bölgesi askı listelerine; Siyasi partilerin ilçe seçim kurulu başkanlıklarına isimlerini bildirdikleri parti yetkilileri; O ilçede oturan tüm seçmenler,seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar, (Örnek: O muhtarlık bölgesinde yerleşim yeri adresi bulunmayan, askeri öğrenci, ölü, kısıtlı, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişilerin yazılımı gibi), herhangi bir nedenle bir seçim çevresinden diğerine mükerrerlik teşkil etmese bile toplu – hileli biçimde nakiller,ile ilgili olarak, seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise, ancak kendileriyle ilgili olarak, itirazda bulunabilecekler.

-İTİRAZLAR YAZILI YAPILACAK-

İtirazlar ilçe seçim kurulu başkanına yazılı olarak yapılacak. Taksirli suçlardan hükümlü olanlar ile tutuklu seçmenler ceza ve tutukevi idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz edebilecek. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenlerin itirazları incelenmeyecek.

-İTİRAZLARIN KARARA BAĞLANMASI VE ASKI LİSTELERİNİN KESİNLEŞMESİ-

İlçe seçim kurulu başkanı, kendisine ulaşmasından itibaren itirazları en geç 07 Şubat 2009 Cumartesi günü saat 17:00’ye kadar kesin olarak karara bağlayacak. Bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme işlemlerinin yapılması ile muhtarlık bölgesi askı listeleri 10 Şubat 2009 Salı günü kesinleşecek.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde incelenmesinde, bir seçim çevresinden diğerine topluca nakil istemi olması halinde veya bu şekilde toplu bir nakil olduğuna ilişkin ihbar, duyum ve itiraz üzerine ilgili ilçe seçim kurulu başkanı bunun hileli bir girişim olduğu kanaatine varırsa, bu durumla ilgili bir karar verilmeden önce nakil isteyenlerin listesini, askı süresi içinde itirazın ertesi günü ilçe seçim kurulunun çalıştığı binanın kapısında askıya çıkarır ve durumu ilgili siyasi partilere bildirir. Bu listeye aynı gün içinde hileli veya toplu nakil sebebiyle ilgililer itiraz edebilecekler.
---------------------
Forumu Bıraktı

Ama
Bırakamıyor


Tenine dokunabilmek mi? Hâşa! Gözüm göz menziline girsin yeter. Hadi düş düşlerime, tutmayana "AŞK"olsun

Ne MutLu Türk'üm Diyene
nebioglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
11/2008
Mesajlar:
110
Konular:
3
Teşekkür (Etti):
3
Teşekkür (Aldı):
10
Ticaret:
(0) %
03-01-2009 19:19
#2
paylaşım güzel bir çoğumuzun bilkmediği konular en başta ben
ama bilmemiz gerikir tabi...
--------------------- Biz yağmuru camdan bakarak değil
İliklerimize kadar ıslanarak öğrendik...
meko93 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
08/2008
Nereden:
Döиüşü σLмαуαи уσLdαи
Mesajlar:
909
Konular:
101
Teşekkür (Etti):
4
Teşekkür (Aldı):
80
Ticaret:
(0) %
04-01-2009 01:19
#3
TEşekkürler bilgi için.
---------------------
Eğer bir gün
Deplasman yolunda
Ölürsem otobüs ortasında
Fenerbahçe uğruna
Can verdiğimizi
Mezarın taşına

İğneleyin
Söylemeyin
Duymasın sevdiğim
Dayanamaz
Böyle bir acıya
Deplasmanda diyin uzaklarda diyin
Öldüğümü söylemeyin...
By !sTiLa ~ paSha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
01/2009
Nereden:
ANKARA/ULUS
Yaş:
33
Mesajlar:
916
Konular:
9
Teşekkür (Etti):
25
Teşekkür (Aldı):
32
Ticaret:
(0) %
03-03-2009 13:05
#4
listeler yalan yanlış asılıyor adresler felan hep yanlış ...!
--------------------- [youtube]S0PtZUoHbN0[/youtube]


ÖLÜNÜZÜ DİRİNİZİ,HER GÜN BİRİNİZİ,BİR GÜN HEPİNİZİ KÖKÜNDEN KAZIYACAĞIZ

Polat: Terörü sen yaratmadınmı ?İskender: Kötü mü yaptık? terör olmasaydı bu ülkenin çocukları bayarağın ne anlama geldiğini unuturlardı.Polat: Terör Olmasaydı bayrak gönderde gönüllerde olurdu! Tabutların üstünde değil! Siz hırsızlığı adet edinmişsiniz. kreptoman olmuşsunuz. Bayrağı hırsınıza ve hırsızlığınza adet edinmeyin.

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler