THT DUYURU

Türkiye Ülkemizden En Son Haberler...

Seçenekler

'Torba Kanun' Komisyondan Geçti

iSyankaraLı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Forumdan Uzaklaştırıldı
Üyelik tarihi:
08/2009
Nereden:
Her Yerden.
Mesajlar:
5.591
Konular:
3438
Teşekkür (Etti):
214
Teşekkür (Aldı):
1045
Ticaret:
(0) %
23-06-2010 21:23
#1
'Torba Kanun' Komisyondan Geçti
Çeşitli konularda düzenlemeler içeren ''Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'', TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Tasarıyla, Gelir Vergisi dilimleri ve uygulanacak vergi oranları, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenlenerek, ücretlilerin daha geç yüzde 35'lik dilime geçmesi sağlanıyor. Yüzde 27'lik dilimin üst sınırı 50 bin TL'den 76 bin 200 TL'ye çıkarılıyor. Böylece üste gelir grubunda bulunan ücretlilere 2 bin 100 TL'ye kadar vergi iadesi yapılacak.

Yatırım fonları dahil, sermaye şirketlerinde, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası kazançları için banka ve aracı kurumlarca yapılacak vergi indirimi yüzde 0 (sıfır) olarak yeniden belirleniyor. Böylece daha önce yerli yatırımcılar için aynı gelirlerde uygulanan yüzde 10 oranı, sıfırlanarak yerli ile yabancı arasındaki fark kaldırılıyor.

-e-TEBLİGAT-

Tasarıya göre, Tebligat Kanunu'nda sayılan usullere bağlı kalmaksızın tebliğe elverişli elektronik adres aracılığıyla elektronik ortamda da tebligat yapılabilecek.

Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili olarak her türlü altyapıyı kurmaya ve kurulmuş olanı kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, ayrıca buna ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkili olacak.

Vergi matrahı takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasında zamanaşımının durmasına yönelik süre bir yılı geçemeyecek.

Vergi incelemeleri yeni esaslara bağlanacak. Özel usulsüzlük cezasının üst sınırı 770 bin lira olacak.

Vergi kanunlarına göre tutulan, saklanma ve ibraz mecburiyeti olan defter kayıtlarında muhasebe hileleri yapan ve tahrif suçlarını işleyenler hakkındaki denetim raporları da Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilecek.

-YAZILI İZAHAT İSTEME HAKKI-

Yetkili makamların mükellefin kendisine yazıyla yanlış izahat vermiş olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması halinde vergi cezası kesilmeyecek ve gecikme faizi hesaplanmayacak.

Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığından veya bu hususta yetkili kılınan makamlardan, vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddütlü gördükleri hususlar hakkında yazıyla izahat isteyebilecek.

-DAMGA VERGİSİ-

Finansman şirketlerince kullandırılacak kredilerle, ekici ve alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı sözleşmelerin de Damga Vergisi Kanunu kapsamına alınıyor. Tüketici kredilerinin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna tutulacak.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, Gelir İdaresi Daire Başkanları ve Vergi Dairesi Başkanları üçlü kararname ile atanacak.

Kamu yararına çalışan derneklere, Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca tahsis edilen taşınmazlar veriliş maksadı dışında kullanılamayacak ve satılamayacak.

-KOORDİNASYON KURULU-

Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Kurul, bakanlığının vergi inceleme ve denetim amaçlarına ulaşmasına sağlamak, vergi inceleme denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmek; vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek, vergi inceleme birimleri arasında koordinasyonu ve bilgi akışını temin etmek gibi görevleri üstlenecek..

Kamu sağlık kuruluşlarının birbirlerine yapacakları teslim ve hizmetler Kdv'den istisna tutulacak, vergi muafiyeti sağlanacak.

-MİLLİ PİYANGO-

Milli Piyango İdaresi'nin şans oyunlarıyla işlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerince kurulan şirketlere yaptırabilmesine imkanı sağlanacak. Bu kapsamda yapılacak lisans verme işlemleri teklif almak yoluyla açık eksiltme usulüne göre yaptırılabilecek.

Adli personele yol tazminatı verilecek. Yol tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak.

Hazineye ait arazilerin taşınmazların yüzde 40'ı hisse miktarı uygulama imar planları içinde ise 400, dışında ise 4 bin metrekareyi aşmamak üzere talepte bulunan hissedarlarına doğrudan satılabilecek.

Vakıflar ya da kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup üzerinde yapılaşma bulunan taşınmazların Hazineye ait başka taşınmazla trampa edilmesi yoluyla Hazineye adına tescil edilenler öncelikle büyükşehir, talep olmaması halinde ilgili belediye, diğer yerlerde ise o yerin belediyesine bedelsiz olarak devredilecek.

TBMM hesaplarını Sayıştay denetleyecek.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri denetledikleri odaların banka hesaplarına ulaşabilecek.

Serbest Mali müşavirler belli koşullarda KİT'lerde yönetim kurulu üyeliği yapabilecek.

Futbol kulüplerinin de aralarında olduğu GSM aracı kuruluşları satışları üzerinden vergi ödemeyecek. Ana şirketin yüzde 15 oranında vergilendirilmesi ise sürecek.

Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığınca tespit edilecek sürede geçerli olmak üzere verilecek.

Hususi damgalı pasaportlar 6 aydan az olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sürelerde, hizmet damgalı pasaportlar ise 6 aydan az olmamak kaydıyla pasaport sahibinin görevinin müddetine göre İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek süre için geçerli olmak üzere tanzim edilecek.

Elektronik pasaportlarda refakate kayıt işlemi yapılmayacak, bu pasaportlar temdit edilemeyecek ve müşterek e-pasaport düzenlenemeyecek.

Kanunlar ile verilen yetkiler çerçevesinde TOKİ'ye devri talep edilen taşınmazların, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde kalması halinde, bu taşınmazların TOKİ'ye devir talebi öncelikli olacak.

Hurda kamyonların teslimi durumunda, vergi silinmesine ilişkin uygulamanın süresi uzatılacak ve kapsamı genişletilecek. Buna göre, 1985 model ve altı kamyonlar, 31 Aralık 2001 tarihine kadar il özel idarelerine teslimleri halinde bunların vergi borçları silinecek.

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler