İPUCU

Web & Server Güvenliği Doğru web ve veritabanı sunucusu güvenliği sağlanmadan, bilgisayar korsanları hassas verilerinize erişebilir. Web, Sunucu ve veritabanı güvenliğini nasıl sağlayacağınızı buradan öğrenebilirsiniz.

Seçenekler

SQL Komutları

15-07-2012 09:13
#1
Fenerist® - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
04/2012
Nereden:
Kadıköy
Mesajlar:
3.612
Teşekkür (Etti):
378
Teşekkür (Aldı):
778
Konular:
2017
Ticaret:
(0) %
SQL Komutları

SQL Nedir?
Tablolar
Veriyi seçme – SELECT cümlesi
Tablo yaratma – CREATE cümlesi
Tabloya ekleme – INSERT cümlesi
Kayıtları güncelleme – UPDATE cümlesi
Kayıt silme – DELETE cümlesi
Tabloyu silme – DROP cümlesi


2. kısım - SQL İleri Konular .................................................. .................................................8

SELECT cümlesi – ALL ve DISTINCT sözcükleri
Aggregate functions: AVG, MIN, MAX, SUM, COUNT
GROUP BY clause
HAVING clause
ORDER BY clause
Koşulların birleştirilmesi: AND, OR, operatörleri
IN ve BETWEEN koşul operatörleri
Matematiksel operatörler ve fonksiyonlar
Tablo birleştirme – JOIN işlemi


1.KISIM


SQL NEDİR?

SQL bir veri tabanıyla iletişim kurmak için kullanılır. ANSI standardına göre ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinin standart dilidir. SQL cümleleri, bir veri tabanındaki verileri güncellemek, veri tabanından veri çıkarmak, veri silmek vb için kullanılır. Çok bilinen bazı ilişkilsel veri tabanı yönetim sistemleri şunlardır: Oracle, Sybase, MS SQL Server, Access, Ingres... Her ne kadar çoğu veri tabanı yönetim sistemi SQL’i kullansa da çoğunun kendilerine özgü ek özellikleri vardır.

Standart SQL cümleleri, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE ve DROP’tur.

TABLO KAVRAMI

Bir ilişkisel veri tabanı sistemi (relational data base management system) bir veya daha fazla TABLO adı verilen nesnelerden meydana gelir. Veriler bu tablolarda saklanır. Tablolar, satır (“row”) ve sütunlar (“column”) dan meydana gelirler ve her tablonun benzersiz (“unique”) bir ismi vardır. Aşağıda örnek bir tablo görüyorsunuz.

DERSLER tablosu
Adı
Ogr. Uyesi
Sınıf
Kredi
Eğitimde Bilgi tekn.
Filiz Eyüboğlu
1
4
Programlama Dilleri
Filiz Eyüboğlu
2
4
Ogretim Tasarımı
Feza Orhan
3
2
Yazarlık Dilleri
Betül Yılmaz
3
4

Tabloda 4 satır, 4 kolon var.

VERİNİN SEÇİLMESİ

SELECT cümlesi bir veri tabanından verileri seçmek ve çıkarmak (“retrieve”) için kullanılır. SELECT cümlesinin formatı:

SELECT “kolon1” [,kolon2”, vb]
FROM “tablo adı”
WHERE “koşul”];

[ ] : seçimlik anlamına gelir.


WHERE clause’da kullanılabilecek operatörler şunlardır:

= eşittir
> büyüktür
< küçüktür
>= büyük veya eşittir
<= küçük veya eşittir
<> eşit değildir
LIKE --------------à LIKE çok güçlü bir operatördür. Belirttiğiniz şeye benzeyenleri seçer.
Örneğin

SELECT isim, soyadı
FROM calisan
WHERE soyadi LIKE ‘Er%’

Bu sorgu, soyadı ‘Er’ ile başlayan kayıtları seçer ve getirir.

Diğer bir örnek:

SELECT isim, soyadı
FROM calisan
WHERE soyadi LIKE ‘%s’; Soyadı ‘s’ ile bitenleri seçer ve getirir.


Örnek tablo (SQLCourse - Interactive Online SQL Training for Beginners)

EMPINFO (Çalışan Bilgilerini tutan tablo)

First
Last
Id
Age
City
State
John
Jones
99980
45
Payson
Arizona
Mary
Jones
99982
25
Payson
Arizona
Eric
Edwards
88232
32
San Diego
California
MaryAnn
Edwards
882338
32
Phoenix
Arizona
Ginger
Howell
98002
42
Cottonwood
Arizona
Sebastian
Smith
92001
23
Gila Bend
Arizona
Gus
Gray
22322
35
Bagdad
Arizona
MaryAnn
May
32326
52
Tucson
Arizona
Erica
Williams
32327
60
Show Low
Arizona
Leroy
Brown
32380
22
Pinetop
Arizona
Elroy
Cleaver
32382
22
Globe
Arizona


Yukarıda tablo göz önüne alındğında aşağıdaki SQL sorgularının getireceği sonuçlar nelerdir? Düşününüz. Daha sonra, yukarıda verilen adreste sayfanın sonunda yer alan pencereden SQL Yorumlayıcıya girerek sistemin vereceği sonuçları inceleyiniz.


SELECT first, last, city
FROM empinfo;

SELECT last, city, age
FROM empinfo
WHERE yas < 30;

SELECT first, last, city, state
FROM empinfo
WHERE last LIKE ‘J%’;


SELECT * FROM empinfo;

SELECT first, last
FROM empinfo
WHERE last LIKE ‘%s’;


SELECT first, last, age
FROM empinfo
WHERE last LIKE ‘%illia%’;


SELECT *
FROM empinfo
WHERE first = ‘Eric’;


SELECT cümlesiyle ilgili sorgular:

Sorguları yazıp SQL Yorumlayıcıya girip çalıştırınız. Sonuçları tabloya bakarak kontrol ediniz.

1. Tablodaki herkesin ilk ismini ve yaşını görüntüleyiniz.
2. Payson’dan olmayan kişilerin ilk adını, soyadını ve şehrini görüntüleyiniz.
3. 40 yaşın üzerinde olan kişilerin tüm bilgilerini (tüm kolonlar) görüntüleyiniz.
4. Soyadı ‘ay’ ile bitenlerin adını ve soyadını görüntüleyiniz.
5. Adı ‘Mary’ olanları tüm bilgilerini görüntüleyiniz.
6. Adında ‘Mary’ geçenlerin tüm bilgilerinin görüntüleyiniz.

Yanıtlar: İngilizce notlar, s. 3-4.


TABLO YARATMA

CREATE TABLE cümlesi yeni bir tablo yaratmak için kullanılır. Formatı şöyledir:

CREATE TABLE “tablo adı”
(“kolon1” “veri türü”[constraint],
“kolon2”, “veri türü”[constraint],
........... );

Örnek:

CREATE TABLE calisan
(adi varchar(15),
soyadi varchar(20),
yas number(3),
adres varchar(30),
sehir varchar(20) );

Tablo ve kolon isimleri bir harf ile başlamalıdır. Devamında ise harfler, rakamlar ve underscore karakteri “ _ “ bulunabilir. Uzunluk 30 karakteri geçmemelidir. SQL özel sözcükleri (SELECT, INSERT, CREATE vb gibi) tablo ve kolon adı olarak kullanılamaz.

Bir kolona girilecek verilerle ilgili kurallar’a “constraint” denir. Örneğin “unique” constraint’, tablodaki kayıtlarda bu kolona girilecek değerlerin benzersiz (“unique”) olması gerektiğini yani her hangi iki kolonda aynı değerin olamayacağı kuralını koyar. “primary key” constraint’i bulunduğu kolon değerinin tablodaki kayıtlara erişilirken birincil anahtar olarak kullanılmasını söyler. Birincil anahtar bildirimi yapıldıysa kayıtlara – sistem sıralı okuma yapmadan - doğrudan erişir. Birincil anahtar değerleri benzersiz olmalıdır.

Tablo Yaratma Uygulaması

Bir şirkette çalışanların bilgilerini tutmak için bir tablo yaratılacak. Tablodaki bilgiler şunlar olacak: adi, soyadi, unvan, yas, maas.

ÖNEMLİ: Tablonuza isim seçerken herkesin kullanmayacağı bir isim seçiniz. CALISAN_ogrenci numaranız gibi. Çünkü bu tablolara aynı veri tabanında yer alacaktır ve bir veri tabanındaki tablo isimleri benzersiz olmalıdır.

Yanıt: İng. Notlar, s.6

CREATE TABLE CALISAN_FILIZ
(ADI VARCHAR(15),
SOYADI VARCHAR(20),
UNVAN VARCHAR(15),
YAS NUMBER(2),
MAAS NUMBER(8) );
TABLOYA EKLEME YAPMA (“INSERT”)

INSERT cümlesi tabloya veri eklemek için kullanılır.

INSERT INTO “tablo adı”
(birinci kolon, ........, sonuncu kolon)
VALUES(ilk değer,..........son değer);

Örnek:

INSERT INTO calisan
(ad, soyad, yas, adres, sehir)
VALUES (‘Ayşe’, ‘Yılmaz’, 30, ‘Papatya sokak. 25/2 Kızılay’, ‘Ankara’);

INSERT uygulamaları:

Yaratmış olduğunuz tabloya aşağıdaki şu 3 çalışanı ekleyiniz.

Ege Erdem, Programcı, 24, 5000
İpek Özgür, Analist, 26, 6000
Berrak Yılmaz, Sekreter, 25, 2000

Bunları ekledikten sonra kendiniz 5 çalışan daha ekleyiniz (yukardaki ünvanları kullanarak ve ayrıca birkaç başka ünvan daha ekleyerek).

Bu eklemelerden sonra şu işleri yapacak SELECT cümleleri giriniz:

1- Tablodaki her çalışana ait tüm kolonları seçiniz.
2- Maaşı 5000 ve üzeri olan çalışanlara ait tüm kolonları seçiniz.
3- Yaşı 25’in üzerinde olanların ad ve soyadlarını seçiniz.
4- Ünvanı programcı olanların ad, soyad ve maaşlarını seçiniz.
5- Soyadı “r” ile bitenlerin tüm kolonlarını seçiniz.
6- Adı “İpek” olanların soyadını seçiniz.
7- Yaşı 80’in üzerinde olanların tüm kolonlarını seçiniz.
8- Adında “e” harfi geçenlerin ad ve soyadlarını seçiniz.

Yanıtlar İng. Notlar s. 7’de


KAYITLARI GÜNCELLEME (“UPDATE”)

Kayıt güncelleme için UPDATE cümlesi kullanılır. Formatı şu şekildedir:

UPDATE “tablo adı”
SET “kolon adı” = “yeni değer” [, bir sonraki “kolon adı” = yeni
değer”......]
WHERE “kolon adı” OPERATOR “değer”
[AND | OR “kolon” değer” OPERATOR “değer”];

Örnekler:

UPDATE calisan
SET yas = yas + 1
WHERE isim = ‘Ayşe’ AND soyadi = ‘Yılmaz’;

UPDATE telefon_defteri
SET alan_kodu = 212
WHERE posta_kodu = 34340;

UPDATE calisan
SET maas = 7000, unvan = ‘veri tabani yöneticisi’
WHERE adi = ‘ege’ AND soyadi = ‘Erdem’;

UPDATE uygulamaları:

Her UPDATE’den sonra güncellemenizi teyit edecek bir SELECT cümlesi yazıp çalıştırınız.
(daha önce yarattığınız CALISAN_....tablosu kullanılacak)

1- İpek Özgür, Ali Yıldırım ile evlendi; soyadını güncelleyiniz.
2- Ege Erdem’in doğum günü oldu, yaşını 1 artırınız.
3- Tüm sekretelerin ünvanı “Yönetici Asistanı” oldu; güncelleyiniz.
4- 4000 ve altında maaş alanlara 500 zam yapıldı; güncelleyiniz.

** üç update cümlesi de siz yazıp çalıştırınız.

Yanıtlar İng. Notlar, s.8’de

KAYIT SİLME (“DELETE”)

DELETE “tablo adı”
WHERE “kolon adı” OPERATOR “değer”
[ AND | OR “kolon adı” OPERATOR “değer” ];

Örnekler:

DELETE FROM calisan; ==è böyle yazıldığında tablodaki tüm satırlar silinir.

DELETE FROM calisan
WHERE soyadi = ‘Yılmaz’;
DELETE FROM calisan
WHERE adi = ‘İpek’ OR adi = ‘Canan’;


Delete uygulamaları

DELETE cümlelerinizin doğru çalıştığını görmek için SELECT cümlesi kullanınız.

1- Ege Erdem firmadan ayrıldı, kaydını siliniz.
2- 7000’in üzerinde maaş alanlar bütçe kısıtlaması nedeniyle işten çıkarıldı. Bu kişileri tablodan çıkarınız.


** Kendiniz de iki DELETE cümlesi yazıp çalıştırınız.


TABLO SİLME

DROP cümlesi tabloyu ve tüm kayıtları silmek için kullanılır.

DROP TABLE “tablo adı”;


Drop uygulaması:

Yaratmış olduğunuz calisan_... tablonuzu siliniz. Silindiğinden emin olmak için bir SELECT kullanmaya çalışıp gelen mesajı inceleyiniz.***** Birinci Kısmın Sonu *****

2. KISIM: SQL İLERİ KONULAR


items_ordered tablosu

customerid
order_date
item
quantity
price

10330
30-Jun-1999
Pogo stick
1
28.00
10101
30-Jun-1999
Raft
1
58.00
10298
01-Jul-1999
Skateboard
1
33.00
10101
01-Jul-1999
Life Vest
4
125.00
10299
06-Jul-1999
Parachute
1
1250.00
10339
27-Jul-1999
Umbrella
1
4.50
10449
13-Aug-1999
Unicycle
1
180.79
10439
14-Aug-1999
Ski Poles
2
25.50
10101
18-Aug-1999
Rain Coat
1
18.30
10449
01-Sep-1999
Snow Shoes
1
45.00
10439
18-Sep-1999
Tent
1
88.00
10298
19-Sep-1999
Lantern
2
29.00
10410
28-Oct-1999
Sleeping Bag
1
89.22
10438
01-Nov-1999
Umbrella
1
6.75
10438
02-Nov-1999
Pillow
1
8.50
10298
01-Dec-1999
Helmet
1
22.00
10449
15-Dec-1999
Bicycle
1
380.50
10449
22-Dec-1999
Canoe
1
280.00
10101
30-Dec-1999
Hoola Hoop
3
14.75
10330
01-Jan-2000
Flashlight
4
28.00
10101
02-Jan-2000
Lantern
1
16.00
10299
18-Jan-2000
Inflatable Mattress
1
38.00
10438
18-Jan-2000
Tent
1
79.99
10413
19-Jan-2000
Lawnchair
4
32.00
10410
30-Jan-2000
Unicycle
1
192.50
10315
2-Feb-2000
Compass
1
8.00
10449
29-Feb-2000
Flashlight
1
4.50
10101
08-Mar-2000
Sleeping Bag
2
88.70
10298
18-Mar-2000
Pocket Knife
1
22.38
10449
19-Mar-2000
Canoe paddle
2
40.00
10298
01-Apr-2000
Ear Muffs
1
12.50
10330
19-Apr-2000
Shovel
1
16.75Customers tablosu

customerid firstname lastname city state

10101 John Gray Lynden Washington
10298 Leroy Brown Pinetop Arizona
10299 Elroy Keller Snoqualmie Washington
10315 Lisa Jones Oshkosh Wisconsin
10325 Ginger Schultz Pocatello Idaho
10329 Kelly Mendoza Kailua Hawaii
10330 Shawn Dalton Cannon Beach Oregon
10338 Michael Howell Tillamook Oregon
10339 Anthony Sanchez Winslow Arizona
10408 Elroy Cleaver Globe Arizona
10410 MaryAnn Howell Charleston South Carolina
10413 Donald Davids Gila Bend Arizona
10419 Linda Sakahara Nogales Arizona
10429 Sarah Graham Greensboro North Carolina
10438 Kevin Smith Durango Colorado
10439 Conrad Giles Telluride Colorado
10449 Isabela Moore Yuma ArizonaSELECT cümlesi

SELECT cümlesinin formatı:

SELECT [ALL | DISTINCT] column1[,column2]
FROM table1[,table2]
[WHERE "conditions"]
[GROUP BY "column-list"]
[HAVING "conditions]
[ORDER BY "column-list" [ASC | DESC] ]


Örnek:

SELECT isim, yas, maas
FROM calisan
WHERE yas > 50;

Karşılaştırma operatörleri:

=
Equal
>
Greater than
<
Less than
>=
Greater than or equal to
<=
Less than or equal to
<> or !=
Not equal to
LIKE
String comparison test

ALL ve DISTINCT anahtar kelimeleri

ALL: tüm kayıtları seçer, “default” olduğu için belirtmemiz gerek yoktur.

DISTINCT: unique (benzersiz) kolon değerlerini seçmek için.

Örnek:
SELECT DISTINCT yas
FROM calisan;


Alıştırmalar

Alıştırmaları yaparken sistemde mevcut ve yukarıda içerikleri verilmiş “items-ordered” ve “customers” tablolarını kullanacaksınız.

“items-ordered” tablosundan

1- customerid’si 10449’in satın aldığı ürünleri bulunuz; customerid, item ve price’ı listeleyiniz.
2- “tent” alanların tüm kolonlarını listeleyiniz.
3- “s” ile başlayan item’lara ait customer_id, order_date ve item values listelenecek.
4- distinct item’ları listeleyiniz.

****** Ayrıca 4 SELECT cümlelesi daha yazıp çalıştırınız.

Yanıtlar: İng. Notlar, s. 14


Kümeleme Fonksiyonları (“Aggregate Functions”)

MIN
returns the smallest value in a given column
MAX
returns the largest value in a given column
SUM
returns the sum of the numeric values in a given column
AVG
returns the average value of a given column
COUNT
returns the total number of values in a given column
COUNT(*)
returns the number of rows in a table


Örnekler

SELECT AVG(maas)
FROM calisan;
SELECT AVG(maas)
FROM calisan
WHERE unvan = ‘programcı’;

SELECT COUNT(*)
FROM calisan;
Alıştırmalar

1- items-ordered tablosunda fiyatı en yüksek olan eşyayı bulunuz.
2- aralık ayında satılmış eşyaların ortalama fiyatını bulunuz.
3- items_ordered tablosunda kaç satır vardır?
4- sipariş edilen “tent”ler arasında en düşük fiyatı olanı bulunuz (en düşük fiyatı görüntüleyiniz).

Yanıtlar: İng. Notlar, s.15

GROUP BY yantümcesi
Sözdizimi:

SELECT column1,
SUM(column2)
FROM "list-of-tables"
GROUP BY "column-list";


The GROUP BY clause, belirtilen kolon veya kolonlardaki tüm satırları bir araya toplar ve bu kolonlar üzerinde “aggregate” fonksiyonlarının çalıştırılmasını izin verir. Örneğin, şirkkte her bölümdeki en yüksek maaşı bulmak istiyorsak, bölümlere göre gruplayıp, her bir grubun içinde en yüksek maaşı bulmamız gerekir.

SELECT max(salary), dept
FROM employee
GROUP BY dept;

This statement will select the maximum salary for the people in each unique department. Basically, the salary for the person who makes the most in each department will be displayed. Their, salary and their department will be returned.

items_ordered tablosunu göz önüne alalım. Soru: Quantity’ye göre gruplama yapıp (yani quantity 1 olanlar bir grup, quantity 2 olanlar bir grup, quantity 3 olanlar başka bir grup...) her gruptaki en yüksek maliyeti bulmak istiyoruz.

SELECT quantity, MAX(price)
FROM items_ordered
GRUP BY quantity;

Bu sorguyu girip sonucuna bakınız, notlarınızdaki tablodan kontrol ediniz.

Alıştırmalar

1- customers tablsounu kullanarak, her bir eyalette kaçar müşteri olduğunu bulunuz. Hint: count is used to count rows in a column, sum works on numeric data only.
2- items_ordered tablosundan, her bir eşya için item, max price, min price’ı bulunuz.
3- her bir müşterinin kaç sipariş verdiğini bulunuz. items_ordered tablosunu kullanınız. customerid, bu müşterinin yaptığı sipariş sayısı ve siparişlerinin toplamını bulunuz.

Yanıtlar: İng. Notlar, s. 17
HAVING yantümcesi (“ HAVING clause” )

HAVING yantümcesi, belirli bir koşula göre grup oluşturmayı sağlar. Bu bakımdan HAVING clause, GROUP BY’dan sonra yer almalıdır.

HAVING yantümcesinin formatı:

SELECT column1,
SUM(column2)
FROM "list-of-tables"
GROUP BY "column-list"
HAVING "condition";

Bir örnekle açıklamaya çalışalım. Çalışanların ad, bölüm, maaş ve yaşını tutan bir çalışan tablosu olsun. Her bir bölümde çalışan kişilerin ortalama maaşlarını bulmak istiyorsak şöyle yazarız:

SELECT dept, avg(salary)
FROM employee
GROUP BY dept;

Fakat, gruptaki tüm maaşların ortalamasını almak yerine, maaşı 20000’den fazla olanların ortalamasını istiyorsak HAVING kullanmamız gerekir:

SELECT dept, avg(salary)
FROM employee
GROUP BY dept
HAVING avg(salary) > 20000;


Uygulamalar (GROUP BY alıştırmalarına benziyor bunlar; ama HAVING kullanılmayı gerektiriyor)

1- customers tablosunu kullanarak her eyalette kaç kişi olduğunu bulmamız isteniyor; ancak kişi sayısı o eyalette 1’den fazla ise.
2- items_ordered tablosunu kullanarak, tablodaki her bir eşya için (max price > 190.00 ise) eşya, max price, min price görüntüleyiniz.
3- Her müşterinin sipariş (order) sayısını bulunuz ( eğer birden fazla eşya sipariş ettiyse). items_ordered tablosunu kullanınız. customerid, siparişlerinin sayısı ve siparişlerinin toplamını görüntüleyiniz

Yanıtlar: İng. Notlar, s. 18


ORDER BY yantümvesi
ORDER BY sorgunuzun sonucunun sıralı olarak (büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe) görüntülenmesi için kullanılabilecek seçimlik (“optional”) bir yantümcedir.

ORDER BY yan cümlesinin formatı:

SELECT column1, SUM(column2)
FROM "list-of-tables"
ORDER BY
"column-list" [ASC | DESC];

[ ] = optional


ASC = Ascending Order - default
DESC = Descending Order


Örnek:

Employee_info tablosundan, dept = ‘Sales’ olan bölümlerde çalışanların employee_id, dept, name, age ve salary bilgilerini maaşa göre küçükten büyüğe doğru sıralayarak görüntüleyiniz.

SELECT employee_id, dept, name, age, salary
FROM employee_info
WHERE dept = 'Sales'
ORDER BY salary;

Sıralamayı birden fazla kolona göre yapmak isterseniz kolon adlarını virgülle ayırarak yazınız. Örnek olarak:

SELECT employee_id, dept, name, age, salary
FROM employee_info
WHERE dept = 'Sales'
ORDER BY salary, age DESC;

Alıştırmalar

1- customers tablosundan, tüm müşterilerin lastname, firstname ve city bilgisini seçiniz; soyadına göre küçükten büyüğe doğru sıralayarak görüntüleyiniz.


2- Birinci uygulamanın aynısı...bu sefer soyadını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.


3- fiyatı 10.00’den büyük olan eşyaların adını ve fiyatını seçip fiyata göre küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

Yanıtlar: İng. Notlar, s.19


Koşulların ve Boolean Operatörlerin Birleştirilmesi

Örnek:

SELECT customerid, order_date, item
FROM items_ordered
WHERE (item <> 'Snow shoes') AND (item <> 'Ear muffs');

Note: Yes, that is correct, you do want to use an AND here. If you were to use an OR here, then either side of the OR will be true, and EVERY row will be displayed. For example, when it encounters 'Ear muffs', it will evaluate to True since 'Ear muffs' are not equal to 'Snow shoes'.

Örnek:

SELECT item, price
FROM items_ordered
WHERE (item LIKE 'S%') OR (item LIKE 'P%') OR (item LIKE 'F%');

IN ve BETWEEN Koşul Operatörleri

SELECT col1, SUM(col2)
FROM "list-of-tables"
WHERE col3 IN
(list-of-values);

SELECT col1, SUM(col2)
FROM "list-of-tables"
WHERE col3 BETWEEN value1
AND value2;

IN koşul operatörü, küme üyeliğini sınamak için kullanılır. Yani, bir değerin bir kümeye ait olup olup olmadığını sınamak için kullanılır.

Örnek:

SELECT employeeid, lastname, salary
FROM employee_info
WHERE lastname IN ('Hernandez', 'Jones', 'Roberts', 'Ruiz');


Bu cümle employee_info tablosundan employeeid, lastname, salary bilgilerini listeleyecek eğer isim parantez içindeki isimlerden birine eşitse.

IN yerine eşit ve OR kullanarak aynı sorguyu şu şekilde yazabiliriz.

SELECT employeeid, lastname, salary
FROM employee_info
WHERE lastname = 'Hernandez' OR lastname = 'Jones' OR lastname = 'Roberts'
OR lastname = 'Ruiz';

Görüldüğü gibi IN kullandığında daha kısa ve anlaşılır yazmak mümkün oluyor.

DİKKAT: Satırları dahil etmemek için de NOT IN kullanılır. .


BETWEEN kolul operatörü BETWEEN’den önce belirtilen değerin BETWEEN’den sonra belirtilmiş olan iki değerin arasında olup olmadığını sınamak için kullanılır

Örnek:

SELECT employeeid, age, lastname, salary
FROM employee_info
WHERE age BETWEEN 30 AND 40;

Bu cümle, employee_info tablosundan – yas 30 ile 40 arasındaysa - employeeid, age, lastname ve salary’yi listeler. Aynı sonucu verecek diğer bir cümle şöyle olabilir:


SELECT employeeid, age, lastname, salary
FROM employee_info
WHERE age >= 30 AND age <= 40;

DİKKAT: Verdiğimiz aralığın dışında olanları belirtmek için NOT BETWEEN kullanabiliriz.


Alıştırmalar


1- items_ordered tablosunu kullanarak, fiyatı 10.00 ile 80.00 arasında olan eşyaların adını ve fiyatını görüntüleyiniz.
2- customers tablosundan, eyaleti Arizona, Washington, Oklahoma, Colorado veya Hawaii olan müşterilerin ilk adını, şehirini ve eyaletini görüntüleyiniz.

Y. s. 22

Aritmetik Operatörler

ANSI SQL-92 standardı 4 temel aritmetik operatörü destekler.

+
addition
-
subtraction
*
multiplication
/
division
%
modulo

Modulo operatörünü ANSI SQL desteklemez ancak çoğu veri tabanında kullanılır.

Aşağıda çok yararlı bazı matematik fonksiyonlarını bulabilirsiniz. Bunlar ANSI SQL-92 standardında yoktur; kullandığımız VYTS’de yer alabilir, almayabilir.

ABS(x)
returns the absolute value of x
SIGN(x)
returns the sign of input x as -1, 0, or 1 (negative, zero, or positive respectively)
MOD(x,y)
modulo - returns the integer remainder of x divided by y (same as x%y)
FLOOR(x)
returns the largest integer value that is less than or equal to x
CEILING(x) or CEIL(x)
returns the smallest integer value that is greater than or equal to x
POWER(x,y)
returns the value of x raised to the power of y
ROUND(x)
returns the value of x rounded to the nearest whole integer
ROUND(x,d)
returns the value of x rounded to the number of decimal places specified by the value d
SQRT(x)
returns the square-root value of x
Örnek:

SELECT round(salary), firstname
FROM employee_info

This statement will select the salary rounded to the nearest whole value and the firstname from the employee_info table.
Alıştırma

1- items_ordered tablosoundan her eşya için eşya adını ve eşyanın ortalama birim fiyatını görüntüleyiniz. İpucu: Fiyatı miktara bölünüz.

Yanıt:
select item, sum(price)/sum(quantity)
from items_ordered
group by item;

Tablo Birleştirme İşlemi (“Table Joins”) – bir gereklilik

Şu ana kadar yazdığımız tüm sorgularda tek bir tablo kullandık. Şimdi, ilişkisel veri tabanlarının ve SQL’in çok önemli ve yararlı bir özelliğini göreceğiz: Birleştirme (“join”) işlemi. İlişkisel veri tabanlarına “ilişkisel” denmesinin nedeni olan işlem. Birleştirme işlemi iki veya daha çok tablo arasında bağlantı (“link”) kurarak tek bir tablo oluşturur ve sırgu bu tablo üzerinde çalışır (Joins allow you to link data from two or more tables together into a single query result--from one single SELECT statement).

SELECT cümlesinde birden fazla tablo adı geçiyorsa bu sorguda Join işlemi olacağı anlaşılır.

Örneğin:

SELECT "list-of-columns"
FROM table1,table2
WHERE "search-condition(s)"

Birleştirme işlemi en kolay eğer bir tabloyla çalışırken ve join yeteneği yokken neler olabileceğini göstererek açıklanabilir. Diyelim ki tüm müşterilerinizi ve mağazanızdan neler aldıklarını gösteren tek bir tablonuz var. Tablonun sütunları aşağıdaki gibi olsun:

id
first
last
address
city
state
zip
date
item
priceTabloya her yeni satır ekleyişte tüm kolonlara bilgi girilmek durumdadır; bu durumda veri tekrarı (“redundant data”) oluşacaktır. Örneğin, Wolfgang Schultz’un her satınalma yapışında adı, soyadı, adresi şehri vb girilmek zorunda kalacaktır

id
first
last
address
city
state
zip
date
item
price
10982
Wolfgang
Schultz
300 N. 1st Ave
Yuma
AZ
85002
032299
snowboard
45.00
10982
Wolfgang
Schultz
300 N. 1st Ave
Yuma
AZ
85002
082899
snow shovel
35.00
10982
Wolfgang
Schultz
300 N. 1st Ave
Yuma
AZ
85002
091199
gloves
15.00
10982
Wolfgang
Schultz
300 N. 1st Ave
Yuma
AZ
85002
100999
lantern
35.00
10982
Wolfgang
Schultz
300 N. 1st Ave
Yuma
AZ
85002
022900
tent
85.00

Bu mağaza için ideal bir veri tabanında iki tablo olabilir:

1- Bir tablo, müşteri bilgilerini tutmak için
2- Diğeri, müşterilerin neler satınaldıklarını tutmak için.

Bu tabloların kolonları şöyle olacaktır:
"Customer_info" table:

customer_number
firstname
lastname
address
city
state
zip
"Purchases" table:

customer_number
date
item
price

Bu durumda, bir müşteri bir şey satınaldığında sadece “purchases” tablosu güncellenecektir. Ve veri tekrarı önelnemiş olacaktır. Veri tekrarını engelleyecek şekilde tabloların düzenlenmesine “veri tabanının normalize edilmesi” denir (“normalization”). Değişik normalizasyon düzeyleri vardır ancak bunlar bu ders kapsamında ele alınmayacaktır.

Her iki tabloda da ortak bir kolon olduğuna dikkat ediniz: “customer_number" kolonu. Benzersiz müşteri numaralarını içeren bu kolon iki tabloyu birleştirmek (JOIN) için kullanılır. Bu iki tabloyu kullanarak müşteri adını ve ne satın aldığını bulmak istediğimizi düşünelim. Aşağıda bu sorguyu başaracak birleştirme cümlesini görüyorsunuz:

SELECT customer_info.firstname, customer_info.lastname, purchases.item
FROM customer_info, purchases
WHERE customer_info.customer_number = purchases.customer_number;

Bu tarz birleştirmeye "Inner Join" veya "Equijoin" denir. Göreceğiniz ve kullanacağınız birleştirmelerin hemen hepsi bu tip olacaktır.

Kolon isimlerinden önce ait oldukları tablo isimleri ve bir nokta görüyorsunuz. Tablolardaki kolon isimleri benzersiz ise bu yazış şekline (yani tablo adını belirtmeye) gerek yoktur, ancak sorgunun anlaşılabilir olması bakımından tablo isimlerini bildirmek iyi bir alışkanlıktır.
=è JOINlerde kolon isimlerinin ait oldukları tabloları belirtmeniz kesinlikle tavsiye edilir.

Not: Yukarda verilmiş olan sözdizimi (“syntax”) pek çok veri tabanı sisteminde ve lab’da kullanacağınız yorumlayıcıda bu şekilde çalışır. Ancak başka bir sistemde başka söz dizim kuralları olabilir.

Although the above will probably work, here is the ANSI SQL-92 syntax specification for an Inner Join using the preceding statement above that you might want to try:

SELECT customer_info.firstname, customer_info.lastname, purchases.item
FROM customer_info INNER JOIN purchases
ON customer_info.customer_number = purchases.customer_number;

Diğer bir örnek:

SELECT employee_info.employeeid, employee_info.lastname,
employee_sales.comission
FROM employee_info, employee_sales
WHERE employee_info.employeeid = employee_sales.employeeid;

Bu cümle,
employee_info tablosundaki employeeid = employee_sales tablosundaki employeeid
olan satırlar için

employee_info tablosundan employeeid, lastname
employee_sales tablosundan comission value’yu seçecek ve görüntüleyecektir.


Alıştırmalar

1. Her bir müşteri tarafından sipariş edilmiş eşyaları listeleyecek bir sorgu yazınız. Listede kolon başlıkları: customerid, firstname, lastname, order_date, item ve price olacak.


2. 1. alıştırmayı, görüntülenecek listede customerid, firstname, item ve state (eyalet bilgisi büyükten küçüğe olacak şekilde) tekrarlayınız.


Answers, p. 25SQL Interpreter

Note: This SQL Interpreter/Database on this site will only support the commands covered on this tutorial - specifically, the SELECT statement. If you are interested in using the other SQL commands, please go to: sqlcourse.com. This site will support all of the advanced SELECT statement options that are not supported on the original sqlcourse.com site.Alıntıdır !
Kaynak: SQLCourse - Interactive Online SQL Training for Beginners
bardizfire Teşekkür etti.


Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
Sizin eklenti yükleme yetkiniz yok
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodları Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı