THT DUYURU

Web & Server Güvenliği Doğru web ve veritabanı sunucusu güvenliği sağlanmadan, bilgisayar korsanları hassas verilerinize erişebilir. Web, Sunucu ve veritabanı güvenliğini nasıl sağlayacağınızı buradan öğrenebilirsiniz.

chat
Seçenekler

SQL Injection'dan Nasıl Korunuruz ??

'Black Warrior - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yardımsever
Üyelik tarihi:
01/2013
Nereden:
E5
Mesajlar:
12.138
Konular:
6505
Teşekkür (Etti):
1737
Teşekkür (Aldı):
2246
Ticaret:
(0) %
25-06-2013 18:29
#1
Post
SQL Injection'dan Nasıl Korunuruz ??
Bu makalemizin konusu başlıktan da anlaşılacağı gibi, web uygulamalarımıza yapılan saldırılara karşı nasıl önlem almamız gerektiği. Aslında web uygulamamıza yapılabilecek bir çok saldırı metotları vardır. Bu makalede, bu saldırı çeşidinden biri olan Sql Injection (Sql Aşılama) ataklarına karşı savunma taktiklerini anlatacağım. Peki sql injection atakları nasıl yapılır?? Sql Injection atakları, web uygulamalarımızda yer alan veri girişleri için kullandığımız TextBox form elemanlarının içine yazılan bazı sql komut deyimlerinin yazılması ile olur.

Web uygulamalarımızın en zayıf bölümü kullanıcı girişlerinin yapıldığı ve sonucunda yetkilendirme yapıldığı bölümlerdir. Yani login sayfalarıdır. Web uygulamaları ile ilgilenen herkes mutlaka bir login sayfası yapmıştır. Temel olarak iki tane TextBox ve bir tane Button yer alır. Kullanıcı TextBox’lara gerekli verileri girdikten sonra Button’a tıklar ve Button’un OnClick olayı devreye girer. OnClick olayında ise veritabanına bağlantı gerçekleştirilir, gerekli sorgu komutu yazılır ve eğer TextBox’lara girilen veriler ile veritabanındaki tabloda yer alan herhangi bir kayıt eşleştiyse (veya en az bir kayıt döndürüyorsa) bu kullanıcı için web uygulamasına giriş başarılı olmuştur. Yani kullanıcının Authenticate işlemi gerçekleştirilmiştir. Aslında her şey düzgün çalıştığını zannederken kötü niyetli kişiler tarafından web uygulamalarınızın tehdit altında olduğunu farketmezsiniz. Bende web uygulamaları ile çalışmaya yeni başlarken eğer kod düzgün çalışıyorsa her şey bitmiş gibi düşünürdüm. Güvenlik kısmını herzaman arka plana atmıştım. Bazen makelelerimizde esas konuya yoğunlaşmak için bazı güvenlik ilkelerini ihlal ederiz. Fakat siz uygulamalarınızda güvenlikten asla ödün vermeyin.

Sizlere bu makalede kötü yazılmış bir kod ve iyi yazılmış bir kodun karşılaştırmasını yapacağım. Fakat en önce Sql Injection ataklarına karşı koymanız için gereken 5 temel savunma prensibini bilmeniz gerekir:

Prensipler Neler Yapmalısınız?
Kullanıcı girdilerine asla güvenmeyin. Tüm TextBox girişlerinin değerlerini Validator Kontrolleri, Regular Expressions veya kod ile kontrol edin.
Veritabanına asla admin düzeyinde bağlanmayın. Veritabanına gerekli düzeyde kısıtlı erişim ile bağlanın.
Asla dinamik Sql sorguları kullanmayın. Parametre göndererek veya Stored Procedure Kullanın.
Veritabanına verilerinizi asla açık şekilde yazmayın. Verilerinizi şifreleme algoritması kullanarak veritabanına kaydedin.
Web uygulamalarınızda meydana gelebilecek istisnalarla(Exceptions) veya hatalarla ilgili bilgileri en düşük düzeyde kullanıcıya aktarın. Web uygulamalarınızda meydana gelebilecek olası her hataya karşı özel bir hata sayfası hazırlayın.
Şimdi sıra geldi web uygulamalarınızı nasıl yazmanız ve yazmamanız gerektiğine.
login.aspx sayfamızda yer alan Button’un OnClick olayına şu şekilde kod yazılmış olduğunu farzedelim.

private **** Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
string strCnx = ConfigurationSettings.AppSettings["BadconnStr"];
SqlConnection conn = new SqlConnection(strCnx);
conn.Open();
SqlCommand cmd = new SqlCommand();
cmd.Connection = conn;
cmd.CommandText = "Select * From users Where username = ’"+ txtusername.Text +"’AND password = ’"+ txtpassword.Text +"’ ";
SqlDataReader dr;
dr = cmd.ExecuteReader();
if(dr.Read())
{
FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(txtusern ame.Text,false);
}
else
{
ErrLabel.Text = "Başarısız İşlem";
}
}
Eğer kullanıcı kendi kullanıcı adı ve şifresini girerse her şey normal şekilde sürer. Fakat eğer iyi yazılmamış bir login sayfasında aşağıdaki gibi bir ifade girilirse ne olur görelim. ’or 1=1--

şeklinde bir Sql ifadesi kullanıcı adının girileceği TextBox’a girilir ve şifre kısmına da rastgele bir değer girilirse, veritabanımızdaki tabloda böyle bir kullanıcı olmasa bile yetkilendirme işlemi başarılı olacaktır. Çünkü ’or 1=1-- ifadesinin TextBox’a girilmesi sonucu sorgu ifadesi şu şekle dönüşmüş olur. Select * From users Where username = ’ ’or 1=1--’ AND password = ’"+ txtpassword.Text +"’

Kullanıcı adını yazdığımız TextBox nesnesine girilen ’or 1=1-- ifadesinde yer alan -- işaretlerinin anlamı; -- işaretlerinden gelen sonraki ifadeleri yoksay olacaktır. Yani sonuç olarak ifademiz;

Select * From users Where username = ’ ’or 1=1--

şekline dönüşecektir.Bu ifadede yer alan or 1=1 ifadesi sürekli doğru sonucu vereceğinden sonuç olarak sorgu işlemi bir kayıt döndürecektir. Bizim if döngümüzde yer alan dr.Read() ifadesi de true değerini alacağından if deyimi çalıştırılacak ve kullanıcı Authenticate işlemini başarı ile geçecektir.

Peki bu Sql Injection saldırısının çalışmasını sağlayan hatalar neydi? Kodumuzu satır satır inceleyelim. string strCnx = ConfigurationSettings.AppSettings["BadconnStr"];
SqlConnection conn = new SqlConnection(strCnx);
bu ifadede BadconnStr değerini Web.config sayfamızdan almaktayız. Web.config sayfamızda yer alan ConnectionString ifademiz şu şekildedir.

<appSettings>
<add key="BadconnStr" value="server=localhost;uid=sa;pwd=;database=verit abani;"></add>
</appSettings>
Bu ConnectionString ifadesindeki hata veritabanına sa olarak bağlanmamızdır. Hiçbir zaman veritabanına sa kullanıcısı olarak bağlanmayın. Çünkü sa veritabanı üzerinde çok yüksek haklara sahiptir. Oysa bize gerekli olan sadece SELECT sorgusu.

Diğer bir hata ise sorgu işleminin dinamik olarak yapılması. Eğer bu şekilde dinamik olarak SQL sorguları yaratılırsa yukarıda girilen ’or 1=1-- ifadesinin girilmesi ile çok büyük güvenlik açıklarına neden olursunuz. Peki ne yapacağız. Yukarıda bahsettiğim prensiplere göre parametre olarak veri göndermeli veya Stored Procedure kullanmalıyız.

Aslında yukarıda TextBox’lara girilen değerleri de kontrol etmemiz gerekir. Yine aynı şekilde TextBox’ın MaxLength özelliğinin mutlaka kısıtlanması gerekir. Yani TextBox’lara sınırsız karakter girilmesini önlemeliyiz. TextBox’lara girilebilecek özel karakterleri de kontrol etmeliyiz. Yani ’ " - + # % & gibi bir çok karakterlerin girilmemesini sağlamalıyız.

Sadece ’or 1=1-- ifadesinden farklı Sql Injection saldırıları da olabilir. Örneğin yine kullanıcı adını girdiğimiz TextBox nesnesinin içine,

’; UPDATE users SET password = ’deneme’ WHERE username = ’mehmet’ --

ifadesi de girilebilir. Peki bu Sql Injection ne gibi zararlara neden olur?

Bu ifade ile çoklu Sql deyimleri noktalı virgül yardımı ile aynı anda çalıştırılabilir. Bu ifade ile users tablosunda yer alan kullanıcı adı mehmet olan kişinin şifresini deneme olarak değiştiriyor. Eğer yukarıdaki gibi kötü yazılmış bir kod varsa bu işlem başarı ile gerçekleştiriliyor. Yine aynı şekilde buna benzer bir ifade ile, veritabanında yeni kullanıcılar yaratılabilr, bir tablo silinebilir, veya herhangi bir stored procedure yazılarak çok farklı işlemler gerçekleştirilebilir. Bunu önlemenin yolu veritabanına bağlantı yaptığımız ConnectionString’inde yer alan user’a sadece ve sadece gerekli izinler verilmelidir. Örneğin, burada user’ın sadece SELECT ifadesi için izin verilseydi hiç bir sorun olmayacaktı.

Şimdi daha güvenli login işleminin nasıl gerçekleşeceğini görelim.
Daha Güvenli Login Sayfamız

Öncelikle sayfamızın tasarım kısmının neye benzediğine bakalım. Daha iyi görebilmek için şeklin üzerine tıklayıp büyütebilirsiniz.LOGIN Butonuna tıkladığımızda çalışacak kodu görmeden önce Web.config dosyasında yer alan ConnectionString ifadesini görelim.

<appSettings>
<add key="BetterconnStr" value="server=localhost;uid=serkan;pwd=deneme;data base=aspnedir;"></add>
</appSettings>
Button’umuzun OnClick olayında çalışacak kod ise şu şekildedir.

private **** Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
string strCnx = ConfigurationSettings.AppSettings["BetterconnStr"];
SqlConnection conn = new SqlConnection(strCnx);
conn.Open(); SqlCommand cmd = new SqlCommand();
cmd.Connection = conn;
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
cmd.CommandText = "UserControl";
SqlParameter prm;
prm = new SqlParameter("@username",SqlDbType.NVarChar,50);
prm.Direction = ParameterDirection.Input;
prm.Value = FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfig File(txtusername.Text,"SHA1");
cmd.Parameters.Add(prm);
prm = new SqlParameter("@password",SqlDbType.NVarChar,50);
prm.Direction = ParameterDirection.Input;
prm.Value = FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfig File(txtpassword.Text,"SHA1");
cmd.Parameters.Add(prm);
SqlDataReader dr;
dr = cmd.ExecuteReader();
if (dr.Read())
{
FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(txtusern ame.Text, false);
}
else
{
ErrLabel.Text = "Başarısız İşlem";
}
}
Yukarıda makalenin ilk başında bahsettiğim 5 temel prensibin hepsi bu login işleminde uygulandı. TextBox nesnelerine girilebilecek max karakter sayısının kısıtlanması ile çalışabileck Sql deyimleri girilemez. Aynı şekilde RegularExpressionValidator ifadeleri ile özel karakterlerin girilmesi önlenlenmiş oldu. Yine ConnectionString ifademizde benim yarattığım bir kullanıcı ile bağlanılıyor. Bu kullanıcıya sadece StoredProcedure’leri çalıştırılmasına izin veriliyor. Böylece başka herhangi bir sql komutunun çalışmasına olanak tanınmıyor. Çünkü veritabanına bağlanan kullanıcının yapabildikleri kısıtlanmıştır. SqlCommandType’in özelliği Stored Procedure olarak ayarlanmış ve böylece dinamik SQL ifadelerinin kullanılması engellenmiş olur. Stored Procedure’e aktarılan parametrelerde şifrelenerek veritabanında, şifrelenmiş olarak duran kayıtlarla karşılaştırlır.

Elbette web uygulamasının içerisinde, login sayfasından farklı sayfalarda yer alan TextBox nesneleri ile kötü niyetli kullanıcılar veritabanımıza dolayısıyla web uygulamamıza zarar verebilirler. Örneğin, herkesin bildiği site içerisinde arama yapabilmemizi sağlayan TextBox nesnelerine girilen değerlerde kontrol edilmelidir.

Bu makalenin içerisinde yer alan kodları daha iyi anlayabilmek için, makale içinde geçen bazı konuları (FormsAuthentication, Verileri Şifreleme, RegularExpressionValidator, Stored Procedure) yine aspnedir.com sitesinden okumanızı tavsiye ederim.
---------------------
- 2015-2018 Moderasyon -
geneius Teşekkür etti.
geneius - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
E-Mail onayı yapılmamış üye
Üyelik tarihi:
03/2013
Nereden:
cyber city
Mesajlar:
288
Konular:
88
Teşekkür (Etti):
336
Teşekkür (Aldı):
24
Ticaret:
(0) %
25-06-2013 18:37
#2
teşekkürler
byeren100 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
07/2012
Nereden:
İstanbul
Mesajlar:
1.632
Konular:
96
Teşekkür (Etti):
296
Teşekkür (Aldı):
137
Ticaret:
(0) %
25-06-2013 19:32
#3
Teşekkürler Kardeşim Okudum...
Esxi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
06/2013
Mesajlar:
951
Konular:
71
Teşekkür (Etti):
18
Teşekkür (Aldı):
74
Ticaret:
(0) %
25-06-2013 19:50
#4
teşekkürle,r çok göz yoruyor konu makale uzun odluğu için bence önemli bir makale. Biraz daha görsel oalrak özen gösterebilirsiniz.
--------------------- İmza Buraya
gokmen202 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üye
Üyelik tarihi:
11/2009
Mesajlar:
565
Konular:
54
Teşekkür (Etti):
93
Teşekkür (Aldı):
43
Ticaret:
(0) %
25-07-2013 00:05
#5
Hepsini soluksuz okudum teşekkürler
--------------------- shadow-mavi
Adamın Kralı Dediğim Bu Olsa Gerek

Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler