İPUCU

Web & Server Güvenliği Doğru web ve veritabanı sunucusu güvenliği sağlanmadan, bilgisayar korsanları hassas verilerinize erişebilir. Web, Sunucu ve veritabanı güvenliğini nasıl sağlayacağınızı buradan öğrenebilirsiniz.

Seçenekler

En Önemli 10 Veritabanı Güvenliği Tehdiği

02-07-2013 01:30
#1
Fearlessleon - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
- HARBİYELİ -
Üyelik tarihi:
02/2013
Nereden:
Hacking.py
Yaş:
29
Mesajlar:
6.676
Teşekkür (Etti):
1224
Teşekkür (Aldı):
1869
Konular:
1552
Ticaret:
(0) %
Bu konuda sizlere En Önemli 10 Veritabanı Güvenlik Tehtidini anlatacağım.Öncelikle bu konuda anlatılan herşey
Bir kaç kaynaktan alıntı yapıldı , araştırıldı ve derlenerek sizlere sunulmaya çalışılmıştır.

En Önemli On Veritabanı Güvenliği Tehdidi

1. Aşırı Yetki Suistimali
2. Meşru Yetki Suistimali
3. Yetki Yükseltimi
4. Veritabanı Platformu Güvenlik Açıkları
5. SQL Enjeksiyonu
6. Zayıf Denetimi Takibi
7. Hizmet Dışı Bırakma
8. Veritabanı İletişim Protokolü Güvenlik Açıkları
9. Zayıf Kimlik Denetimi
10.Yedek Verinin Açığa Çıkması


Tehdit 1 – Aşırı Yetki Suistimali

Kullanıcılar veya uygulamalar iş tanımlarını aşan veritabanı erişim yetkileri ile yetkilendirildiği zaman bu yetkiler zararlı amaçlar
için suistimal edilebilir. Örneğin iş tanımı sadece öğrencilerin iletişim bilgilerini güncellemek olan bir üniversite çalışanı aşırı
yetkilerini kullanarak öğrenci notlarını değiştirebilir.
Belirli bir veritabanı kullanıcısının aşırı yetkilendirilmiş olmasının sebebi veritabanı yöneticilerinin her bir kullanıcı için erişim yetkisi
denetim mekanizmalarını tanımlamak ve güncellemek için gerekli zamanlarının olmamasıdır. Sonuç olarak tüm kullanıcılar veya bazı
kullanıcı grupları iş gereksinimlerini aşan erişim yetkileri ile yetkilendirilebilir.

Aşırı Yetki Suistimalini Engellemek – Sorgu Seviyesinde Erişim Denetimi

Aşırı yetki suistimalinin çözümü sorgu seviyesinde erişim denetimidir. Sorgu seviyesinde erişim denetimi, veritabanı yetkilerini gerek
olan en düşük SQL işlemlerine (SELECT, UPDATE, vb.) ve verilerine sınırlayan mekanizmadır. Veri erişim denetimi, tablolar
seviyesinde değil çok daha esnek olarak tablo içindeki satır ve sütunlar seviyesinde olmalıdır. Yeterince esnek olan bir sorgu seviyesi
erişim denetimi mekanizması kötü niyetli bir üniversite çalışanının iletişim bilgilerini değiştirmesini sağlamalı ama notları değiştirmeye
çalıştığında bir uyarı oluşturmalıdır. Sorgu seviyesinde erişim denetimi sadece kötü niyetli çalışanlar tarafından yapılan aşırı yetki
suistimalini tespit etmek için kullanılabileceği gibi bu belgede anlatılacak diğer önemli tehditleri de engellemek için kullanılabilir.


Çoğu veritabanı yazılımı belirli düzeyde sorgu seviyesinde erişim denetimi içermektedir, ama bu hazır özelliklerin elle uygulanması
gerçeği bu yöntemin çok kısıtlı kurumlar dışında uygulanmasını olanaksızlaştırır. Tüm kullanıcılara yönelik veritabanı satır, sütun ve
işlemleri için sorgu seviyesinde erişim denetimini elle tanımlamak çok fazla zaman alan bir süreçtir. Bu durumu daha da zorlaştıran
zaman içinde değişen kullanıcı rolleridir, sorgu politikalarını yeni roller için güncelleme gereksinimi de ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak
çoğu kurum kullanıcılarına aşırı erişim yetkileri sağlamaktadır. Sorgu seviyesinde erişim denetimini gerçekleştirmek için otomatik
araçlara gereksinim vardır.

SecureSphere Dynamic Profiling – Otomatik Sorgu Seviyesinde Erişim Denetimi

SecureSphere Database Security Gateway ürünü sorgu seviyesinde erişim denetimi politikalarını oluşturmak ve uygulamak için
otomatik bir mekanizma sunmaktadır. SecureSphere Dynamic Profiling teknolojisi otomatik öğrenme algoritmalarını uygulayarak
veritabanına erişen her kullanıcı ve uygulama için sorgu seviyesinde kullanım profilleri oluşturur. Her profil genel kullanım
davranışlarının ötesinde her tekil sorgu ve saklanmış yordamları da içerir. Securesphere’in öğrenme algoritması, kullanıcı rolleri
değişince elle güncellemeyi ortadan kaldırmak için zaman içinde profili sürekli günceller.


Eğer bir kullanıcı kendi profiline uymayan bir etkinlikte bulunursa, SecureSphere bu olayı kayıtlar, uyarı üretir, ve isteğe bağlı olarak
olayın önem seviyesine göre etkinliği engelleyebilir. Örnekte bahsedilen notları değiştiren üniversite çalışanı Dynamic Profiling özelliği
ile kolayca tespit edilebilir. Üniversite çalışanı profili, öğrenci iletişim bilgilerini güncellemeyi içeren sorgu gruplarını kapsayabilir. Ama
notları değiştirme denemesi bir uyarı üretecektir.

Tehdit 2 – Meşru Yetki Suistimali

Kullanıcılar yetkilendirilmemiş amaçlar için meşru yetkilerini suistimal edebilir. Özel bir web uygulaması ile hastaların bireysel
kayıtlarını görüntüleme yetkisi olan kötü niyetli bir sağlık çalışanı varsayın. Web uygulamasının yapısı normal şartlarda
kullanıcıları sadece bir hastanın sağlık kayıtlarına bakmaya sınırlar, birden fazla kayda tek seferde bakılamaz ve elektronik
kopyalara izin verilmez. Ama kötü niyetli bu çalışan sınırlamaları aşıp veritabanına bağlanmak için Microsoft Excel gibi alternatif
istemcileri kullanabilir. Excel’i ve kendi meşru yetkilerini kullanan bu çalışan tüm hastaların kayıtlarını alabilir ve kaydedebilir.

Hasta kayıtları veritabanının bu biçimde kişisel kopyaları hiçbir sağlık kuruluşunun veri koruma güvenliği politikalarına uygun
değildir. Burada dikkat edilmesi gereken iki risk vardır. Birincisi kötü niyetli çalışanın bu hasta kayıtlarını para için satmasıdır.
Daha genel olarak rastlanan ikincisi ise dikkatsiz çalışanın meşru iş amaçları için büyük miktarlarda veriyi alması ve saklamasıdır.
Veri, son kullanıcı makinesinde saklandığı zaman Truva atı, taşınabilir bilgisayar hırsızlığı ve benzeri tehditlere açık hale
gelmektedir.

Meşru Yetki Suistimalini Engellemek – Veritabanı Erişiminin Bağlamını Anlamak

Meşru yetki suistimalinin çözümü veritabanı erişimi denetiminin yukarıda anlatılan belirli sorguların uygulanması değil aynı zamanda
veritabanı erişimi etrafındaki bağlama da uygulanmasıdır. İstemci uygulaması, saat, yer ve benzeri ölçütlere göre politikalar uygulayarak
meşru veritabanı erişim yetkilerini kullanarak şüpheli işlemler yapan kullanıcıları da tespit etmek mümkündür.

SecureSphere Dynamic Profiling – Bağlam Tabanlı Erişim Denetimi

Aşırı yetki suistimalinde bahsedilen sorgu bilgisine ek olarak Dynamic Profiling teknolojisi normal veritabanı etkileşimlerinin
çevresindeki bağlama göre bir model oluşturabilir. Profilde saklanan belirli bağlam bilgileri, günün saatleri, kaynak IP adresi,
çekilen verinin boyutu, uygulama istemcisi gibi ölçütleri içerir

Bağlamı kullanıcı profilinde kayıtlı bilgiler dışında olan bağlantılar bir uyarı tetikler. Örneğin daha önce bahsedilen kötü
niyetli sağlık çalışanı sadece Excel gibi standart dışı uygulamadan değil aynı zamanda bir oturumda çekilen veri boyutundan
dolayı tespit edilebilir. Bu özel örnekte, standart olmayan Excel sorgusundaki yapısal farklılıklar aynı zamanda sorgu
seviyesinde bir ihlal uyarısı da tetikleyecektir.


Tehdit 3 – Yetki Yükseltimi

Saldırganlar veritabanı platformundaki yazılımların güvenlik açıklarını değerlendirerek sıradan kullanıcı seviyesindeki erişim
yetkilerini bir veritabanı yöneticisi seviyesine yükseltebilir. Güvenlik açıkları, saklanmış yordamlarda, içsel fonksiyonlarda ve
hatta SQL deyimlerinde bulunabilir. Örneğin finans kurumunda çalışan bir yazılım geliştirici bir fonksiyonun açığını kullanarak
veritabanı yöneticisi yetkilerini kazanabilir. Veritabanı yetkilerine sahip kötü niyetli yazılım geliştirici denetim mekanizmalarını
kapatabilir, sahte hesaplar açabilir ve fon transferi gibi işlemleri yapabilir.


Yetki Yükseltimini Engellemek – IPS ve Sorgu Seviyesinde Erişim Denetimi

Yetki yükseltimi saldırıları geleneksel IPS (atak önleme sistemleri) ve sorgu seviyesinde erişim denetimi yöntemlerinin
birleşimiyle engellenebilir. IPS veritabanı trafiğini inceleyerek bilinen açıklara karşılık gelen kalıpları tespit edebilir. Örneğin
belirli bir fonksiyonun açığı biliniyorsa IPS bu açık yordama olan tüm erişimleri engelleyebilir veya mümkünse gömülü saldırılar
içindeki sadece o yordamları engelleyebilir.

Tek başına IPS kullanarak saldırıları içeren veritabanı isteklerini doğru bir şekilde tespit etmek zor olabilir. Güvenlik açığı olan
çoğu veritabanı fonksiyonu genelde meşru amaçlar için kullanılmaktadır. Bu yüzden bu fonksiyonları içeren tüm olayları
engellemek bir seçenek değildir. IPS meşru fonksiyonları gömülü saldırılardan doğru şekilde ayırmalıdır. Çoğu zaman
saldırılardaki sonsuza varan varyasyonlar bu süreci olanaksızlaştırır. Bu gibi durumlarda yanlış uyarı riskinden dolayı atak
önleme sistemleri engelleme yapmayan sadece uyarı modunda kullanılmaktadır.

Doğruluk oranını artırmak için IPS ile birlikte sorgu erişimi denetimi gibi alternatif saldırı tespit yöntemleri de kullanılabilir. IPS,
bir veritabanı isteğinin açık fonksiyona erişip erişmediğini denetlerken sorgu erişim denetimi isteğin normal bir kullanıcı
davranışı sonucu olup olmadığını tespit etmek için kullanılabilir. Eğer bir istek hem açık fonksiyona erişiyor ve hem de normal
bir davranış değilse yüksek olasılıkla bir saldırı gerçekleşmektedir.

SecureSphere Yetki Yükseltmesi – Bütünleşik IPS ve Dynamic Profiling

SecureSphere sorgu erişimi denetimi için gelişmiş IPS ve Dynamic Profiling özelliklerini bütünleştirir. Bu iki yöntem bir arada oldukça
doğru bir yetki yükseltmesi koruması sağlar.

SecureSphere IPS tüm protokoller için Snort® uyumlu imzalarla bilinen güvenlik açıklarına dönük saldırılar için koruma sağlar.
Ek olarak Imperva firmasının uluslararası güvenlik araştırma ekibi Application Defense Center SQL’e özel korumaları
sağlayarak SecureSphere’in dünyanın önde gelen veritabanı güvenlik çözümü olmasını sağlamlaştırır. SecureSphere Security
Update Service otomatik olarak tüm imza sözlüklerini güncelleyerek en güncel korumaların sürekli olarak uygulanmasını garanti
eder.

SecureSphere IPS; kolayca tanımlanabilen belirli saldırıları herhangi bir ek saldırı onayına gereksinim duymadan engeller. Fakat
yapılan istek sadece şüpheli olarak sınıflandırılıyorsa, SecureSphere isteği Dynamic Profiling ihlalleriyle eşleştirerek saldırı olup
olmadığına karar verir.

SecureSphere IPS ve Dynamic Profiling özelliğinin nasıl bütünleştiğini göstermek için finans kurumundaki kötü niyetli yazılım
geliştirici örneğine geri dönelim. Geliştirici, veritabanı fonksiyonlarında bilinen bir tampon bellek taşması açığından yararlanmak
için zararlı kod ekleyip veritabanı yetkilerine sahip olmaya çalışır. Bu durumda SecureSphere eşzamanlı iki adet ihlal tespit
edecektir. İlk olarak güvenlik açığı bilinen bir fonksiyona erişim bir IPS ihlaline yol açacaktır. İkincisinde standart olmayan bir
sorgu profil ihlaline sebep olacaktır. Aynı kullanıcıdan bir veritabanı isteği içindeki iki farklı güvenlik ihlalinin eşleştirilmesiyle
saldırı çok net tespit edilir ve yüksek seviyeli bir uyarı oluşturulabilir veya engelleme gerçekleştirilebilir.<br>


Tehdit 4 – Veritabanı Platformu Güvenlik Açıkları


Veritabanı sunucusunun üzerinde çalıştığı Windows, UNIX gibi işletim sistemlerindeki ve bu sistemlerde yüklü servislerdeki
güvenlik açıkları yetkilendirilmemiş erişim, veri kaybı veya servis kesintilerine yol açabilir. Örnek olarak Blaster solucanı 2000
yılında bir güvenlik açığından yararlanarak hizmet dışı bırakma durumlarına yol açmıştır.

Platform Saldırılarını Engellemek – Yazılım Güncellemeleri ve Saldırı Engelleme

Veritabanı kaynaklarını platform saldırılarından korumak, düzenli yazılım güncellemelerini ve IPS korumasını içeren bütünleşik bir
çözüm gerektirir. Üretici firmaların sağladığı güncellemeler veritabanı platformunda bulunan güvenlik açıklarını kapatır. Ama
yazılım güncellemeleri ve bunların kurumlar tarafından uygulanması dönemsel olarak yapılmaktadır. Bu döngü arasında kalan
zamanlarda veritabanları korunmamaktadır. Ek olarak uyumluluk problemleri bazen yazılım güncellemelerinin uygulanmasını
tamamıyla engeller. Bu sorunları çözmek için IPS koruması uygulanmalıdır. Daha önceden anlatıldığı üzere IPS veritabanı trafiğini
inceler ve bilinen güvenlik açıklarına yönelik saldırıları tespit eder.

SecureSphere Platform Koruması – IPS

SecureSphere, veritabanı solucanları ve diğer platform saldırılarına karşı gelişmiş IPS koruması içerir. Application Defense Center
araştırma ekibi dünyanın en sağlam veritabanı IPS güvenliğine kanıtlamak için veritabanlarına yönelik saldırılara karşı eşsiz koruma
sağlamaktadır. Ek olarak SecureSphere IPS, veritabanı platformu üreticileri tarafından henüz açıklanmamış ve dolayısıyla yaması
bulunmayan güvenlik açıklarına karşı koruma sağlar.


Tehdit 5 – SQL Enjeksiyonu

Bir SQL enjeksiyonu saldırısında saldırgan genellikle güvenlik açığı bulunan bir SQL veri kanalına yetkilendirilmemiş veritabanı
yordamları ekler. Genellikle hedef veri kanalları saklanmış yordamlar veya Web uygulama giriş parametreleridir. Bu eklenen
yordamlar veritabanına aktarılır ve orada çalıştırılır. SQL enjeksiyonu ile saldırganlar veritabanına sınırsız yetki ile erişebilir.


SQL Enjeksiyonlarını Engellemek

Üç teknik birlikte kullanılarak SQL enjeksiyon saldırıları engellenebilir: IPS, sorgu seviyesinde erişim denetimi, ve olay eşleştirme.
IPS, güvenlik açığı olan saklanmış prosedürleri veya SQL enjeksiyon karakter dizgilerini tespit edebilir. Ama IPS yanlış uyarılara
açık olduğundan tek başına tutarlı değildir. Sadece IPS’e güvenen güvenlik yöneticileri olası SQL enjeksiyonları ile uyarı
bombardımanına maruz kalabilir. Ama bir SQL enjeksiyonu imzasını sorgu seviyesinde erişim denetimi ihlali ile eşleştirerek gerçek
bir saldırı çok yüksek netlikle tespit edilebilir. Normal iş operasyonunda bir SQL enjeksiyonu ve başka bir ihlalin aynı istek içinde
olması pek olası bir durum değildir.

SecureSphere SQL Enjeksiyonu Koruması

SecureSphere Dynamic Profiling, IPS, ve Eşleştirilmiş Tehdit Doğrulaması yöntemlerini bütünleştirerek SQL enjeksiyonu saldırılarını
yüksek netlikle tespit edebilir.

» Dynamic Profiling her kullanıcı ve uygulamanın normal sorgu davranışlarını otomatik olarak oluşturarak sorgu seviyesinde erişim
denetimi sağlar. Bir SQL enjeksiyonu saldırısı gibi mevcut kullanıcı veya uygulama davranışında görülmeyen sorgu tipleri anında tespit
edilir.

» Securesphere IPS , güvenlik açığı olan saklanmış prosedürleri ve SQL enjeksiyonu söz dizgilerini tespit etmeye yönelik özel veritabanı
imzaları içermektedir.

» Eşleştirilmiş Tehdit Doğrulaması birden fazla SecureSphere tespit katmanından gelen güvenlik ihlallerini eşleştirmektedir.
SecureSphere aynı kullanıcıdan gelen birden fazla ihlali eşleştirerek hiçbir katmanın tek başına tespit edemediği saldırıları çok yüksek bir
netlikle tespit edebilir.

Aşağıdaki SQL enjeksiyonu tehdidi içeren saklanmış prosedüre bakalım:

exec ctxsys.driload.validate_stmt (‘grant dba to scott’)

Bu saldırıda saldıran(scott) güvenlik açığı bulunan saklanmış prosedüre bir “grant” komutu gömerek kendisine veritabanı yöneticisi
yetkileri vermeye çalışmaktadır. SecureSphere, bu saldırıyı saklanmış prosedürün gerekli bir iş operasyonunun işlevi olup olmadığına
göre iki yöntemle karşılayabilir:

Saklanmış Prosedür İş İçin Gerekli Değilse

İdeal olarak saklanmış prosedürler herhangi bir kişi veya uygulama tarafından kullanılmaz. Bu durumda SecureSphere IPS bu
saldırının tüm örneklerini doğru şekilde tespit etmek ve istenirse engellemek için yeterlidir. Normal iş etkinlikleri örnekteki
(…ctxsys.driload…) gibi karmaşık karakter dizisi içermez.

Saklanmış Prosedür Gerekliyse

Bazı durumlarda güvenlik açığı bulunan saklanmış prosedür iş süreçleri için gerekli olabilir. Örneğin bu prosedür,
değiştirilmesi mümkün olmayan eski sistemlerin bir parçası olabilir. Bu durumda SecureSphere ilk olarak bu prosedürün
kullanılmasını güvenlik yöneticilerine bildirebilir. Daha sonra istenirse eşleştirilmiş tehdit doğrulaması bu olayı prosedürü
kullanmaya yetkili kişi ve uygulamaların listesi ile eşleştirmesi için kullanılabilir. Eğer yetkili olmayan kişi bu prosedürü
kullanmaya kalkışmışsa Securesphere bir uyar üretebilir veya istenirse bu isteği engelleyebilir.


Tehdit 6 – Zayıf Denetim Takibi

Her veritabanı uygulaması hassas ve/veya sıra dışı veritabanı işlemlerinin otomatik kaydedilmesini içeren bir temel üstüne
yerleştirilmelidir. Zayıf veritabanı denetimi politikası birçok katmanda ciddi kurumsal risk teşkil etmektedir.

» Denetsel Risk –Zayıf (bazı durumlarda olmayan) veritabanı denetimi mekanizmasına sahip kurumlar yasal sorumlulukları yerine
getirmemektedir. Mali sektörde SOX (Sarbanes-Oxley) ve sağlık sektöründeki HIPAA (Healthcare Information Portability and
Acccountability Act) veritabanı denetim gereksinimleri ve yasal sorumluluklar için çok net iki örnektir.

» Caydırıcılık – Bir bankaya giren tüm bireyleri kaydeden güvenlik kameraları gibi veritabanı denetim mekanizmaları da şüpheli bir
durumda araştırmacılara delil anlamında kayıtları sunacağından bazı saldırganları caydırır.

» Tespit ve Kurtarma – Denetim mekanizmaları veritabanı savunmasında son savunma hattını oluşturur. Eğer bir saldırgan diğer tüm
savunma katmanlarını aşmayı başarırsa denetim verileri ihlalin varlığını olaydan sonra tespit edebilir. Denetim verisi bir ihlali belirli
kullanıcı ile eşleştirmede ve/veya sistemi kurtarmada kullanılabilir.

Veritabanı yazılım platformları genelde basit denetim yetenekleri içerir ama uygulanmalarını engelleyecek veya sınırlandıracak
güvenlik açıklarından etkilenmektedir.

» Kullanıcı Hesap verebilirliği Eksikliği – Kullanıcılar SAP, Oracle E-Business Suite, veya PeopleSoft gibi web uygulamaları
aracılığıyla veritabanına ulaştığında yerel denetim mekanizmaları belirli kullanıcı kimlikleri hakkında bilgi sahibi olamaz. Bu
durumlarda tüm kullanıcı etkinliği web uygulamasındaki hesap ismi ile eşleştirilir. Sonuç olarak yerel denetim kayıtları dolandırıcılığı
belirten veritabanı işlemlerini ortaya çıkardığında bunu sorumlu kişi ile eşleştirecek bir bağlantı olmayacaktır.

» Performans Kaybı – Yerel veritabanı denetim mekanizmaları CPU ve disk kaynaklarını harcaması konusunda kötü üne sahiptir. Denetim
özellikleri etkinleştirildiğinde ortaya çıkan performans kaybı çoğu kurumu ölçeği düşürmeye veya denetim mekanizmasını tamamen devre dışı
bırakmaya zorlamaktadır.

» Görevler Ayrılığı – Veritabanı sunucusuna yönetimsel erişim hakkı olan (meşru yollardan sahip olan veya zararlı yöntemlerle elde eden)
kullanıcılar dolandırıcılık etkinliklerini gizlemek için denetim özelliğini kolayca kapatabilir. İdeal olan denetim görevinin veritabanı ve
veritabanı sunucu platformundan ayrılmasıdır.

» Sınırlı Esneklik – Çoğu yerel denetim mekanizması saldırı tespiti, delil toplama ve kurtarmayı destekleyecek gerekli detayları kaydetmez.
Örnek olarak veritabanı istemci uygulaması, kaynak IP adresi, sorgu yanıtı bilgileri ve başarısız sorgular çoğu yerel denetim mekanizması
tarafından kaydedilmez.

» Üreticiye Özel – Yerel denetim mekanizmaları veritabanı sunucu platformuna özgüdür. Oracle denetim kayıtları MS-SQL kayıtlarından
farklıdır, MS-SQL kayıtları da Sybase kayıtlarından. Tek ve ölçeklenebilir denetim süreçlerini kurum çapına uygulamak birden fazla
veritabanı ortamına sahip kurumlarda bu sebeplerden dolayı neredeyse olanaksızdır.

Zayıf Denetim Takibini Engellemek

Kaliteli ağ tabanlı donanımsal kutular yerel denetim araçlarının çoğu zayıf özelliklerine çözüm sunmaktadır.

» Yüksek Performans – Ağ tabanlı denetim sistemleri hat hızında çalışarak veritabanı performansını olumsuz etkilemez. Hatta denetim
süreçlerini ağ cihazlarına yükleyerek veritabanı performansında iyileştirmeler gerçekleştirilebilir.

» Görevler Ayrılığı – Ağ tabanlı denetim cihazları veritabanı yöneticilerinden bağımsız işletilebileceği için uygun görüldüğü ölçüde
denetim görevleri ile yönetimsel görevleri ayırmak mümkündür. Ek olarak ağ cihazları sunucudan bağımsız olduğu için yönetici olmayan
kullanıcıların yaptıkları yetki yükseltme saldırılarından da etkilenmez.

» Platform Bağımsız Denetleme – Ağ tabanlı denetim cihazları genellikle önde gelen veritabanı platformlarının tümünü destekleyerek farklı
veritabanı ortamlarının bulunduğu kurumlarda tekil standartlara ve merkezi denetim operasyonlarına olanak sağlar.

Bu özelliklerin hepsi bir arada veritabanı sunucu maliyetlerini, yük dengeleme ve yönetimsel maliyetleri düşürür. Aynı zamanda daha
iyi güvenlik sağlar.

SecureSphere Denetim Yetenekleri

Yukarıda anlatılan ağ temelli denetim cihazlarının genel artılarına ek olarak SecureSphere bazı eşsiz denetim özellikleri de
sunmaktadır.

» Universal User Tracking özelliği bireysel kullanıcıların Oracle, SAP, PeopleSoft veya özel yazılmış web uygulamalarından
veritabanına erişim yapsalar bile davranışlarından sorumlu olmalarını sağlamaktadır. Web uygulaması kullanıcı isimlerini tanımlamak için
atanmış bir SecureSphere arayüzü uygulama giriş bilgisini yakalar, sonraki web kullanıcı oturumunu takip eder ve bunları veritabanı
işlemleri ile eşleştirir. Ortaya çıkan denetim kayıtları web uygulaması tekil kullanıcı isimlerini içermektedir.

» Esnek İşlem Takibi , gelişmiş dolandırıcılık tespiti, adli delil ve kurtarmayı içermektedir. Kayıt detayları; kaynak uygulama ismi,
sorgu metninin tamamı, sorgu yanıtı bilgileri, kaynak işletim sistemi, kaynak makine ismi gibi ayrıntıları içerir.

» Dağıtık Denetim Mimarisi , esnek işlem takibi sağlarken aynı zamanda geniş veri merkezleri için ölçeklenebilir. Mimari, gerekli olan
depolama ve işlem kaynaklarını dağıtık SecureSphere Gateway cihazlarına paylaştırmaya olanak sağlar. SecureSphere Management Server
donanımı denetçi ekibe veri merkezinin bütünleşik görünümünü sunar. Management Server, birçok cihazın denetçi ekip açısından tek bir cihaz
gibi etkin bir şekilde yönetilmesine olanak sağlar. Alternatif yaklaşımlar ya kısıtlı işlem kayıtlamayı önerir ya da yöneticileri dağıtık cihazları
bağımsız olarak yönetmeye zorlar.

» Dışsal Veri Arşivleme yetenekleri uzun vadeli veri arşivleme süreçlerini otomatikleştirir. SecureSphere verinin dışsal depolama
sistemlerine periyodik olarak arşivlenmesi için yapılandırılabilir. Veri istenirse arşivlenmeden önce sıkıştırılabilir, şifrelenebilir, ve
imzalanabilir.

» Bütünleşik Grafiksel Raporlama , yöneticilere denetim kayıtlarını çözümlemek için esnek ve anlaması kolay bir arayüz sağlar. Genel
denetim sorularına yanıt veren hazır raporlar içerdiği gibi kuruma özel gereksinimleri karşılamak için özel raporların oluşturulmasına da
olanak sağlar. Alternatif olarak ODBC uyumlu dışsal raporlama araçları da SecureSphere denetim verilerini çözümlemek için
kullanılabilir

» Yerel Konsol Etkinliği Denetimi , SecureSphere DBA Security Monitor aracı ile sağlanmaktadır. DBA Monitor, yerel veritabanı
yöneticisinin etkinliklerini izlemek için veritabanı sunucusuna kurulan hafif bir sunucu yazılımıdır. DBA Security Monitor ve Securesphere
Gateway çözümü bir bütün olarak kabul edilebilir performans kaybıyla veya bazı durumlarda veritabanı performansını arttırarak kapsamlı
bir veri denetimi sağlar.Tehdit 7 – Hizmet Dışı Bırakma

Hizmet dışı bırakma, ağ uygulama veya verilerine gerekli kullanıcıların erişiminin engellenmesi ile gerçekleştirilen genel bir saldırı
yöntemidir. Hizmet dışı bırakma durumları çoğu yukarıda bahsedilen güvenlik açıkları ile ilintili olarak gerçekleştirilebilir. Örneğin
bir hizmet dışı bırakma saldırısı veritabanı platformundaki açığın sömürülüp sunucunun göçertilmesi ile yapılabilir. Diğer yaygın
hizmet dışı bırakma teknikleri veri bozulması, yoğun ağ trafiği, ve hafıza, işlemci gibi sunucu kaynaklarına aşırı yüklenme ile
gerçekleştirilir. Kaynaklara aşırı yüklenme tekniği veritabanı ortamlarında sıklıkla kullanılmaktadır.

DOS arkasındaki güdüler yöntemler kadar çeşitlidir. DOS saldırıları genellikle, uzaktaki bir saldırganın kurbanın uluslararası bir
banka hesabına para yatırmasına kadar aralıksız olarak sunucusuna saldırmasını içeren gasp suçu ile ilgilidir. Alternatif olarak
hizmet dışı bırakma bir solucan bulaşmasına da bağlanabilir. Sebep ne olursa olsun DOS çoğu kurum için ciddi bir tehdit
oluşturmaktadır.

Hizmet Dışı Bırakmaları Engellemek

DOS koruması birçok katmanda korunmayı gerektirir. Ağ, uygulama, ve veritabanı seviyesinde korumanın hepsi gereklidir. Bu belge
veritabanlarına özgü korunma yöntemlerine yoğunlaşmaktadır. Veritabanı bağlamında; bağlantı oranı denetimi, IPS, sorgu erişimi
denetimi, ve yanıt zamanlaması denetimi yöntemlerinin uygulanması önerilmektedir.

SecureSphere DOS Korumaları

» Bağlantı Denetimi , her bir veritabanı kullanıcısı için bağlantı oranları, sorgu oranları ve diğer değişkenleri sınırlandırarak sunucu
kaynaklarına aşırı yüklenmeyi engeller.

» IPS ve Protokol Doğrulama DOS oluşturmak için bilinen yazılım güvenlik açıklarını kullanan saldırganları engellemektedir. Tampon
bellek taşması, veritabanı sunucularının çökmesine sebep olabilen yaygın bir platform güvenlik açığıdır.

» Dinamik Profil Oluşturma , DOS’a sebep olabilecek herhangi bir yetkisiz sorguyu tespit için, otomatik olarak sorgu erişim denetimi
sağlamaktadır. Platform güvenlik açıklarını hedef alan DOS saldırıları, IPS ve Dinamik Profil ihlallerinin ikisini birden büyük olasılıkla
tetikleyecektir. Bu ihlalleri ilişkilendirerek, SecureSphere eşsiz bir netliğe erişebilir. Dinamik Profil Oluşturma’nın tam açıklaması için bu
belgedeki Aşırı Yetkiyi Kötüye Kullanma bölümüne bakınız.

» Yanıt Zamanlaması – Sunucu kaynaklarına aşırı yüklenmek için tasarlanan veritabanı DOS saldırıları, veritabanı yanıtlarının
gecikmesine sebep olmaktadırlar. SecureSphere’in Yanıt Zamanlama özelliği tekil sorgu yanıtlarındaki ve tüm sistemdeki gecikmeleri
tespit etmektedir.

Tehdit 8 – Veritabanı İletişim Protokolü Güvenlik Açıkları

Tüm veritabanı üreticilerinin ürünlerinde kullanılan veritabanı iletişim protokollerinde artan sayıda güvenlik açıkları
tanımlanmaktadır. En son iki IBM DB2 FixPack yamasındaki 7 güvenlik yamasının 4’ü protokol güvenlik açıklarını adreslemektedir.Bu iki güvenlik açığı da Imperva’nın Application Defence Center ekibi tarafından keşfedilmiş ve bildirilmiştir. Benzer şekilde en son
3 aylık Oracle güvenlik yamasındaki 23 veritabanı yamasından 11’i protokollerle ilgilidir. Bu güvenlik açıklarını hedefleyen zararlı
etkinlikler yetkilendirilmemiş veri erişimi, veri kaybı, veya hizmet dışı bırakma durumlarına sebep olabilir. Örnek olarak SQL
Slammer solucanı Microsoft SQL Server protokolündeki bir açığı kullanarak servis kesintilerine yol açmıştır. Daha da vahim olan
yerel veritabanı denetim mekanizmaları protokol işlemlerini kapsamadığından bu zararlı etkinliklerle ilgili hiçbir kayıt yerel denetim
kayıtlarında yoktur.

Veritabanı İletişim Protokol Saldırılarını Engellemek

Veritabanı iletişim protokolü saldırıları, protokol doğrulama olarak adlandırılan teknoloji ile engellenebilir. Protokol doğrulama,
veritabanı trafiğinin açılıp beklenenle kıyaslanarak çalışması prensibine dayanır. Beklenmeyen içerek içeren canlı trafik tespit
edildiğinde uyarı veya engelleme tepkileri verilebilir.


SecureSphere Veritabanı İletişim Protokolü Doğrulaması

SecureSphere’in Veritabanı İletişim Protokolü Doğrulaması canlı veritabanı iletişimi protokolünü beklenen protokol yapıları ile
kıyaslayarak protokol tehditlerine karşı denetler ve korur. Başka hiçbir veritabanı güvenlik veya denetim çözümü bu yeteneği
sağlamamaktadır. Bu özellik Imperva’nın Application Defense Center ekibi tarafından firmalara özgü veritabanı iletişim protokolleri
ve açıklarının sürekli olarak araştırılması ile gerçekleşmektedir. Oracle, Microsoft, ve IBM gibi veritabanı ve uygulama üreticileri
ürünlerindeki güvenliğin arttırılmasını sağlayan ciddi açıkların keşfi ve çözüm yöntemleri için ADC ekibine teşekkür etmiştir. Bu
araştırmaların sonucunda Imperva eşsiz protokol bilgisini SecureSphere ürünü ile bütünleştirmiştir.

Tehdit 9 – Zayıf Kimlik Denetimi

Zayıf kimlik denetimi, saldırganların meşru veritabanı kullanıcılarının kimliklerini çalmalarına veya diğer yöntemlerle ele
geçirmelerine denir. Saldırganlar bazı yöntemleri kullanarak gerekli erişim bilgilerini alabilir.

» Kaba Kuvvet – Saldırgan, giriş için gerekli değerleri bulana kadar kullanıcı adı ve şifre kombinasyonlarını dener. Kaba kuvvet süreci, basit
bir şifre tahmini olabileceği gibi olası tüm kullanıcı adı ve şifrelerin sistematik olarak denenmesini de içerebilir. Saldırganlar çoğu zaman kaba
kuvvet süreçlerini hızlandırmak için otomatik araçlar kullanır.

» Sosyal Mühendislik – Bu yöntemde saldırgan, insan doğasının güvenmeye olan eğilimini kullanarak başkalarını kimlik bilgilerini vermeye
ikna eder. Örneğin bir saldırgan telefonda kendisini BT yöneticisi olarak tanıtır ve kullanıcıdan sistem bakımı sebeplerinden dolayı kimlik
bilgilerini ister.

» Doğrudan Kimlik Hırsızlığı – Saldırgan kimlik bilgilerini; şifre kağıtlarını veya notlarını kopyalayarak veya çalarak elde eder.

Kimlik Doğrulama Saldırılarını Engellemek

Güçlü Kimlik Doğrulama

Olanaklı en güçlü kimlik doğrulama teknolojileri ve politikaları uygulanmalıdır. Olanaklar dahilinde token, sertifika, ve biyometrik
gibi çift faktörlü kimlik doğrulama kullanılmalıdır. Maliyet ve kullanım kolaylığı hususları genelde çift faktör kimlik doğrulamayı
kullanışsız yapmaktadır. Bu tip durumlarda; minimum şifre uzunluğu, şifre karakterleri farklılığı ve karmaşıklığı gibi güçlü şifre
politikaları uygulanmalıdır.

Dizin Entegrasyonu

Ölçeklenebilirlik ve kullanım kolaylığı açısından güçlü kimlik doğrulama mekanizmaları kurumsal dizin yapısı ile bütünleştirilmelidir.
Diğer hususların dışında, bir dizin altyapısı kullanıcıların çoklu veritabanı ve uygulamalara giriş için bir tane kullanıcı adı/şifre
kullanmalarına izin verir. Bu yöntem iki faktör kimlik doğrulama sistemlerini daha maliyet etkin yapar ve kullanıcıların sürekli değişen
şifreleri daha kolay hatırlamalarını sağlar.

SecureSphere Kimlik Doğrulama Koruması

Güçlü kimlik doğrulama yöntemlerindeki tüm çabalara karşın sızmalar zaman zaman olur. Şifre politikaları uygulanmamıştır, şanslı bir
saldırgan yeterince zor bir şifreyi kaba kuvvet saldırısı ile kırmıştır, pratik sebeplerden dolayı eski bir kimlik doğrulama yöntemi
gerekmektedir, liste bu şekilde uzatılabilir. Bu durumlarla baş etmek için SecureSphere Dynamic Profiling, Başarısız Giriş Tespiti, ve
Kimlik Doğrulama Değerlendirmesi yöntemleri uygulanabilir kimlik doğrulama koruması sağlamaktadır.


Dynamic Profiling

Dynamic Profiling, ele geçirilmiş giriş bilgilerini tespit eden bir dizi kullanıcı bilgilerini kaydetmektedir. Bu kullanıcı bilgileri,
kullanıcı IP adresi, makine ismi, işletim sistemi kullanıcı ismi ve istemci uygulamasını içerir. Örneğin daha önce sosyal
mühendislik örneğinde anlatılan saldırgan çaldığı kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile giriş yapmayı denediğinde birden fazla
SecureSphere uyarısını tetikleyecektir. Saldırganın makine ismi, işletim sistemi kullanıcı adı, ve hatta IP adresi ele geçirilmiş
hesabın gerçek kullanıcısının profiline uymayacaktır.

Dynamic Profiling özelliğinin gücünü daha fazla göstermek gerekirse saldırganın meşru kullanıcının hem veritabanı giriş hem de
işletim sistemi giriş bilgilerini çaldığını varsayalım. Hatta saldırganın hesabın asıl kullanıcısının bilgisayarını da kullandığını
varsayalım. SecureSphere bu tehdidi çok yüksek olasılıkla tespit edecektir. Burada iki SecureSphere ihlali devreye girecektir.

» Yetkilendirilmemiş Sorgu – Saldırı etkinliği ele geçirilen kullanıcının normal kullanım profilini ihlal edecektir. Saldırgan sıra dışı
bir tabloya erişecektir veya “Update”, “Delete” gibi sıra dışı bir veritabanı operasyonu yapacaktır.


» Günün Saati – Ele geçirilmiş hesabın kullanıcısının bilgisayarını kullanabilmek için saldırgan gece saatlerini veya diğer mesai dışı
zamanları kullanacaktır. SecureSphere Dynamic Profile mesai saatleri gibi bir model içerdiğinden mesai dışı saatte erişim de ihlal oluşturup
uyarıya sebep olacaktır.

Başarısız Giriş Tespiti

SecureSphere Başarısız Giriş Tespiti kaba kuvvet saldırılarını önlemek için istenirse başarısız veritabanı girişi eşik değerlerini (adet
ve zaman aralığı) uygulayabilmektedir.

Şifre Politika Değerlendirmesi

Etkin değerlendirme yeteneklerinin bir parçası olarak SecureSphere veritabanı tarafından zorlanan şifre politikası denetimlerini
değerlendirmektedir. Örneğin Securesphere şifre uzunluğu, şifre karakterlerinin çeşitliliği ve şifre sıfırlama aralıklarının
veritabanı tarafından uygulanıp uygulanmadığını tespit edebilir.


Tehdit 10 – Yedek Verinin Açığa Çıkması

Yedek veritabanı depolama ortamı genelde saldırılara karşı korunmaz. Sonucunda bazı yüksek profilli güvenlik ihlalleri veritabanı yedek
teyp ve sabit disklerinin çalınması ile ortaya çıkmıştır.

Yedek Verinin Açığa Çıkmasını Engellemek

Tüm veritabanı yedekleri şifrelenmelidir. Hatta bazı üreticiler gelecekte veritabanı yönetim sistemlerinin şifrelenmemiş yedek
oluşturmasını desteklememesi gerektiğini belirtmiştir. Canlı veritabanı bilgilerinin şifrelenmesi de sık sık önerilmektedir ama performans
ve kriptografik anahtar yönetimindeki sıkıntılar bu yöntemi uygulanamaz yapar ve yukarıda anlatılan esnek yetki denetimlerine iyi bir
alternatif olmamaktadır.

Özet:

Her ne kadar veritabanı bilgileri birçok saldırıya açıksa da en önemli olanlara odaklanarak bu riskleri ciddi bir şekilde azaltmak
mümkündür. Kurumlar yukarıda ana hatları belirtilen 10 tehdidi hedefleyerek dünyada en çok denetlenen sektörlerdeki uyumluluk ve risk
azaltımı gereksinimlerini karşılayabilir.
Kullanıcı İmzası
Bir gün yine yeniden..


Bookmarks


« Önceki Konu | Sonraki Konu »
Seçenekler

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
Sizin eklenti yükleme yetkiniz yok
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodları Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı