29 Ekİm Cumhurİyet Bayrami

asi_kız

Uzman üye
17 Eyl 2006
1,482
28
29 Ekim 1923 ülkemizde cumhuriyet yönetiminin ilan edildiği gündür. Bugün ulusal bayram günüdür. Her yıl cumhuriyet yönetiminin ilanını 28 - 29 Ekim günleri Cumhuriyet Bayramı olarak coşkun törenlerle kutlarız.
Cumhuriyet Yönetiminden önce devletimizin adı Osmanlı İmparatorluğu idi. Osmanlı Devleti* Osman Bey tarafından 1299'da Söğüt 'de kuruldu. Osmanlı devlet yöneticisine padişah denirdi. Osmanlı Devletini altı yüz yirmi dört yılda* otuz altı padişah yönetti. Son padişah Sultan Vahdettin'dir.
Eskiden ülkelerde tek kişi egemendi. Ülkelerini diledikleri gibi yöneten bu kişilere padişah* şah* kral* hakan* sultan denirdi. Yönetim çoğu zaman babadan oğula geçerdi. Oğulun küçük olması* deli olması yönetici olmaya engel sayılmazdı. Böyle tek kişinin kendi başına buyruk* sorumsuz* denetimsiz yönetimine mutlakiyet denir. Mutlakiyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız tek bir kişidedir.
Mutlakiyetle yönetilen ülkelerde zamanla hakana* padişaha* şaha* krala yardımcı olsun diye meclis kuruldu. Meclis üyeleri halkın dileklerini yöneticiye duyurur* yasa tasarısını hazırlardı. Bu yasa taslakları hakan* padişah* şah* kral tarafından benimsendiğinde yasalaşırdı. Bu yönetim biçimine Meşrutiyet denir. Ancak meclisin yetkileri genel olarak çok sınırlıdır. Osmanlı Devletinde 1876 ve 1908 yıllarında iki kez meşrutiyet ilan edildi.
Üçüncü yönetim biçimi cumhuriyettir. Cumhuriyet'te egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus kendini yönetme yetkisini temsilcileri - milletvekilleri- aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler yasalar yapar* yöneticileri ulusu adına denetler. Yönetilenler dilerlerse seçimlerde yöneticilerini değiştirirler.
ÜLKEMİZDE CUMHURİYETİN KURULUŞU
Osmanlı İmparatorluğu'nda* ikinci Meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Birinci Dünya Savaşı başladı. 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı'na dünyanın belli öbaşlı devletleri katıldı. Dört yıl süren savaş sonunda bizimle birlikte olan devletler yenildi. Savaş kurallarına göre biz de yenilmiş sayıldık. Ülkemiz İngilizler* Yunanlılar* Fransızlar* İtalyanlar tarafından paylaşıldı.
Ulusuna inanan* güvenen Mustafa Kemal Paşa* 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldi. Erzurum'da* Sıvas'ta kongreler düzenledi. Mustafa Kemal Paşa "Tek bir egemenlik var* o da Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır." diyordu. Yurdun dört bir tarafından gelen ulus temsilcileri -milletvekilleri- 23 Nisan 1920 günü Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde toplandı. Meclis* Mustafa Kemal Paşa'yı başkan seçti. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Bir yandan efeler* dadaşlar* seymenler bulundukları yörede düşmana karşı koydular. Öte yandan düzenli ordular İnönü'de* Sakarya'da* Dumlupınar'da savaştılar. Yurdumuz düşmanlardan kurtarıldı.
Tahtını* rahatını düşünen padişah* yenilen düşmanla birlikte yurdumuzdan kaçtı. İmzalanan Lozan Barış Antlaşması ile yeni bir devlet doğdu. Bu doğan devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemişti.
İkinci dönem Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923'te ilk toplantısını yaptı. 13 Ekim 1923'te Ankara Başkent oldu. Atatürk ; düşmanın ülkeden atılıp sınırlarımızın belirlenmesinden sonra* çoktan beri tasarladığı cumhuriyetin ilanı üzerinde hazırlıklar yapmaya başladı. 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya'da yemeğe çağırdı. Onlara * "Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." Dedi.
29 Ekim 1923 günü Atatürk* milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan cumhuriyet önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildi. Meclis önergeyi kabul etti.
Böylece ülkemizde cumhuriyet yönetimi kuruldu. Atatürk kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet'in ilanı yurtta sevinç ve coşku ile karşılandı.
Cumhuriyet; yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur. Cumhuriyet'i korumak* kollamak* yaşatmak her yurttaşın ödevidir.

ALINTIDIR
 

asi_kız

Uzman üye
17 Eyl 2006
1,482
28
CUMHURİYET

Ey Bizlere Bu Günü Kazandıran Şehitler*
Ey Hürriyet Yolunda Can Veren Koçyiğitler.

Ey Kahraman Atatürk* Sizlere Minnettarız*
Rahat Rahat Uyuyun Nöbette Bizler Varız.

Canımızdan Azizdir Bıraktığın Emanet*
Cumhuriyet Şereftir* Namustur Cumhuriyet.

Ateş İçinde Doğduk* Uyku Bize Yaramaz*
Ölüm Bile Arasa* Bizi Evde Bulamaz.

Tarlada* Fabrikada* Kışlada* Okuldayız*
Fakat Hep Bir Emelde* Bir Yönde * Bir Yoldayız*

Bugün Hürriyet İçin Kore'yi Vatan Bildik*
Edirne* Çanakkale* İzmir-Ardahan Bildik.

İnandığımız Yolda Çiğneriz Dağı* Düzü*
Hak Edenin Bağrına Saplarız Süngümüzü.

Harikalar Yaratır* Bir Damlacık Türk Kanı*
Dünyalar Alkışlıyor* Bir Avuç Kahramanı.

O Bir Avuç Kahraman Biliyor Tarihini*
Onu Muzaffer Eden Şanı* Kanı Ve Dini.

Seve Seve Bırakıp Köydeki Ocağını*
Göz Kırpmadan Veriyor* Kolunu Bacağını.

O Böyle Haşroldukça Hürriyetle* İmanla*
Türk Yurdu Yükselecek Her gün Şeref Ve Şanla.

İmanlı Göğüslere Karşı Dağlar Duramaz*
Coşarsak Selimize Dünyalar Bent Vuramaz

Türk'üz* Düşman Üstüne İşte Böyle Akarız*
Yirmi Milyon Ateşiz* Yirmi Dünya Yıkarız.

Ey* Ölümsüz Atatürk* Şerefisin Milletin
Bekçisiyiz Tek Kalsak* İnan Cumhuriyetin

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.