Ag üzerinden veya internetten ip adresine göre dosya alma ve gönderne (delpi)

Köstebek-02

Yaşayan Forum Efsanesi
6 May 2008
15,580
45
Köstebek
//Formumuza 3 Edit, 1 openDialod, 1 saveDialog, 1 Button, 1 NMStrm, 1 NMStrmServ, 1 İmage Ekleyin ve asagıdakı kodları yazınprocedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

Edit1.text:='127.0.0.1';

edit2.text:='6711';

edit3.text:='Adınızı Giriniz';

NMstrm1.timeout:=90000;

NMStrmServ1.Timeout:=90000;

end;procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);

begin

NMStrm1.host:=edit1.text;

end;procedure TForm1.Edit2Change(Sender: TObject);

begin

NMstrm1.port:=strtoint(edit2.text);

nmstrmserv1.port:=strtoint(edit2.text);

end;procedure TForm1.Edit3Change(Sender: TObject);

begin

nmstrm1.fromname:=edit3.text;

end;procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

Fstrm: TFileStream;

begin

if opendialog1.execute then

begin

FStrm:=TFilestream.create(Opendialog1.Filename, fmopenread);

try

NMStrm1.postit(Fstrm);

finally

FStrm.free;

end;

end;

end;procedure TForm1.NMStrm1PacketSent(Sender: TObject);

begin

Caption:=inttostr(nmstrm1.bytessent)+'/'+ inttostr(nmstrm1.bytestotal);

end;procedure TForm1.NMStrm1MessageSent(Sender: TObject);

begin

Caption:='Dosya Gönderildi';end;procedure TForm1.NMStrmServ1MSG(Sender: TComponent; const sFrom: String;

strm: TStream);

var

fstrm:tfilestream;

begin

Caption:=sfrom+'dan'+inttostr(strm.size)+'boyutund a dosya geldi';

if savedialog1.execute then

begin

if fileexists(savedialog1.filename) then

deletefile(savedialog1.filename);

fstrm:=tfilestream.create(savedialog1.filename, fmcreate);

try

fstrm.copyfrom(strm, strm.size);

finally

end;

if lowercase(Extractfileext(savedialog1.filename))='. bmp' then

image1.picture.loadfromfile(savedialog1.filename);
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.