Bilişim Suçları Cezaları #1

K3L3S

Üye
20 Ocak 2019
172
0
Norveç/Oslo
dsad.pngDeğerli Türk Hack Team üyeleri bugün ki konumda sizlere sanal suçların Türk Ceza Hukun`da ki cezalarını ve Bilişim Hukuku nedir bunu anlatıcam biraz uzun bir konu olduğu için seri olarak yapıcam , umarım bu tür suçlara karışmazsınız diyerek konuya başlamak istiyorum . Konumda olabilecek hatalarımdan dolayı kusuruma bakmayın .İçerik ;
Türkiyede Bilişim Hukuku
Bilişim Sistemine Girme Cezası
Sistemi Engelleme , Bozma Verileri Yok Etme Veya Değiştirme Cezası

Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması CezasıAdsiz-tasarim.pngTürkiyede Bilişim Hukuku


Türkiye`de Bilişim Hukuku internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik , yer ve erişim sağlayıcıları üzerinde mücadeleye ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesi amacıyla , 23.05.2007 ve 26530 sayılı Resmi Gazete`de , 5651 sayılı " İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında " kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu`nun 243 ila 246. maddelerinde ise " Bilişim Alanında Suçlar" ve bu suçların işlenmesi halinde uygulanacak cezai yaptırımlar düzenlenmektedir .dsad.png


1-)Bilişim Sistemine Girme : Türk Ceza Kanunu`nun 243. maddesi , "Fıkra 1 Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası cezası verilir . " Bu maddenin 2. fıkrası ise 1. fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde , verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir . 3. fıkrada ise "bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değiştirilirse altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir ."


dsad.png2-)Sistemi Engelleme,Bozma Verileri Yok Etme Veya Değiştirme :
Türk Ceza Kanunu`nun 244. maddesi 1. Fıkrası "bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır . "


2. Fıkra "bir bilişim sistemindeki verileri bozan , yok eden , değiştiren veya erişilmez kılan , sisteme veri yerleştiren , var olan verileri başka bir yere gönderen kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır . "


3. Fıkra " Bu fiille bir banka veya kredi kurumu ya da kamu kurumu veya kuruluşuna ait bir bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılır . "


4.Fıkra " Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde iki yıldan altı aya kadar hapis ve beşbin lira kadar adli para cezası verilir . "
dsad.png3-)Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması : Türk Ceza Kanunu`nun 245. maddesi 1. Fıkrası " Başkasına ait bir banka veya kredi kartını her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse kartı sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa , üç yıldan altı aya kadar hapis cezası ve beşbin lira kadar adli para cezası ile cezalandırılır . "


2. Fıkrası " Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten , satan , devreden , satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin lira kadar adli para cezası ile cezalandırılır . "


3. Fıkrası " Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi , fiil daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı taktirde , dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin lira kadar adli para cezası ile cezalandırılır . "

4. Fıkrası " Birinci fıkrada yer alan suçun. a- Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birisinin. b- Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın. c- Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz . "

5. Fıkrası " birinci Fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır . "


dsad.pngİyi Forumlar

THT AİLESİ


 
Son düzenleme:
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.