Bir HAckerın Bilmesi Gereken Yegane Bilgiler Google Tüm Aratma Kodları Burada

Anonymous

Katılımcı Üye
25 Kas 2006
849
4
İstanbul Geceleri
"allintitle" : Arama sonuçlarýný , tüm arama kriterleri tarayýcýnýn baþlýk çubuðunda bulunan sayfalar ile sýnýrlandýrýr.

"intitle" : "allintitle" operatöründen farklý olarak sadece ilk arama kriteleri baþlýk satýrýnda aranýr.Diðer kelimeler ise metin içerisinde taranýr.

"allinurl" : Tüm arama kriterlerinin adres içerisinde bulunmasýný istediðiniz durumlarda bu operatörü kullanabilirsiniz.

"inurl" : "intitle" operatöründe olduðu gibi sadece ilk arama kriteri adres çunuðundaki ifade içerisinde aranýr .

".."(Numrange) : Sayý aramalarýnda isterseniz bir aralýk tanýmlayabilirsiniz.
Örn: "100..150" þeklindeki bir kriteri 100 ve 150 arasýndaki sayýlarý içeren sayfalarý görüntüler.

"daterange" : 123-456 Bu operatör ile sonuç kümesini belirli zaman aralýðý ile sýnýrlandýrabilirsiniz.Parametreler jüliyen takvimi biçimindedir.

"ext" : Bu sayede Belirlediðiniz bir dosya biçimini arata bilirsiniz.Alternatif olarak "filetype:" olarakta kullanýlabilinir.

"cache" : Bu komutu kullanarak bulunan web sayfasýný google belleðinden çaðýrabilirsiniz.Sunucu mevcut deðilse pratik bir çözüm olabilir.

"site" : Bu komut belirli bir web sitesinden arama yapar . örn: "site: https://tik.lat/lg0uI google ile casusluk . ! " gibi .

"related" :Google,bu ön ek sayesinde benzer web sayfalarýný görüntüler.

"info" : Bu komut ile web sayfasý hakkýnda kýsa bir açýklama elde edebilirsiniz.

"link" : girilen sayfa üzerinde bir baðlantý ile iþaret edilen tüm web sayfalarýný görüntüler.
En çok kullanýlanlar : "inurl","..","ext","cache","info" dur.
Þimdi gelelim Can alýcý noktalara :

*Firmalarýn ve özel kullanýcýlarýn gizli belgeleri :
Firmalarýn Yeni stratejileri genellikle powerpoint dosyasý olur . Uzantýsý *.PPT ’dir ve Bu dosyalarda genellikle "confidential" (gizli) veya "for internal use" (sadece firma için kullaným için) bilgileri bulunur.
Google arama satýrýna Þu Yazýyý giriyoruz :
extpt confidential "for internal use only"
Google sadece 0,37 saniyede bu kriterlere uyan ve arlarýnda SÝEMENS,Sun,Enron gibi dev firmalarýnda yer aldýðý 100lerce farklý dosya ekrana getiriyor.

*Arþiv yedek dizindeki kanunsuz MP3’ler :
Þimdi "ext" operatörü ile yapacaðýmýz aramada Bakýn neler bulunacak.
Google arama sarýrýna Þu Yazýyý giriyoruz :

"index of /" +MP3 ve karþýmýza 800.000 tane Kanunsuz Kaçak mp3’ siteleri çýkýyor.Aralarýndan daha detaylý arama ile Ayýrýyoruz örn:

( "index of /" +MP3 2005 )
2005 yýlýnda upload edilmiþ yeni mp3leri buluyor.

*Kullanýcý bilgilerini veren web maðazalarý :
Misyon gereði bu kýsmý vermiyorum..

*Faks sunucusu, yazýcý ve web kamerasý ile firma casusluðu :
Sayýsýz faks cihazý ,kopyalayýcý ve web kameralarý parola korumasý bile olmadan aða baðlanmýþ durumda .
Bunlarý bulmak için "intitle" operatöründen faydalanacaðýz.
Google arama sarýrýna Þu Yazýyý giriyoruz :
intitle:"home" "Xerox corporation" "Refresh Status"
ve 21 tane Sonuç çýkardý google . ve Biraz önce kopyalanmýþ olan belgeleri bile görebildik.
Web kameralarý genellikle odalarýn ve belirli bölgeleri gözetlenmesi için yerleþtirilir.Bunun için "xpWebcam" yazýlýmýný hedef aldýk.

"inurl:" operatöründen yaralanarak:
Google arama sarýrýna Þu Yazýyý giriyoruz :
intitle:"my webcamXP server!" inurl:":8080"
Karþýmýza bir sonuþ çýktý.Dahada önemlisi 45 tane web kamerasýndan bir kýsmýnýn parola korumasý olmadan aðda bulunmasý idi.
Bu sayede yabancýlarýn evlerine göz atýlmasýna imkan tanýyor ve insanlarý çalýþýrken izlememize izin veriyor.

*eMule ve diðerleri le yabancý PC’lere eriþim :
Sistemlere Baðlanmak için en çok rasladýðýmýz araçlar : eMuler , VNC Desktop ve Windows Remote Workplace oldu.
Google korsanlarý Bu bilgisayarlara baðlanmak için "allintitle" operatörünü kullandýlar.

Google arama satýrýna Þu Yazýyý giriyoruz :

allintitle:microsoft outlook web access - logon
1000’den fazla "Outlook Web Access" sayfasý Bulunuyor.
Google arama satýrýna Þu Yazýyý giriyoruz :

intitle:vnc.desktop inurl:5800
Bu komutlada Düzinelerce VNC Login buluyoruz. VNC Desktop 5800 numaralý port üzerinden çalýþtýðý için "inurl:5800" kullandýk.

*Spam gönderenler ve saldýrganlar için posta hesaplarý :
Google arama sarýrýna Þu Yazýyý giriyoruz :

"adding new user" inurl:addnew user -"there are no domains"
Çýkan Söz konusu hesaplarýn Sadece iyi niyetli kiþiler tarafýndan kullanýlmayacaðýný , Bilakis kimliðini gizleyerek Spam göndermek
isteyenlerinde faydalanabileceði Hesaplardýr.


ALINTIDIR YANLIŞ ANLAŞILMASINI İSTEMEM
 
Son düzenleme:

GLOBAL34

Katılımcı Üye
29 Eyl 2006
327
0
dünyadan
paylaşım için saol wordpad'tan notepad geçiş yapmışsın ondan bozuk çıkmış yada tam tersını uygulamışsın neyse selametle kal...
 

izzooo

Yeni üye
16 Ocak 2007
14
0
paylasım cok güzel eline saglıkta pek okunmuyor eger düzeltirsen süper olur...
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.