button ekleme

ROTASIZ52

Üye
14 Mar 2017
66
0
Merhaba arkadaşlar elimde fps bir oyun ve silah kodu yanlız sıkıntım su silah telefonun ekranına tıklandı anda ateş ediyor. Bunun için button eklemek için kodda nasıl bir değişiklik yapmalıyım.

#pragma strict

@script RequireComponent (PerFrameRaycast)

var bulletPrefab : GameObject;
var spawnPoint : Transform;
var frequency : float = 10;
var coneAngle : float = 1.5;
var firing : boolean = false;
var damagePerSecond : float = 20.0;
var forcePerSecond : float = 20.0;
var hitSoundVolume : float = 0.5;

var muzzleFlashFront : GameObject;

private var lastFireTime : float = -1;
private var raycast : PerFrameRaycast;

function Awake () {
muzzleFlashFront.SetActive (false);

raycast = GetComponent.<PerFrameRaycast> ();
if (spawnPoint == null)
spawnPoint = transform;
}

function Update () {
if (firing) {

if (Time.time > lastFireTime + 1 / frequency) {
// Spawn visual bullet
var coneRandomRotation = Quaternion.Euler (Random.Range (-coneAngle, coneAngle), Random.Range (-coneAngle, coneAngle), 0);
var go : GameObject = Spawner.Spawn (bulletPrefab, spawnPoint.position, spawnPoint.rotation * coneRandomRotation) as GameObject;
var bullet : SimpleBullet = go.GetComponent.<SimpleBullet> ();

lastFireTime = Time.time;

// Find the object hit by the raycast
var hitInfo : RaycastHit = raycast.GetHitInfo ();
if (hitInfo.transform) {
// Get the health component of the target if any
var targetHealth : Health = hitInfo.transform.GetComponent.<Health> ();
if (targetHealth) {
// Apply damage
targetHealth.OnDamage (damagePerSecond / frequency, -spawnPoint.forward);
}

// Get the rigidbody if any
if (hitInfo.rigidbody) {
// Apply force to the target object at the position of the hit point
var force : Vector3 = transform.forward * (forcePerSecond / frequency);
hitInfo.rigidbody.AddForceAtPosition (force, hitInfo.point, ForceMode.Impulse);
}

// Ricochet sound
var sound : AudioClip = MaterialImpactManager.GetBulletHitSound (hitInfo.collider.sharedMaterial);
AudioSource.PlayClipAtPoint (sound, hitInfo.point, hitSoundVolume);

bullet.dist = hitInfo.distance;
}
else {
bullet.dist = 1000;
}
}
}
}

function OnStartFire () {
if (Time.timeScale == 0)
return;

firing = true;

muzzleFlashFront.SetActive (true);

if (GetComponent.<AudioSource>())
GetComponent.<AudioSource>().Play ();
}

function OnStopFire () {
firing = false;

muzzleFlashFront.SetActive (false);

if (GetComponent.<AudioSource>())
GetComponent.<AudioSource>().Stop ();
}
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.