Forumda Farenin Yanına İstediğin Yazı(Site Adı vs.)

relaxs

Yeni üye
5 Ocak 2007
19
0
Arkadaslar basit bi kodlama yani hack ile alakası yok ama hos bişi. Kurulum için asağıda verdiğim kodları headinclude templatesinin en altına ekle gerekli yerleri editle.. İstediğini yaz..

Kod:
[COLOR=#007700]<!--- [/COLOR][COLOR=#0000bb]fare [/COLOR][COLOR=#007700]---> 
<[/COLOR][COLOR=#0000bb]SCRIPT LANGUAGE[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#dd0000]"JavaScript"[/COLOR][COLOR=#007700]> 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]message[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#dd0000]'www.turkhackteam.org'[/COLOR][COLOR=#007700]; 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]FonT[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#dd0000]'Verdana'[/COLOR][COLOR=#007700]; 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]ColoR[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#dd0000]'999999'[/COLOR][COLOR=#007700]; 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]SizE[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]2[/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#ff8000]//1 ile 7 arası! 

[/COLOR][COLOR=#007700]var [/COLOR][COLOR=#0000bb]amount[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]5[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000bb]ypos[/COLOR][COLOR=#007700]=-[/COLOR][COLOR=#0000bb]50[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000bb]xpos[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]0[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000bb]Ay[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]0[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000bb]Ax[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]0[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000bb]By[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]0[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000bb]Bx[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]0[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000bb]Cy[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]0[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000bb]Cx[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]0[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000bb]Dy[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]0[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000bb]Dx[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]0[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000bb]Ey[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]0[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000bb]Ex[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]0[/COLOR][COLOR=#007700]; 
if ([/COLOR][COLOR=#0000bb]document[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]layers[/COLOR][COLOR=#007700]){ 
for ([/COLOR][COLOR=#0000bb]i [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000bb]0[/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000bb]i [/COLOR][COLOR=#007700]< [/COLOR][COLOR=#0000bb]amount[/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000bb]i[/COLOR][COLOR=#007700]++) 
{***************([/COLOR][COLOR=#dd0000]'<layer name=nsl'[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]i[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#dd0000]' top=0 left=0><font face='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]FonT[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#dd0000]' size='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]SizE[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#dd0000]' color='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]ColoR[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#dd0000]'>'[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]message[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#dd0000]'</font></layer>'[/COLOR][COLOR=#007700])} 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]window[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]captureEvents[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000bb]Event[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]MOUSEMOVE[/COLOR][COLOR=#007700]); 
function [/COLOR][COLOR=#0000bb]nsmouse[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000bb]evnt[/COLOR][COLOR=#007700]){ 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]xpos[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]evnt[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]pageX[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]20[/COLOR][COLOR=#007700]; 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]ypos[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]evnt[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]pageY[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]20[/COLOR][COLOR=#007700]; 
} 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]window[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]onMouseMove [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000bb]nsmouse[/COLOR][COLOR=#007700]; 
} 
else if ([/COLOR][COLOR=#0000bb]document[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]all[/COLOR][COLOR=#007700]){ 
***************([/COLOR][COLOR=#dd0000]"<div id='outer' style='position:absolute;top:0px;left:0px'>"[/COLOR][COLOR=#007700]); 
***************([/COLOR][COLOR=#dd0000]"<div style='position:relative'>"[/COLOR][COLOR=#007700]); 
for ([/COLOR][COLOR=#0000bb]i [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000bb]0[/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000bb]i [/COLOR][COLOR=#007700]< [/COLOR][COLOR=#0000bb]amount[/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000bb]i[/COLOR][COLOR=#007700]++)  
{***************([/COLOR][COLOR=#dd0000]'<div id="text"'[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]i[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#dd0000]' style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:400px;height:20px"><font face='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]FonT[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#dd0000]' size='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]SizE[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#dd0000]' color='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]ColoR[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#dd0000]'>'[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]message[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#dd0000]'</font></div>'[/COLOR][COLOR=#007700])} 
***************([/COLOR][COLOR=#dd0000]"</div>"[/COLOR][COLOR=#007700]); 
***************([/COLOR][COLOR=#dd0000]"</div>"[/COLOR][COLOR=#007700]); 
function [/COLOR][COLOR=#0000bb]iemouse[/COLOR][COLOR=#007700](){ 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]ypos[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]event[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]y[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]20[/COLOR][COLOR=#007700]; 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]xpos[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]event[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]x[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]20[/COLOR][COLOR=#007700]; 
} 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]window[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]document[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]onmousemove [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000bb]iemouse[/COLOR][COLOR=#007700]; 
} 
function [/COLOR][COLOR=#0000bb]makefollow[/COLOR][COLOR=#007700](){ 
if ([/COLOR][COLOR=#0000bb]document[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]layers[/COLOR][COLOR=#007700]){ 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]document[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]layers[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#dd0000]'nsl'[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]0[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000bb]top[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]ay[/COLOR][COLOR=#007700];[/COLOR][COLOR=#0000bb]document[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]layers[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#dd0000]'nsl'[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]0[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000bb]left[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]ax[/COLOR][COLOR=#007700]; 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]document[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]layers[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#dd0000]'nsl'[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]1[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000bb]top[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]by[/COLOR][COLOR=#007700];[/COLOR][COLOR=#0000bb]document[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]layers[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#dd0000]'nsl'[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]1[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000bb]left[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]bx[/COLOR][COLOR=#007700]; 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]document[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]layers[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#dd0000]'nsl'[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]2[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000bb]top[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]cy[/COLOR][COLOR=#007700];[/COLOR][COLOR=#0000bb]document[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]layers[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#dd0000]'nsl'[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]2[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000bb]left[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]cx[/COLOR][COLOR=#007700]; 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]document[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]layers[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#dd0000]'nsl'[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]3[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000bb]top[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]Dy[/COLOR][COLOR=#007700];[/COLOR][COLOR=#0000bb]document[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]layers[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#dd0000]'nsl'[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]3[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000bb]left[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]Dx[/COLOR][COLOR=#007700]; 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]document[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]layers[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#dd0000]'nsl'[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]4[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000bb]top[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]Ey[/COLOR][COLOR=#007700];[/COLOR][COLOR=#0000bb]document[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]layers[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#dd0000]'nsl'[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000bb]4[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000bb]left[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]Ex[/COLOR][COLOR=#007700]; 
} 
else if ([/COLOR][COLOR=#0000bb]document[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]all[/COLOR][COLOR=#007700]){ 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]outer[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]style[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]pixelTop[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]document[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]body[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]scrollTop[/COLOR][COLOR=#007700];  
[/COLOR][COLOR=#0000bb]text[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000bb]0[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000bb]style[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]pixelTop[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]ay[/COLOR][COLOR=#007700];[/COLOR][COLOR=#0000bb]text[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000bb]0[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000bb]style[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]pixelLeft[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]ax[/COLOR][COLOR=#007700]; 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]text[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000bb]1[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000bb]style[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]pixelTop[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]by[/COLOR][COLOR=#007700];[/COLOR][COLOR=#0000bb]text[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000bb]1[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000bb]style[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]pixelLeft[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]bx[/COLOR][COLOR=#007700]; 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]text[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000bb]2[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000bb]style[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]pixelTop[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]cy[/COLOR][COLOR=#007700];[/COLOR][COLOR=#0000bb]text[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000bb]2[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000bb]style[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]pixelLeft[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]cx[/COLOR][COLOR=#007700]; 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]text[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000bb]3[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000bb]style[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]pixelTop[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]Dy[/COLOR][COLOR=#007700];[/COLOR][COLOR=#0000bb]text[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000bb]3[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000bb]style[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]pixelLeft[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]Dx[/COLOR][COLOR=#007700]; 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]text[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000bb]4[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000bb]style[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]pixelTop[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]Ey[/COLOR][COLOR=#007700];[/COLOR][COLOR=#0000bb]text[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000bb]4[/COLOR][COLOR=#007700]].[/COLOR][COLOR=#0000bb]style[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]pixelLeft[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]Ex[/COLOR][COLOR=#007700]; 
} 
} 
function [/COLOR][COLOR=#0000bb]move[/COLOR][COLOR=#007700](){ 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]ey[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]Ey[/COLOR][COLOR=#007700]+=([/COLOR][COLOR=#0000bb]ypos[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000bb]Ey[/COLOR][COLOR=#007700])*[/COLOR][COLOR=#0000bb]0.2[/COLOR][COLOR=#007700];[/COLOR][COLOR=#0000bb]ex[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]Ex[/COLOR][COLOR=#007700]+=([/COLOR][COLOR=#0000bb]xpos[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000bb]Ex[/COLOR][COLOR=#007700])*[/COLOR][COLOR=#0000bb]0.2[/COLOR][COLOR=#007700]; 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]dy[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]Dy[/COLOR][COLOR=#007700]+=([/COLOR][COLOR=#0000bb]ey[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000bb]Dy[/COLOR][COLOR=#007700])*[/COLOR][COLOR=#0000bb]0.3[/COLOR][COLOR=#007700];[/COLOR][COLOR=#0000bb]dx[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]Dx[/COLOR][COLOR=#007700]+=([/COLOR][COLOR=#0000bb]ex[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000bb]Dx[/COLOR][COLOR=#007700])*[/COLOR][COLOR=#0000bb]0.3[/COLOR][COLOR=#007700]; 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]cy[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]Cy[/COLOR][COLOR=#007700]+=([/COLOR][COLOR=#0000bb]dy[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000bb]Cy[/COLOR][COLOR=#007700])*[/COLOR][COLOR=#0000bb]0.4[/COLOR][COLOR=#007700];[/COLOR][COLOR=#0000bb]cx[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]Cx[/COLOR][COLOR=#007700]+=([/COLOR][COLOR=#0000bb]dx[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000bb]Cx[/COLOR][COLOR=#007700])*[/COLOR][COLOR=#0000bb]0.4[/COLOR][COLOR=#007700]; 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]by[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]By[/COLOR][COLOR=#007700]+=([/COLOR][COLOR=#0000bb]cy[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000bb]By[/COLOR][COLOR=#007700])*[/COLOR][COLOR=#0000bb]0.5[/COLOR][COLOR=#007700];[/COLOR][COLOR=#0000bb]bx[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]Bx[/COLOR][COLOR=#007700]+=([/COLOR][COLOR=#0000bb]cx[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000bb]Bx[/COLOR][COLOR=#007700])*[/COLOR][COLOR=#0000bb]0.5[/COLOR][COLOR=#007700]; 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]ay[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]Ay[/COLOR][COLOR=#007700]+=([/COLOR][COLOR=#0000bb]by[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000bb]Ay[/COLOR][COLOR=#007700])*[/COLOR][COLOR=#0000bb]0.6[/COLOR][COLOR=#007700];[/COLOR][COLOR=#0000bb]ax[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]Ax[/COLOR][COLOR=#007700]+=([/COLOR][COLOR=#0000bb]bx[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000bb]Ax[/COLOR][COLOR=#007700])*[/COLOR][COLOR=#0000bb]0.6[/COLOR][COLOR=#007700]; 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]makefollow[/COLOR][COLOR=#007700](); 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]setTimeout[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#dd0000]'move()'[/COLOR][COLOR=#007700],[/COLOR][COLOR=#0000bb]10[/COLOR][COLOR=#007700]); 
} 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]window[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]onload[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000bb]move[/COLOR][COLOR=#007700]; 
[/COLOR][COLOR=#ff8000]//--> 
[/COLOR][COLOR=#0000bb]</script> 
[/COLOR]

<!--- fare --->


'www.turkhackteam.org' yazan yerı kendınıze gore dzenleyın
alıntıdır..
 

THT SON MESAJLAR

Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.