Html Yazı Kodları

sneakers7

Yeni üye
29 Eyl 2006
14
0
Alevli Yazı :

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="700">
<tr>
<td><span id="theText" style="width:100%">
<h2> Sneakers7</h2>
<p></span>**********
<!--
//range of glowing
var from = 5;
var to = 11;
//speed of pulsing
var delay = 55;
//color of glow
var glowColor = "red";

//NO MORE EDITING!!!
var i = to;
var j = 0;
//can be called here or whenever you want the text to start pulsing
textPulseDown();
function textPulseUp()
{
if (!document.all)
return
if (i < to)
{
theText.style.filter = "Glow(Color=" + glowColor + "* Strength=" + i + ")";
i++;
theTimeout = setTimeout('textPulseUp()'*delay);
return 0;
}
if (i = to)
{
theTimeout = setTimeout('textPulseDown()'*delay);
return 0;
}

}
function textPulseDown()
{
if (!document.all)
return
if (i > from)
{
theText.style.filter = "Glow(Color=" + glowColor + "* Strength=" + i + ")";
i--;
theTimeout = setTimeout('textPulseDown()'*delay);
return 0;
}
if (i = from)
{
theTimeout = setTimeout('textPulseUp()'*delay);
return 0;
}
}
//-->
</script> </td>
</tr>
</table>

:inv

Altı Çizgisiz Link :

<html>
<a href="<A href="file:///D|/Emine%20Dosyam/Bilgisayar/HTML%20KODLARI/www.sneakers7.com"><center><h2">file:///D|/Emine%20Dosyam/Bilgisayar/HTML%20KODLARI/www.sneakers7.com"><center><h2> Bu link Sneakers7'nin Adresine Gider</h2></center></a>
<style> A:link { color :#000099; text-decoration :none } A:active { color :#000099; text-decoration :none } A:visited { color :#000099; text-decoration :none } A:hover { color :#000099; text-decoration :underline} A:hover { color :#000099; text-decoration :UNDERLINE }</body>


:inv

Alt Yazı 1 :

<script language="Javascript">
<!--
// please keep these lines on when you copy the source
// made by: Nicolas - https://tik.lat/tzPKh
var text = "The Sneakers7...O Bir Türk...( https://tik.lat/bEHIL )"
var speed = 100
var x = 0
function bb() {
var a = text.substring(0*x)
var b = text.substring(x*x+1).toUpperCase()
var c = text.substring(x+1*text.length)
window.status = a + b + c
if (x == text.length) {
x = 0
}
else {
x++
}
setTimeout("bb()"*speed)
}
bb();
//-->
</script>

:inv

Alt Yazı 2 :

<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
var m = "The Sneakers7'nin Web Sitesine Hosgeldiniz [ [email protected] ]";
var d = "";
var ScrID;

function Init() {
var rt = 152;
var s = rt - 50;
var x;

d = "";
for (x = 1; x <=s; x++) d = " " + d;
d = d + m;
}

function Scr() {
window.status = d;
d = d.substring(1* d.length);
if (d.length == 1) Init();
ScrID = window.setTimeout('Scr()'*66);
}
ScrID=window.setTimeout('Init(); Scr()'*66);
// -- End Hide ------ -->
</script>

:inv
 

sneakers7

Yeni üye
29 Eyl 2006
14
0
Büyüyen Yazı :
bu coda link de eklenince güzel oluyo tavsiye ederim ben kullandım

<head>
<**** http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=8859-9">
<**** http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<script language="JScript">
function degistir() {
window.event.srcElement.style.color = "red";
window.event.srcElement.style.fontSize = "24px";
}
function eskiHalinegetir() {
window.event.srcElement.style.color = "blue";
window.event.srcElement.style.fontSize = "18px";
}
</script>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
<div align="center">
<center>
<p> </p>
<table align=center border=0 cellpadding=0
cellspacing=0 width="201" height="21" >
<tbody>
<tr align="center">
<td height="39">
<center>
<h3 id=heading onMouseOver="degistir()" onMouseOut="eskiHalinegetir()" style="color:blue;font-size:18">Sneakers7</a></h3>
</center>
</td>
</tr>
</table>
</center>
 

sneakers7

Yeni üye
29 Eyl 2006
14
0
Daktilo Yazı Scripti :
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
setTimeout('show()'*10);
//-->
</SCRIPT>
<script
language="Javascript1.2">
<!--
// made by: Nicolas - https://tik.lat/Ky3pd
var tags_before_clock = "<big>";
var tags_after_clock = "</big>";
var speed = 100;
var speed2 = 2000;
function initArray() {
this.length = initArray.arguments.length;
for (var i = 0; i < this.length; i++) {
this = initArray.arguments;
}
}
var mymessage = new initArray(
"The_Sneakers7'nin"*
"Web Sitesine"*
"Hos Geldiniz"*
"Bu bir daktilo yazisi scripti'dir"*
"Bu yazilari isteðinize göre degistirebilirsiniz"
);
var mymessage2 = mymessage;
var x = 0;
var y = 0;
if(navigator.appName == "Netscape") {
document.write('<layer id="ticker"></layer><br>');
}
if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1){
document.write('<span id="ticker"></span><br>');
}
function upticker(){
if (y > mymessage2.length - 1) {
y = 0;
setTimeout("upticker()"*speed);
}
else{
if (x > mymessage2[y].length) {
mymessage = mymessage2[y];
x = 0; y++;
setTimeout("upticker()"*speed2);
}
else {
mymessage = mymessage2[y].substring(0*x++);
setTimeout("upticker()"*speed);
}
if(navigator.appName == "Netscape") {
document.ticker.document.write(tags_before_clock+mymessage+tags_after_clock);
document.ticker.document.close();
}
if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1){
ticker.innerHTML = tags_before_clock+mymessage+tags_after_clock;
}
}
}
setTimeout("upticker()"*speed);
//-->
</script>

Kayan Yazı ( Asagıdan Yukarıya ) :

<HTML><HEAD><TITLE>:::Kayan Yazı:::</TITLE>
<**** http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=">
<SCRIPT language=JavaScript type=text/JavaScript>
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</SCRIPT>
<**** content="MSHTML 6.00.2600.0" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY bgColor=#0099ff>
<DIV id=Layer1
style="Z-INDEX: 1; LEFT: 21px; WIDTH: 113px; POSITION: absolute; TOP: 103px; HEIGHT: 223px"><TD
class=duyuru colSpan="2" vAlign="top">
<MARQUEE onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() scrollAmount=2
direction=up name="duy">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0>
<TBODY>
<TD class=v10ptSiyah><i>Koç Burcunun Özellikleri___ ;</i> Koç* burçlar kuşağının ilk burcudur. Pratik* öğüt dinlemez tabiatları yüzünden zaman zaman güç duruma düşerler. Yeni girişimlere çekinmeden atılır* fırsatları da iyi değerlendirirler. Her zaman gergin ve huzursuzdurlar* ancak bu huzursuzlukları* zor koşullara istediklerini elde edinceye kadar dayanma gücünün bir sonucudur. Yarışmayı sevdikleri için birinci olmak* her şeyin en iyisini yapmak isterler. Kendilerini yeterince özgür hissediyorlarsa hem işlerinde hem de kişisel ilişkilerinde daha uyumlu davranırlar. Her şeyi çabuk kavrayan yapıları zaman zaman espri yeteneklerini ortaya çıkarır ve en umulmadık anda herkesi güldürürler. Cinsel çekiciliklerini göstermeyi severler. Zenginlik ve rahatlıktan çok* tanınmış olmayı tercih ederler. Kendilerini eylemle tanıtmaktan hoşlanırlar* düşünmek onlara yeterli gelmez.
Koç burcunda doğanlar meslek olarak profesyonel sporculuk* diş hekimliği* kâşiflik* mühendislik* pskiyatristliği seçebilirler. Koç burcunda doğan çocuklar* enerji dolu oldukları disipline karşı çıkarlar ama disiplin onlar için gereklidir. Sabırsız karakterleri onları* ders çalışmak yerine oyun oynamaya yöneltir. Dersleri ihmal edecek kadar tembellik yaptıklarından karneleri kötüdür* fakat pratik yolu bulduklarında enerjileri onlara yarar sağlar.***The_Sneakers7***
</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><IMG height=1 src="" width="95%"
vspace=5></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0>
<DIV></DIV></TBODY></TABLE></MARQUEE></DIV></BODY></HTML>
 

sneakers7

Yeni üye
29 Eyl 2006
14
0
Özel Sagtus Linkleri :
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<**** http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1254">
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
// -->
</SCRIPT>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!-- // RightClickMenu
function showmenuie5(){
var rightedge=document.body.clientWidth-event.clientX
var bottomedge=document.body.clientHeight-event.clientY
if (rightedge<ie5menu.offsetWidth)
ie5menu.style.left=document.body.scrollLeft+event.clientX-ie5menu.offsetWidth
else
ie5menu.style.left=document.body.scrollLeft+event.clientX
if (bottomedge<ie5menu.offsetHeight)
ie5menu.style.top=document.body.scrollTop+event.clientY-ie5menu.offsetHeight
else
ie5menu.style.top=document.body.scrollTop+event.clientY
ie5menu.style.visibility="visible"
return false
}
function hidemenuie5(){
ie5menu.style.visibility="hidden"
}
function highlightie5(){
if (event.srcElement.className=="menuitems"){
event.srcElement.style.backgroundColor="highlight"
event.srcElement.style.color="white"
}
}
function lowlightie5(){
if (event.srcElement.className=="menuitems"){
event.srcElement.style.backgroundColor=""
event.srcElement.style.color="black"
}
}
function jumptoie5(){
if (event.srcElement.className=="menuitems"){
if (event.srcElement.url != ''){
if (event.srcElement.getAttribute("target")!=null)
window.open(event.srcElement.url*event.srcElement.getAttribute("target"))
else
window.location=event.srcElement.url
}
}
}
// -->
</SCRIPT>
<STYLE type=text/css>.cMenu {
BORDER-RIGHT: buttonhighlight 2px outset; BORDER-TOP: buttonhighlight 2px outset; Z-INDEX: 99; VISIBILITY: hidden; BORDER-LEFT: buttonhighlight 2px outset; WIDTH: 180px; CURSOR: default; BORDER-BOTTOM: buttonhighlight 2px outset; POSITION: absolute; BACKGROUND-COLOR: menu
}
.menuitems {
PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: "Trebuchet MS"* Verdana* Arial* Helvetica* sans-serif
}
</STYLE>
<CENTER>

--------BU ARAYA DİĞER HTML KODLARINI GİRİNİZ--------

</CENTER>
<**** content="MSHTML 6.00.2600.0" name=GENERATOR></HEAD>
<RIGHTCLICK><!--[if IE]>
<DIV class=cMenu id=ie5menu onmouseover=highlightie5() onclick=jumptoie5()
onmouseout=lowlightie5()>
<DIV class=menuitems url="<A href="http://www.sneakers7.com/">Ana">http://www.sneakers7.com/">Ana Sayfa</DIV>
<HR>
<DIV class=menuitems url="<A href="http://www.sneakers7.com/hikayeler.htm/">En">http://www.sneakers7.com/hikayeler.htm/">En Güzel Hikayeler</DIV>
<DIV class=menuitems url="<A href="http://www.sneakers7.com/siirlerim.htm/">Şiirler</DIV">http://www.sneakers7.com/siirlerim.htm/">Şiirler</DIV>
<DIV class=menuitems url="<A href="http://www.sneakers7.com/yazilar.htm/">Yazılar</DIV">http://www.sneakers7.com/yazilar.htm/">Yazılar</DIV>
<HR>
<DIV class=menuitems url="<A href="http://www.sneakers7.com/fikralar.htm/">Fıkralar</DIV">http://www.sneakers7.com/fikralar.htm/">Fıkralar</DIV>
<DIV class=menuitems url=" https://tik.lat/5ul38 SITELER.htm/">Tavsiye
Siteler</DIV>
<DIV class=menuitems url="<A href="http://www.sneakers7.com/bilgisayar.htm/">Bilgisayar</DIV">http://www.sneakers7.com/bilgisayar.htm/">Bilgisayar</DIV>
<HR>
<DIV class=menuitems url="<A href="http://www.sneakers7.com/webmaster.htm/">WebMaster</DIV">http://www.sneakers7.com/webmaster.htm/">WebMaster</DIV>
<DIV class=menuitems url="<A href="http://www.sneakers7.com/eglence.htm">Eğlence</DIV">http://www.sneakers7.com/eglence.htm">Eğlence</DIV>
<DIV class=menuitems url=" https://tik.lat/42LL5 Sayfam.htm/">[..Giriş..]</DIV><![endif]-->
<SCRIPT language=JavaScript>
<!--
if (document.all&&window.print){
ie5menu.className="cMenu"
document.oncontextmenu=showmenuie5
document.body.onclick=hidemenuie5
}
//-->
</SCRIPT>
</RIGHTCLICK></HTML>


Özellikler :
Kesinlikle Deneyin


<html>
<FORM>
<INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Kapat"
NAME="lowerButton" onClick="self.close()">
</FORM>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" onLoad="alert('Sayfama Hoşgeldiniz!');"
onUnload="alert('Tekrar Bekleriz...');">
</BODY>
<BGSOUND SRC='file:///D|/Emine%20Dosyam/Bilgisayar/HTML%20KODLARI/bebek.mp3' LOOP=5>
<MARQUEE DIRECTION=RIGHT BEHAVIOR=SCROLL SCROLLAMOUNT=10 ALTERNATEDELAY=200><h1>The_Sneakers7 [*Sneaker*]... :) </MARQUEE>
<a href=" https://tik.lat/uGPG3 " title="[**BLLAN**] ">sneakers Online</a>
<head>
<title>Arama motoru</title>
<**** http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<script language="JavaScript" src="<A href="file:///D|/Emine%20Dosyam/Bilgisayar/HTML%20KODLARI/icerik.js"></script">file:///D|/Emine%20Dosyam/Bilgisayar/HTML%20KODLARI/icerik.js"></script>
<script language="JavaScript">
function ara(){
// Arama motoruna dahil olan sayfalar
sayfalar = new Array;
sayfalar[0]="studio_web"; // .html uzantisini yazmayin
sayfalar[1]="e_chip";
sayfalar[2]="blue_tooth";
sayfalar[3]="java_cep";var bulundu=0; //0 ise bulunmadi* 1 ise bulundu
var arananDize= document.formum.dize.value; // girilen degeri oku
var dizi;
var aramaSonuclari="";
if (document.formum.bk.checked) { //büyük harf/küçük harf ayrimi yapilacaksa
dizi=icerikOrijinal; // Arama yapilacak içerik orijinal
}
else {//büyük harf/küçük harf ayrimi yapilmayacaksa
arananDize= arananDize.toLowerCase(); // Aranacak dizeyi küçük harfe çevirelim önce
dizi=icerikBk; // Arama yapilacak içerik küçük harfe çevrili olan
}

if(arananDize!="" && arananDize!=null ){ // alana bir deger girildiyse
for (var i=0; i<=dizi.length-1; i++){ // tüm içerikleri teker teker ara
if (dizi.indexOf(arananDize) != -1){ // aranan dize içerikte bulunduysa
bulundu=1;
aramaSonuclari = aramaSonuclari + "<a href='" + sayfalar + ".html'>" + sayfalar + ".html</a><br>";
}
}
if (bulundu==1){ // aranan dize bulunduysa
document.write("<b>" + arananDize + "</b> dizesi için arama sonuçları:<br>" + aramaSonuclari + "<br><br>Dönüp tekrar aramak için <a href='arama.html'>buraya</a> tıklayınız.");
}
if (bulundu==0){ // aranan dize bulunmadiysa
document.write("<b>" + arananDize + "</b> dizesi için arama sonuçları:<br>" + "Bu dizeye sahip bir içerik bulunamadı.<br><br>Dönüp tekrar aramak için <a href='arama.html'>buraya</a> tıklayınız.");
}
}
else { // alana bir deger girilmediyse
document.write("İçerik girmediniz!<br><br>Dönüp tekrar aramak için <a href='arama.html'>buraya</a> tıklayınız.")
}

}
</script>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<h2>Arama:</h2>
<form name="formum" action="">
<input type="text" name="dize">  <input type="checkbox" name="bk" value=""> Büyük harf/küçük harf ayrımı yap
<br>
<input type="button" value="ara" onclick="ara()">
</form>
</body>
</HTML>
 

sneakers7

Yeni üye
29 Eyl 2006
14
0
Saat 1 :

<script language="JavaScript">
fCol='444444'; //face colour.
sCol='FF0000'; //seconds colour.
mCol='444444'; //minutes colour.
hCol='444444'; //hours colour.

Ybase=30; //Clock height.
Xbase=30; //Clock width.


H='...';
H=H.split('');
M='....';
M=M.split('');
S='.....';
S=S.split('');
NS4=(document.layers);
NS6=(document.getElementById&&!document.all);
IE4=(document.all);
Ypos=0;
Xpos=0;
dots=12;
Split=360/dots;
if (NS6){
for (i=1; i < dots+1; i++){
document.write('<div id="n6Digits'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:30px;height:30px;font-family:Arial;font-size:10px;color:#'+fCol+';text-align:center;padding-top:10px">'+i+'</div>');
}
for (i=0; i < M.length; i++){
document.write('<div id="Ny'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:#'+mCol+'"></div>');
}
for (i=0; i < H.length; i++){
document.write('<div id="Nz'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:#'+hCol+'"></div>');
}
for (i=0; i < S.length; i++){
document.write('<div id="Nx'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:#'+sCol+'"></div>');
}
}
if (NS4){
dgts='1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12';
dgts=dgts.split(' ')
for (i=0; i < dots; i++){
document.write('<layer name=nsDigits'+i+' top=0 left=0 height=30 width=30><center><font face=Arial size=1 color='+fCol+'>'+dgts+'</font></center></layer>');
}
for (i=0; i < M.length; i++){
document.write('<layer name=ny'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+mCol+' clip="0*0*2*2"></layer>');
}
for (i=0; i < H.length; i++){
document.write('<layer name=nz'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+hCol+' clip="0*0*2*2"></layer>');
}
for (i=0; i < S.length; i++){
document.write('<layer name=nx'+i+' top=0 left=0 bgcolor='+sCol+' clip="0*0*2*2"></layer>');
}
}
if (IE4){
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=1; i < dots+1; i++){
document.write('<div id="ieDigits" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:30px;height:30px;font-family:Arial;font-size:10px;color:'+fCol+';text-align:center;padding-top:10px">'+i+'</div>');
}
document.write('</div></div>')
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < M.length; i++){
document.write('<div id=y style="position:absolute;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:'+mCol+'"></div>');
}
document.write('</div></div>')
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < H.length; i++){
document.write('<div id=z style="position:absolute;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:'+hCol+'"></div>');
}
document.write('</div></div>')
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < S.length; i++){
document.write('<div id=x style="position:absolute;width:2px;height:2px;font-size:2px;background:'+sCol+'"></div>');
}
document.write('</div></div>')
}
function clock(){
time = new Date ();
secs = time.getSeconds();
sec = -1.57 + Math.PI * secs/30;
mins = time.getMinutes();
min = -1.57 + Math.PI * mins/30;
hr = time.getHours();
hrs = -1.57 + Math.PI * hr/6 + Math.PI*parseInt(time.getMinutes())/360;

if (NS6){
Ypos=window.pageYOffset+window.innerHeight-Ybase-25;
Xpos=window.pageXOffset+window.innerWidth-Xbase-30;
for (i=1; i < dots+1; i++){
document.getElementById("n6Digits"+i).style.top=Ypos-15+Ybase*Math.sin(-1.56 +i *Split*Math.PI/180)
document.getElementById("n6Digits"+i).style.left=Xpos-15+Xbase*Math.cos(-1.56 +i*Split*Math.PI/180)
}
for (i=0; i < S.length; i++){
document.getElementById("Nx"+i).style.top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(sec);
document.getElementById("Nx"+i).style.left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(sec);
}
for (i=0; i < M.length; i++){
document.getElementById("Ny"+i).style.top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(min);
document.getElementById("Ny"+i).style.left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(min);
}
for (i=0; i < H.length; i++){
document.getElementById("Nz"+i).style.top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(hrs);
document.getElementById("Nz"+i).style.left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(hrs);
}
}
if (NS4){
Ypos=window.pageYOffset+window.innerHeight-Ybase-20;
Xpos=window.pageXOffset+window.innerWidth-Xbase-30;
for (i=0; i < dots; ++i){
document.layers["nsDigits"+i].top=Ypos-5+Ybase*Math.sin(-1.045 +i*Split*Math.PI/180)
document.layers["nsDigits"+i].left=Xpos-15+Xbase*Math.cos(-1.045 +i*Split*Math.PI/180)
}
for (i=0; i < S.length; i++){
document.layers["nx"+i].top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(sec);
document.layers["nx"+i].left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(sec);
}
for (i=0; i < M.length; i++){
document.layers["ny"+i].top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(min);
document.layers["ny"+i].left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(min);
}
for (i=0; i < H.length; i++){
document.layers["nz"+i].top=Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(hrs);
document.layers["nz"+i].left=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(hrs);
}
}

if (IE4){
Ypos=document.body.scrollTop+window.document.body.clientHeight-Ybase-20;
Xpos=document.body.scrollLeft+window.document.body.clientWidth-Xbase-20;
for (i=0; i < dots; ++i){
ieDigits.style.pixelTop=Ypos-15+Ybase*Math.sin(-1.045 +i *Split*Math.PI/180)
ieDigits.style.pixelLeft=Xpos-15+Xbase*Math.cos(-1.045 +i *Split*Math.PI/180)
}
for (i=0; i < S.length; i++){
x.style.pixelTop =Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(sec);
x.style.pixelLeft=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(sec);
}
for (i=0; i < M.length; i++){
y.style.pixelTop =Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(min);
y.style.pixelLeft=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(min);
}
for (i=0; i < H.length; i++){
z.style.pixelTop =Ypos+i*Ybase/4.1*Math.sin(hrs);
z.style.pixelLeft=Xpos+i*Xbase/4.1*Math.cos(hrs);
}
}
setTimeout('clock()'*100);
}
clock();
//-->
</script>
<!-- host baþ -->
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase=" https://tik.lat/HlRYO
/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5*0*0*0" width="88" height="31">
<param name=movie value=" https://tik.lat/L1RMB ">
<param name=quality value=high>
<embed src=" https://tik.lat/4yC9E " quality=high pluginspage=" https://tik.lat/uLieZ =
ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="88" height="31">
</embed>
</object>
<!-- host son -->
<script language="JavaScript">
<!-- Hide from old browsers
// Copyright © 1999 Doug Popeney
// Created by Doug Popeney ([email protected])
// JavaScript Made Easy!! - https://tik.lat/9hf0v
var timerID = null
var timerRunning = false
function MakeArray(size)
{
this.length = size;
for(var i = 1; i <= size; i++)
{
this = "";
}
return this;
}
function stopclock (){
if(timerRunning)
clearTimeout(timerID);
timerRunning = false
}
function showtime () {
var now = new Date();
year = new String(now.getYear())
yearLen = year.length
year = year.split("")
year = year[yearLen - 2] + year[yearLen - 1]
var month = now.getMonth() + 1;
var date = now.getDate();
var hours = now.getHours();
var minutes = now.getMinutes();
var seconds = now.getSeconds();
var day = now.getDay();
Day = new MakeArray(7);
Day[0]="SUN";
Day[1]="MON";
Day[2]="TUE";
Day[3]="WED";
Day[4]="THU";
Day[5]="FRI";
Day[6]="SAT";
var timeValue = "";
timeValue += (Day[day]) + " ";
timeValue += ((month < 10) ? " 0" : " ") + month + "-";
timeValue += date + "-" + year + " ";
timeValue += ((hours <= 12) ? hours : hours - 12);
timeValue += ((minutes < 10) ? ":0" : ":") + minutes;
timeValue += ((seconds < 10) ? ":0" : ":") + seconds;
timeValue += (hours < 12) ? " AM" : " PM";
window.status = timeValue;
timerID = setTimeout("showtime()"*1000);
timerRunning = true
}
function startclock () {
stopclock();
showtime()
}
// End Hiding -->
</SCRIPT>

<body onLoad="startclock();">

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#FF0000" VLINK="#000080" ALINK="#000080" onLoad="startclock();">
<body onLoad="startclock();">
</head>Saat 2 :
Bazen sinir bozucu olabiliyo :)

<SCRIPT language=JavaScript>
dCol='000066';//date colour.
fCol='000066';//face colour.
sCol='000066';//seconds colour.
mCol='000066';//minutes colour.
hCol='000066';//hours colour.
ClockHeight=40;
ClockWidth=40;
ClockFromMouseY=0;
ClockFromMouseX=100;
//Alter nothing below! Alignments will be lost!
d=new Array("PAZAR"*"PAZARTESI"*"SALI"*"CARSAMBA"*"PERSEMBE"*"CUMA"*"CUMARTESI");
m=new Array("OCAK"*"SUBAT"*"MART"*"NISAN"*"MAYIS"*"HAZIRAN"*"TEMMUZ"*"AGUSTOS"*"EYLÜL"*"EKIM"*"KASIM"*"ARALIK");
date=new Date();
day=date.getDate();
year=date.getYear();
if (year < 2000) year=year+1900;
TodaysDate=" "+d[date.getDay()]+" "+day+" "+m[date.getMonth()]+" "+year;
D=TodaysDate.split('');
H='...';
H=H.split('');
M='....';
M=M.split('');
S='.....';
S=S.split('');
Face='1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12';
font='arial';
size=1;
speed=0.6;
ns=(document.layers);
ie=(document.all);
Face=Face.split(' ');
n=Face.length;
a=size*10;
ymouse=0;
xmouse=0;
scrll=0;
props="<font face="+font+" size="+size+" color="+fCol+"><B>";
props2="<font face="+font+" size="+size+" color="+dCol+"><B>";
Split=360/n;
Dsplit=360/D.length;
HandHeight=ClockHeight/4.5
HandWidth=ClockWidth/4.5
HandY=-7;
HandX=-2.5;
scrll=0;
step=0.06;
currStep=0;
y=new Array();x=new Array();Y=new Array();X=new Array();
for (i=0; i < n; i++){y=0;x=0;Y=0;X=0}
Dy=new Array();Dx=new Array();DY=new Array();DX=new Array();
for (i=0; i < D.length; i++){Dy=0;Dx=0;DY=0;DX=0}
if (ns){
for (i=0; i < D.length; i++)
document.write('<layer name="nsDate'+i+'" top=0 left=0 height='+a+' width='+a+'><center>'+props2+D+'</font></center></layer>');
for (i=0; i < n; i++)
document.write('<layer name="nsFace'+i+'" top=0 left=0 height='+a+' width='+a+'><center>'+props+Face+'</font></center></layer>');
for (i=0; i < S.length; i++)
document.write('<layer name=nsSeconds'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+sCol+'><center><b>'+S+'</b></center></font></layer>');
for (i=0; i < M.length; i++)
document.write('<layer name=nsMinutes'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+mCol+'><center><b>'+M+'</b></center></font></layer>');
for (i=0; i < H.length; i++)
document.write('<layer name=nsHours'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+hCol+'><center><b>'+H+'</b></center></font></layer>');
}
if (ie){
document.write('<div id="Od" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < D.length; i++)
document.write('<div id="ieDate" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:'+a+';width:'+a+';text-align:center">'+props2+D+'</B></font></div>');
document.write('</div></div>');
document.write('<div id="Of" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < n; i++)
document.write('<div id="ieFace" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:'+a+';width:'+a+';text-align:center">'+props+Face+'</B></font></div>');
document.write('</div></div>');
document.write('<div id="Oh" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < H.length; i++)
document.write('<div id="ieHours" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:'+hCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+H+'</div>');
document.write('</div></div>');
document.write('<div id="Om" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < M.length; i++)
document.write('<div id="ieMinutes" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:'+mCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+M+'</div>');
document.write('</div></div>')
document.write('<div id="Os" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < S.length; i++)
document.write('<div id="ieSeconds" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:'+sCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+S+'</div>');
document.write('</div></div>')
}
(ns)?window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE):0;
function Mouse(evnt){
ymouse = (ns)?evnt.pageY+ClockFromMouseY-(window.pageYOffset):event.y+ClockFromMouseY;
xmouse = (ns)?evnt.pageX+ClockFromMouseX:event.x+ClockFromMouseX;
}
(ns)?window.onMouseMove=Mouse:document.onmousemove=Mouse;
function ClockAndAssign(){
time = new Date ();
secs = time.getSeconds();
sec = -1.57 + Math.PI * secs/30;
mins = time.getMinutes();
min = -1.57 + Math.PI * mins/30;
hr = time.getHours();
hrs = -1.575 + Math.PI * hr/6+Math.PI*parseInt(time.getMinutes())/360;
if (ie){
Od.style.top=window.document.body.scrollTop;
Of.style.top=window.document.body.scrollTop;
Oh.style.top=window.document.body.scrollTop;
Om.style.top=window.document.body.scrollTop;
Os.style.top=window.document.body.scrollTop;
}
for (i=0; i < n; i++){
var F=(ns)?document.layers['nsFace'+i]:ieFace.style;
F.top=y + ClockHeight*Math.sin(-1.0471 + i*Split*Math.PI/180)+scrll;
F.left=x + ClockWidth*Math.cos(-1.0471 + i*Split*Math.PI/180);
}
for (i=0; i < H.length; i++){
var HL=(ns)?document.layers['nsHours'+i]:ieHours.style;
HL.top=y+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(hrs)+scrll;
HL.left=x+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(hrs);
}
for (i=0; i < M.length; i++){
var ML=(ns)?document.layers['nsMinutes'+i]:ieMinutes.style;
ML.top=y+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(min)+scrll;
ML.left=x+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(min);
}
for (i=0; i < S.length; i++){
var SL=(ns)?document.layers['nsSeconds'+i]:ieSeconds.style;
SL.top=y+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(sec)+scrll;
SL.left=x+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(sec);
}
for (i=0; i < D.length; i++){
var DL=(ns)?document.layers['nsDate'+i]:ieDate.style;
DL.top=Dy + ClockHeight*1.5*Math.sin(currStep+i*Dsplit*Math.PI/180)+scrll;
DL.left=Dx + ClockWidth*1.5*Math.cos(currStep+i*Dsplit*Math.PI/180);
}
currStep-=step;
}
function Delay(){
scrll=(ns)?window.pageYOffset:0;
Dy[0]=Math.round(DY[0]+=((ymouse)-DY[0])*speed);
Dx[0]=Math.round(DX[0]+=((xmouse)-DX[0])*speed);
for (i=1; i < D.length; i++){
Dy=Math.round(DY+=(Dy[i-1]-DY)*speed);
Dx=Math.round(DX+=(Dx[i-1]-DX)*speed);
}
y[0]=Math.round(Y[0]+=((ymouse)-Y[0])*speed);
x[0]=Math.round(X[0]+=((xmouse)-X[0])*speed);
for (i=1; i < n; i++){
y=Math.round(Y+=(y[i-1]-Y)*speed);
x=Math.round(X+=(x[i-1]-X)*speed);
}
ClockAndAssign();
setTimeout('Delay()'*20);
}
if (ns||ie)window.onload=Delay;
</SCRIPT>
 

sneakers7

Yeni üye
29 Eyl 2006
14
0
Tek Tek Yazma :

<script language="JavaScript">
<!--
message = "|||||||||| Designed by Sneakers7 ..JAVA - DIZAYN... ||||||||||^" +"^"
scrollSpeed = 100
lineDelay = 1500
txt = ""
function scrollText(pos) {
if (message.charAt(pos) != '^') {
txt = txt + message.charAt(pos)
status = txt
pauze = scrollSpeed
}
else {
pauze = lineDelay
txt = ""
if (pos == message.length-1) pos = -1
}
pos++
setTimeout("scrollText('"+pos+"')"*pauze)
}
scrollText(0)
// -->
</script>Title Kayan Yazı :

**********
<!--
var scrmsg = "...Sneakers7'in...Özel...Web...Sitesi...:::: https://tik.lat/sHl47 ::::...";
var scrspacer = " ";
var scrpos = 0;
function ScrollMessage()
{
window.status = scrmsg.substring(scrpos* scrmsg.length) + scrspacer +
scrmsg.substring(0*scrpos);
scrpos++;
if (scrpos > scrmsg.length) scrpos = 0;
window.setTimeout("ScrollMessage()"* 150);
}
ScrollMessage();
var msg="...Sneakers7'nin...Özel...Web...Sitesi...:::: https://tik.lat/hSYnY ::::...";
var speed=200;
function ScrollTitle() {
document.title=msg;
msg=msg.substring(1*msg.length)+msg.charAt(0);
setTimeout("ScrollTitle()"*speed);
}
ScrollTitle();
//-->
</script>
 

sneakers7

Yeni üye
29 Eyl 2006
14
0
Yanıp Sönen Yazı :

<html>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2">
<!--
ie4 = ((navigator.appVersion.indexOf("MSIE")>0) && (parseInt(navigator.appVersion) >= 4))
var count=0* count2=0* add1 = 3* add2 = 10* timerID
function show()
{
if (ie4) {
count +=add1
count2+=add2
delay=30
if(count2>100) count2=100
if(count>100) {
count=100
add1 =-10
add2 =-3
delay=350
}

if(count<0) count=0
if(count2<0) {
count2=0
add1 =3
add2 =10
delay=200
}

napis.style.filter="Alpha(Opacity="+count2+"*FinishOpacity="+count+"*style=2)"
timerID=setTimeout("show()"*delay);
}
}
//-->
</SCRIPT>
</HEAD><BODY><CENTER>
<DIV id="napis" style="width:480; font-family: Arial; font-size: 40pt; color: #0066CC; Filter:Alpha(Opacity=0*FinishOpacity=0*style=2)">
Sneakers7'nin<BR>Sayfasina<BR>Hos Geldiniz
</DIV>
</CENTER>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
setTimeout('show()'*10);
//-->
</SCRIPT>
</html>
 

fanatik328

Yeni üye
10 Ocak 2007
11
0
guzel ama bazılarında sanırım ufak sorunlar var ama dıkkatedılmesı lazım sadece genede guzel paylasım saol ellerıne saglık
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.