pascalda hazırlanmış bir hesap makinası

atlas_tr

Kıdemli Üye
8 Ocak 2008
2,382
14
NErDe OLsam BEğeNİRsin
uses crt;
var
tus:char;
i,x,sayi1,sayi2:integer;
s:integer;
a,devam:char;
t1,t2,t3:longint;
type
bilg=record
seri:string[15];
anakart:string[15];
islemci:string[15];
ekrankart:string[15];
seskart:string[150];
fiyat:integer;
end;
var
kayit:array[1..15] of bilg;
procedure ciz;
begin
for i:=15 to 65 do begin
gotoxy(i,5); write(chr(205));
gotoxy(i,20); write(chr(205));
end;
for i:=5 to 20 do begin
gotoxy(15,i); write(chr(186));
gotoxy(65,i); writeln(chr(186));
end;
gotoxy(15,5); write(chr(201));
gotoxy(15,20); write(chr(200));
gotoxy(65,5); write(chr(187));
gotoxy(65,20); write(chr(188));
end;
procedure fibonecci;
begin
ciz;
gotoxy(4,8);
write('***Fibonecci Serisi***':45); writeln;
gotoxy(23,10);
write('Serinin eleman say?s? giriniz:'); readln(s);
s:=s-2;write;t1:=1;t2:=1;
gotoxy(27,12);
write(t1);write(t2:5);
for i:=1 to s do
begin
t3:=t1+t2;write(t3:5);t1:=t2;t2:=t3;
end;
readln;
clrscr;
end;
procedure kay;
var
k:integer;
begin
for k:=1 to 2 do begin
ciz;
gotoxy(23,6);
write('Seri no gir:'); readln(kayit[k].seri);
gotoxy(23,8);
write('Anakart fiyat?n? gir:'); readln(kayit[k].anakart);
gotoxy(23,10);
write('˜Ÿlemci fiyat?n? gir:'); readln(kayit[k].islemci);
gotoxy(23,12);
write('Ekran fiyat?n? kart? gir:'); readln(kayit[k].ekrankart);
gotoxy(23,14);
write('Ses fiyat?n? kart?:'); readln(kayit[k].seskart);
gotoxy(23,16);
write('Fiyat? gir:'); readln(kayit[k].fiyat); clrscr;
end;
for k:=1 to 2 do begin
ciz;
gotoxy(23+k*10,6);
write(kayit[k].seri);
gotoxy(23+k*10,7);
write(kayit[k].anakart);
gotoxy(23+k*10,8);
write(kayit[k].islemci);
gotoxy(23+k*10,9);
write(kayit[k].ekrankart);
gotoxy(23+k*10,10);
write(kayit[k].seskart);
gotoxy(23+k*10,11);
write(kayit[k].fiyat);
end;
end;
procedure hesap;
begin
devam:=#13;
while devam=#13 do begin
clrscr;
ciz;
gotoxy(23,6);
writeln('************MENU************');
gotoxy(23,8);
writeln('Toplama iŸlemi yapmak i‡in + ya bas?n');
gotoxy(23,10);
writeln('€?karma iŸlemi yapmak i‡in - ye bas?n');
gotoxy(23,12);
writeln('€arpma iŸlemi yapmak i‡in * ya bas?n');
gotoxy(23,14);
writeln('B”lme iŸlemi yapmak i‡in / ye bas?n');
gotoxy(23,16);
writeln('Se‡iminizi yap?n?z');
a:=readkey; clrscr;
if(a='+')then begin
ciz;
gotoxy(23,7);
write('Toplama iŸlemi');
gotoxy(23,9);
write('1. Say?y? giriniz -->'); readln(sayi1);
gotoxy(23,11);
write('2. Say?y? giriniz -->'); readln(sayi2);
gotoxy(23,13);
writeln('Sonu‡:',sayi1+sayi2); end;
if(a='-')then begin
ciz;
gotoxy(23,7);
write('€?karma iŸlemi');
gotoxy(23,9);
write('1. Say?y? giriniz -->'); readln(sayi1);
gotoxy(23,11);
write('2. Say?y? giriniz -->'); readln(sayi2);
gotoxy(23,13);
write('Sonu‡:',sayi1-sayi2); end;
if(a='*')then begin
ciz;
gotoxy(23,7);
write('€arpma iŸlemi');
gotoxy(23,9);
write('1. Say?y? giriniz -->'); readln(sayi1);
gotoxy(23,11);
write('2. Say?y? giriniz -->'); readln(sayi2);
gotoxy(23,13);
write('Sonu‡:',sayi1*sayi2); end;
if(a='/')then begin
ciz;
gotoxy(23,7);
write('B”lme iŸlemi');
gotoxy(23,9);
write('1. Say?y? giriniz -->'); readln(sayi1);
gotoxy(23,11);
write('2. Say?y? giriniz -->'); readln(sayi2);
gotoxy(23,13);
write('Sonu‡:',(sayi1 div sayi2));
end;
gotoxy(23,18);
write('Devam etmek istiyormusunuz');
devam:=readkey;
if(devam='h') and (devam='H') then halt;
end;
clrscr;
end;
begin clrscr;
repeat
ciz;
repeat
gotoxy(33,10);
writeln('****MENš****');
gotoxy(33,12);
writeln('1. HESAP MAK˜NES˜');
gotoxy(33,14);
writeln('2. B˜LG B˜LG˜LER˜');
gotoxy(33,16);
writeln('3. F˜BONECC˜'); tus:=readkey;
Until tus in ['1','2','3',#27];
clrscr;
case (tus) of
'1':begin hesap; readln; end;
'2':begin kay; readln; end;
'3':begin fibonecci; readln; end;
end;
until (tus=#27);
readln;
end.alıntııııııııııııı
:yaho1:yaho1:twist+replerinizi bekliyorum:yaho1:twist:yaho1
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.