REP VERİCEM ARK.ACİL LTFN YARDIM ISO-9000 Sertifikasının İptalini Gerektiren Nedenler

alemcix

Katılımcı Üye
23 Eyl 2007
591
10
ISO-9000 Sertifikasının İptalini Gerektiren Nedenler?

BULAN ARK. ARTI REP VAR LTFN YARDIMCI OLUNN
 

strawberry

Kadim Üye
28 Ocak 2007
6,759
47
ISO-9000 Sertifikasının İptalini Gerektiren Nedenler?

BULAN ARK. ARTI REP VAR LTFN YARDIMCI OLUNN
  1. Onay Sertifikasının İptali
 • Onaylı Servis Sağlayıcı Kuruluşun Sertifikası aşağıdaki durumlarda iptal edilebilir:
  • Servis veya raporlamanın uygun olmayan bir şekilde yapıldığı saptanırsa,
  • Servis Sağlayıcı Kuruluşun sisteminde bir uygunsuzluk bulunur ve Servis Sağlayıcı Kuruluş gerekli düzeltici faaliyeti gerçekleştirmezse,
  • Servis Sağlayıcı Kuruluş, 5.7’de belirtildiği türden bir değişiklikten TL’yi haberdar etmezse,
  • Servis Sağlayıcı Kuruluş olma özelliğini, geçerli bir nedeni olmadıkça, teklif verme ve fiyat yönünden kötüye kullanırsa (teklif vermeme, aşırı fiyat verme, vb.)
  • Ara denetimler kuruluştan kaynaklanan bir nedenle gerçekleştirilemezse
  • Kasıtlı veya ihmalkar davranışlar tespit edilirse
  • Servis Sağlayıcı Kuruluşun Taahütname’ye uymadığı tespit edilirse.
 • Duruma uygun olarak, TL tarafından ya yazılı olarak uyarılır veya verilen onay doğrudan iptal edilerek Servis Sağlayıcı Kuruluş ilgili listeden çıkartılır.
Onayı iptal edilen Servis Sağlayıcı Kuruluş, iptale sebep olan uygunsuzluğu giderdiğini TL’ye beyan ederek yeni bir onaylama için başvurabilir.
 

strawberry

Kadim Üye
28 Ocak 2007
6,759
47
 • Verilen askı süresi sonuna kadar kuruluşun tetkikin gerçekleştirilmesine müsaade etmemesi,
 • Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen faaliyetlerde (tetkik, doküman inceleme vb) kuruluşun uygunsuzluklarını öngörülen sürelerde kapatmaması,
 • Kuruluşun sertifikayı, kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten farklı alanlarda kullanması,
 • Kuruluşun tetkikler sırasında eksik ve yanıltıcı bilgi vermesi,
 • Sertifikanın yanıltıcı ve haksız kullanımı,
 • BBS’ ce tahakkuk ettirilen ücretlerin fatura edilmesini takip eden 30 gün içerisinde ödenmemesi,
 • Sertifikanın geçerlilik süresi içinde, yapılan tetkiklerde kuruluşun yönetim sisteminin uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi,
 • Kuruluşun sertifikada belirtilen tesis adresinde bulunmaması,
 • Kuruluşa ait tüzel kişiliğin değişmesi,
 • Kuruluşun bu talimat hükümlerine aykırı hareket etmesi,
 • Kuruluşun sertifika ve ekleri üzerinde tahrifat yapması,
 • Herhangi bir sebepten dolayı Kuruluşun, BBS tarafından bildirilen gözetim tetkik tarihini süre belirtilmeksizin erteleme talebinde bulunması veya gözetim tetkikinin iptali talebinde bulunması,
 • Kuruluşun yazılı talebi
 • Sertifika geri alındığında bu kuruluşun adı sertifikalı kuruluşlar listesinden çıkarılır.
 • Kuruluş, sertifikanın geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını derhal durdurmak ve sertifikayı 15 gün içerisinde BBS’ ye iade etmek zorundadır.
 • Sözleşmesi fesih edilen kuruluşun yeniden müracaatında; işlemler ilk müracaatta olduğu gibi uygulanır. Fesih tarihinden itibaren 30 gün dolmadan yeni müracaat işleme konulmaz.
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.