SMTP Test Araçları: SMTP Diag Tool

Ceys

𐱅𐰇𐰼𐰚
2 Nis 2016
7,671
4,829
Orhun Nehri
SMTP Nedir?

Açılımı; Simple Mail Transfer Protocol olan SMTP'nin Türkçe karşılığı, Basit Posta Gönderme Protokolü olarak geçer. En basit haliyle gönderdiğimiz mailleri veya alınan mailler denetleyen protokol budur. basit bir düşünce ile bir postacıya benzetebiliriz. Aslında bu tam olarak SMTP Sunucuları için geçerlidir. Siz bir posta göndermek istediğinizde öncelikle postanız SMTP yardımıyla internete çıkar ardından alıcıya ulaşmak için yolunda ilerler. Daha sonra karşı tarafta SMTP kontrol ederek potayı alır ve iletir. En temel haliyle anlatımı budur.

Bu yukarıda anlattığımızı bir görsel ile açıklayacak olursak;

6iox2ut.png

SMTP Portları

Her protokolde olduğu gibi SMTP2ninde ihtiyaç duyduğu bazı portlar vardır. SMTP üç farklı port ve 2 ayrı güvenlik katmanını kullanır. Kullandığı portlar 25, 465 ve 587 portlarıdır. Ayrıca güvenlik katmanı olarak SSL ve TLS güvenlik katmanlarını kullanır.

 • Port 25 – Şifrelenmemiş port (Varsayılan Port)
 • Port 465 – İki sunucu arasında güvenli mail alışverişi için kullanılır.
 • Port 587 – Gönderici ile istemci arasında kullanılan porttur.
465 portunda veriler güvenlik algoritmalarıyla korunmaktadır.

Güvenlik katmanlarına gelecek olursak; 465 nolu port tercih edilerek SSL veya TLS'den herhangi biri kullanılır. 25 nolu portta kimlik denetimi zorunlu değil. Bu güvenlik katmanları ise bu kimlik doğrulama işini üstlenmektedir.

9x07c3l.png

SMTPDiag Aracı


Öncelikle aracımızın tanıtımına geçmeden nereden indireceğinizi söyleyelim.

SMTP Diag Tool | adminkit.net Bu siteye giderek SMTP Diag aracını indirebilirsiniz.

Bu araç, sunucuda var olan SMTP sorunları bulan ve size raporlayan bir araçtır. Eğer SMTP sunucunuzda bir e-posta hatası varsa ve bunun neden kaynaklı olduğunu bilmiyorsanız bu aracı kullanmanız tavsiye edilir. çünkü bu araç e-posta gönderim işi yaparak postanın doğru gidip gitmediğini kontrol edecek ve eğer bir hata varsa gösterecektir.

Şimdi aracın kullanımına geçelim. Aracı indirip kurulumunu yapın. zaten kurulumu basit. Kurduktan sonra çalıştırdığınızda karşınıza şöyle bir pencere çıkacak.

aaoyu31.png

Şimdi Bu penceredeki ifadeler ne anlama geliyor onlara bakalım.

Şöyle hemen yanlarına yazdım;

2yo5wup.png

mail server settings : posta sunucusu ayarları
SMTP Server: Smtp sunucunuz
Port: Yukarıda anlattığımız porlardan birisi 25 varsayılan
server requires authentication : sunucuda kimlik doğrulaması yapmalısınız. (Test için bu gerekli)
Bu seçeneği işaretleyip kullancı adı ve parolanızı girin.
Mail Settings kısmı:

From: Gönderici mail adresi
To: alıcı mail adresi
Subject: mail konusu
HTML message: mesjınız

Bu yukarıdaki gibi bilgilerinizi doldurduktan sonra Test SMTP tuşuna basın ve testi başlatın.

Ardından başka bir pencere açılacak ve yavaş yavaş tüm testleri yapacak son olarak aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız.

ep3au5z.png

Böyle bir ekranda test tamamlanmış oluyor ve şimdi yorumlamaya geçelim.

Yorumlama

Ekranda çıkan her değerin ayrıca bir açıklaması vardır. Bu başta yazan kodlarla belirlenir.
Örneğin bizim ekranımızda beliren 250 ile başlayan kod Requested mail action completed and OK İstenen mail işlemi tamamlandı anlamına gelmektedir.
Benzer şekilde diğer bazı kodlar aşağıdaki gibidir.

200 ile Başlayan Kodlar:

211 – System status / system help reply Sistem yardım cevabı
214 – Help message Yardım mesajı
220 – Domain service ready Domain hizmeti hazır
221 – Domain service closing transmission channel Domain hizmeti iletim kanalını kapattı
250 – Requested mail action completed and OK İstenen mail işlemi tamamlandı
251 – Not Local User, forward email to forward path Yerel bir kullanıcı değil, epostayı yönlendirme adresine yönlendirin
252 – Cannot Verify user, will attempt delivery later Kullanıcı doğrulanamadı, daha sonra teslim edilmeye çalışılacak
253 – Pending messages for node started başlatılan node için bekleyen mesajlar var

300 ile Başlayan Kodlar:

354 – Start mail input; end with . – Mail giriş başlangıcı; ile sona eriyor
355 – Octet-offset is the transaction offset – Octet-offset işlem çıktısı


400 ile Başlayan SMTP Kodlar:

421 – Domain service not available, closing transmission channel – Domain hizmeti müsait değil, iletim kanalı kapatıldı
432 – Domain service not available, closing transmission channel – Domain hizmeti müsait değil, iletim kanalı kapatıldı
450 – Requested mail action not taken: mailbox unavailable. request refused – İstenen mail işlemi gerçekleştirilmedi, posta kutusu yok. talep reddedildi
451 – Requested action aborted: local error in processing Request is unable to be processed, try again – İstenen işlem sona erdirildi: talep edilen işlem gerçekleştirilemeyeceği için yerel bir hata meydana geldi
452 – Requested action not taken: insufficient system storage – İstenen işlem gerçekleştirilmedi: sistem depolama alanı yetersiz
453 – No mail – Mail yok
454 – TLS not available due to temporary reason. Encryption required for requested authentication mechanism -Geçici bir süreyle TLS kullanılamıyor. İstenen yetkilendirme mekanizması için şifreleme gerekiyor
458 – Unable to queue messages for node – node için mesajlar kuyruğa alınamıyor
459 – Node not allowed: reason – Node izinli değil

500 ile Başlayan SMTP Kodlar:

500 – Syntax error, command unrecognized – Kodlama hatası, komut tanınamadı
501 – Syntax error in parameters or arguments – Parametrelerde veya argümanlarda kodlama hatası
502 – Command not implemented – Komut uygulanamadı
503 – Bad sequence of commands – Kötü komut dizimi
504 – Command parameter not implemented – Komut parametresi uygulanmadı
510 – Check the recipient address – Alıcı adresi kontrol edin
512 – Domain can not be found. Unknown host. – Domain bulunamadı. Bilinmeyen host
515 – Destination mailbox address invalid – Hedef posta kutusu adresi geçersiz
517 – Problem with senders mail attribute, check properties – Gönderen postasının özelliklerinde sorun mevcut, kontrol ediniz
521 – Domain does not accept mail – Alan adı mail kabul etmiyor
522 – Recipient has exceeded mailbox limit – Alıcının posta kutusu dolu
523 – Server limit exceeded. Message too large – Sunucu limiti aşıldı. Mesaj çok büyük
530 – Access Denied. Authentication required – Erişim Reddedildi. Yetkilendirme gerekli
531 – Mail system Full – Mail sistemi Dolu
533 – Remote server has insufficient disk space to hold email – Uzak sunucunun diskinde posta tutacak kadar yeterli alan bulunmuyor
534 – Authentication mechanism is too weak. Message too big – Yetkilendirme mekanizması çok zayıf. Mesaj çok büyük
535 – Multiple servers using same IP. Required Authentication – Aynı IP adresini birçok sunucu kullanıyor. Yetkilendirme Gerekli
538 – Encryption required for requested authentication mechanism – Seçilen yetkilendirme mekanizması için şifreleme gerekli
540 – Email address has no DNS Server – E-posta adresinde DNS sunucusu yok
541 – No response from host – Hosttan cevap alınamadı
542 – Bad Connection – Kötü Bağlantı
543 – Routing server failure. No available route – Sunucu yönlendirme başarısız. Müsait bir yol yok
546 – Email looping – Eposta döngüsü
547 – Delivery time-out – Teslimat süresi sona erdi
550 – Requested action not taken: mailbox unavailable – İstenen işlem uygulanmadı: posta kutusu yok
551 – User not local; please try forward path – Kullanıcı yerel değil: lütfen yönlendirme yolunu deneyiniz
552 – Requested mail action aborted: exceeded storage allocation – İstenen mail işlemi sona erdi: ayrılan depolama alanı aşıldı
553 – Requested action not taken: mailbox name not allowed – İstenen işlem uygulanmadı: posta kutusunun izni yok
554 – Transaction failed – İşlem başarısız oldu
 

'The Wolf

Kıdemli Üye
22 Nis 2021
4,024
2,452
Tanrı dağı
SMTP Nedir?

Açılımı; Simple Mail Transfer Protocol olan SMTP'nin Türkçe karşılığı, Basit Posta Gönderme Protokolü olarak geçer. En basit haliyle gönderdiğimiz mailleri veya alınan mailler denetleyen protokol budur. basit bir düşünce ile bir postacıya benzetebiliriz. Aslında bu tam olarak SMTP Sunucuları için geçerlidir. Siz bir posta göndermek istediğinizde öncelikle postanız SMTP yardımıyla internete çıkar ardından alıcıya ulaşmak için yolunda ilerler. Daha sonra karşı tarafta SMTP kontrol ederek potayı alır ve iletir. En temel haliyle anlatımı budur.

Bu yukarıda anlattığımızı bir görsel ile açıklayacak olursak;

6iox2ut.png

SMTP Portları

Her protokolde olduğu gibi SMTP2ninde ihtiyaç duyduğu bazı portlar vardır. SMTP üç farklı port ve 2 ayrı güvenlik katmanını kullanır. Kullandığı portlar 25, 465 ve 587 portlarıdır. Ayrıca güvenlik katmanı olarak SSL ve TLS güvenlik katmanlarını kullanır.

 • Port 25 – Şifrelenmemiş port (Varsayılan Port)
 • Port 465 – İki sunucu arasında güvenli mail alışverişi için kullanılır.
 • Port 587 – Gönderici ile istemci arasında kullanılan porttur.
465 portunda veriler güvenlik algoritmalarıyla korunmaktadır.

Güvenlik katmanlarına gelecek olursak; 465 nolu port tercih edilerek SSL veya TLS'den herhangi biri kullanılır. 25 nolu portta kimlik denetimi zorunlu değil. Bu güvenlik katmanları ise bu kimlik doğrulama işini üstlenmektedir.

9x07c3l.png

SMTPDiag Aracı


Öncelikle aracımızın tanıtımına geçmeden nereden indireceğinizi söyleyelim.

SMTP Diag Tool | adminkit.net Bu siteye giderek SMTP Diag aracını indirebilirsiniz.

Bu araç, sunucuda var olan SMTP sorunları bulan ve size raporlayan bir araçtır. Eğer SMTP sunucunuzda bir e-posta hatası varsa ve bunun neden kaynaklı olduğunu bilmiyorsanız bu aracı kullanmanız tavsiye edilir. çünkü bu araç e-posta gönderim işi yaparak postanın doğru gidip gitmediğini kontrol edecek ve eğer bir hata varsa gösterecektir.

Şimdi aracın kullanımına geçelim. Aracı indirip kurulumunu yapın. zaten kurulumu basit. Kurduktan sonra çalıştırdığınızda karşınıza şöyle bir pencere çıkacak.

aaoyu31.png

Şimdi Bu penceredeki ifadeler ne anlama geliyor onlara bakalım.

Şöyle hemen yanlarına yazdım;

2yo5wup.png

mail server settings : posta sunucusu ayarları
SMTP Server: Smtp sunucunuz
Port: Yukarıda anlattığımız porlardan birisi 25 varsayılan
server requires authentication : sunucuda kimlik doğrulaması yapmalısınız. (Test için bu gerekli)
Bu seçeneği işaretleyip kullancı adı ve parolanızı girin.
Mail Settings kısmı:

From: Gönderici mail adresi
To: alıcı mail adresi
Subject: mail konusu
HTML message: mesjınız

Bu yukarıdaki gibi bilgilerinizi doldurduktan sonra Test SMTP tuşuna basın ve testi başlatın.

Ardından başka bir pencere açılacak ve yavaş yavaş tüm testleri yapacak son olarak aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız.

ep3au5z.png

Böyle bir ekranda test tamamlanmış oluyor ve şimdi yorumlamaya geçelim.

Yorumlama

Ekranda çıkan her değerin ayrıca bir açıklaması vardır. Bu başta yazan kodlarla belirlenir.
Örneğin bizim ekranımızda beliren 250 ile başlayan kod Requested mail action completed and OK İstenen mail işlemi tamamlandı anlamına gelmektedir.
Benzer şekilde diğer bazı kodlar aşağıdaki gibidir.

200 ile Başlayan Kodlar:300 ile Başlayan Kodlar:
400 ile Başlayan SMTP Kodlar:500 ile Başlayan SMTP Kodlar:

Ellerinize Sağlık Hocam Güzel Konu Olmuş...
 
SMTP Nedir?

Açılımı; Simple Mail Transfer Protocol olan SMTP'nin Türkçe karşılığı, Basit Posta Gönderme Protokolü olarak geçer. En basit haliyle gönderdiğimiz mailleri veya alınan mailler denetleyen protokol budur. basit bir düşünce ile bir postacıya benzetebiliriz. Aslında bu tam olarak SMTP Sunucuları için geçerlidir. Siz bir posta göndermek istediğinizde öncelikle postanız SMTP yardımıyla internete çıkar ardından alıcıya ulaşmak için yolunda ilerler. Daha sonra karşı tarafta SMTP kontrol ederek potayı alır ve iletir. En temel haliyle anlatımı budur.

Bu yukarıda anlattığımızı bir görsel ile açıklayacak olursak;

6iox2ut.png

SMTP Portları

Her protokolde olduğu gibi SMTP2ninde ihtiyaç duyduğu bazı portlar vardır. SMTP üç farklı port ve 2 ayrı güvenlik katmanını kullanır. Kullandığı portlar 25, 465 ve 587 portlarıdır. Ayrıca güvenlik katmanı olarak SSL ve TLS güvenlik katmanlarını kullanır.

 • Port 25 – Şifrelenmemiş port (Varsayılan Port)
 • Port 465 – İki sunucu arasında güvenli mail alışverişi için kullanılır.
 • Port 587 – Gönderici ile istemci arasında kullanılan porttur.
465 portunda veriler güvenlik algoritmalarıyla korunmaktadır.

Güvenlik katmanlarına gelecek olursak; 465 nolu port tercih edilerek SSL veya TLS'den herhangi biri kullanılır. 25 nolu portta kimlik denetimi zorunlu değil. Bu güvenlik katmanları ise bu kimlik doğrulama işini üstlenmektedir.

9x07c3l.png

SMTPDiag Aracı


Öncelikle aracımızın tanıtımına geçmeden nereden indireceğinizi söyleyelim.

SMTP Diag Tool | adminkit.net Bu siteye giderek SMTP Diag aracını indirebilirsiniz.

Bu araç, sunucuda var olan SMTP sorunları bulan ve size raporlayan bir araçtır. Eğer SMTP sunucunuzda bir e-posta hatası varsa ve bunun neden kaynaklı olduğunu bilmiyorsanız bu aracı kullanmanız tavsiye edilir. çünkü bu araç e-posta gönderim işi yaparak postanın doğru gidip gitmediğini kontrol edecek ve eğer bir hata varsa gösterecektir.

Şimdi aracın kullanımına geçelim. Aracı indirip kurulumunu yapın. zaten kurulumu basit. Kurduktan sonra çalıştırdığınızda karşınıza şöyle bir pencere çıkacak.

aaoyu31.png

Şimdi Bu penceredeki ifadeler ne anlama geliyor onlara bakalım.

Şöyle hemen yanlarına yazdım;

2yo5wup.png

mail server settings : posta sunucusu ayarları
SMTP Server: Smtp sunucunuz
Port: Yukarıda anlattığımız porlardan birisi 25 varsayılan
server requires authentication : sunucuda kimlik doğrulaması yapmalısınız. (Test için bu gerekli)
Bu seçeneği işaretleyip kullancı adı ve parolanızı girin.
Mail Settings kısmı:

From: Gönderici mail adresi
To: alıcı mail adresi
Subject: mail konusu
HTML message: mesjınız

Bu yukarıdaki gibi bilgilerinizi doldurduktan sonra Test SMTP tuşuna basın ve testi başlatın.

Ardından başka bir pencere açılacak ve yavaş yavaş tüm testleri yapacak son olarak aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız.

ep3au5z.png

Böyle bir ekranda test tamamlanmış oluyor ve şimdi yorumlamaya geçelim.

Yorumlama

Ekranda çıkan her değerin ayrıca bir açıklaması vardır. Bu başta yazan kodlarla belirlenir.
Örneğin bizim ekranımızda beliren 250 ile başlayan kod Requested mail action completed and OK İstenen mail işlemi tamamlandı anlamına gelmektedir.
Benzer şekilde diğer bazı kodlar aşağıdaki gibidir.

200 ile Başlayan Kodlar:300 ile Başlayan Kodlar:
400 ile Başlayan SMTP Kodlar:500 ile Başlayan SMTP Kodlar:

hocam sunucu kısmına smtp.gmail.com yazmamız gerekmiyor mu ne yazacağız
Connecting to mail server.
Connected.
Forcing disconnection from SMTP server.
QUIT
Disconnected.

Error: Timeout.
Failed to send message
diyor
 

CasPeRAB

Uzman üye
7 Kas 2021
1,142
449
TR❤AZ
SMTP Nedir?

Açılımı; Simple Mail Transfer Protocol olan SMTP'nin Türkçe karşılığı, Basit Posta Gönderme Protokolü olarak geçer. En basit haliyle gönderdiğimiz mailleri veya alınan mailler denetleyen protokol budur. basit bir düşünce ile bir postacıya benzetebiliriz. Aslında bu tam olarak SMTP Sunucuları için geçerlidir. Siz bir posta göndermek istediğinizde öncelikle postanız SMTP yardımıyla internete çıkar ardından alıcıya ulaşmak için yolunda ilerler. Daha sonra karşı tarafta SMTP kontrol ederek potayı alır ve iletir. En temel haliyle anlatımı budur.

Bu yukarıda anlattığımızı bir görsel ile açıklayacak olursak;

6iox2ut.png

SMTP Portları

Her protokolde olduğu gibi SMTP2ninde ihtiyaç duyduğu bazı portlar vardır. SMTP üç farklı port ve 2 ayrı güvenlik katmanını kullanır. Kullandığı portlar 25, 465 ve 587 portlarıdır. Ayrıca güvenlik katmanı olarak SSL ve TLS güvenlik katmanlarını kullanır.

 • Port 25 – Şifrelenmemiş port (Varsayılan Port)
 • Port 465 – İki sunucu arasında güvenli mail alışverişi için kullanılır.
 • Port 587 – Gönderici ile istemci arasında kullanılan porttur.
465 portunda veriler güvenlik algoritmalarıyla korunmaktadır.

Güvenlik katmanlarına gelecek olursak; 465 nolu port tercih edilerek SSL veya TLS'den herhangi biri kullanılır. 25 nolu portta kimlik denetimi zorunlu değil. Bu güvenlik katmanları ise bu kimlik doğrulama işini üstlenmektedir.

9x07c3l.png

SMTPDiag Aracı


Öncelikle aracımızın tanıtımına geçmeden nereden indireceğinizi söyleyelim.

SMTP Diag Tool | adminkit.net Bu siteye giderek SMTP Diag aracını indirebilirsiniz.

Bu araç, sunucuda var olan SMTP sorunları bulan ve size raporlayan bir araçtır. Eğer SMTP sunucunuzda bir e-posta hatası varsa ve bunun neden kaynaklı olduğunu bilmiyorsanız bu aracı kullanmanız tavsiye edilir. çünkü bu araç e-posta gönderim işi yaparak postanın doğru gidip gitmediğini kontrol edecek ve eğer bir hata varsa gösterecektir.

Şimdi aracın kullanımına geçelim. Aracı indirip kurulumunu yapın. zaten kurulumu basit. Kurduktan sonra çalıştırdığınızda karşınıza şöyle bir pencere çıkacak.

aaoyu31.png

Şimdi Bu penceredeki ifadeler ne anlama geliyor onlara bakalım.

Şöyle hemen yanlarına yazdım;

2yo5wup.png

mail server settings : posta sunucusu ayarları
SMTP Server: Smtp sunucunuz
Port: Yukarıda anlattığımız porlardan birisi 25 varsayılan
server requires authentication : sunucuda kimlik doğrulaması yapmalısınız. (Test için bu gerekli)
Bu seçeneği işaretleyip kullancı adı ve parolanızı girin.
Mail Settings kısmı:

From: Gönderici mail adresi
To: alıcı mail adresi
Subject: mail konusu
HTML message: mesjınız

Bu yukarıdaki gibi bilgilerinizi doldurduktan sonra Test SMTP tuşuna basın ve testi başlatın.

Ardından başka bir pencere açılacak ve yavaş yavaş tüm testleri yapacak son olarak aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız.

ep3au5z.png

Böyle bir ekranda test tamamlanmış oluyor ve şimdi yorumlamaya geçelim.

Yorumlama

Ekranda çıkan her değerin ayrıca bir açıklaması vardır. Bu başta yazan kodlarla belirlenir.
Örneğin bizim ekranımızda beliren 250 ile başlayan kod Requested mail action completed and OK İstenen mail işlemi tamamlandı anlamına gelmektedir.
Benzer şekilde diğer bazı kodlar aşağıdaki gibidir.

200 ile Başlayan Kodlar:300 ile Başlayan Kodlar:
400 ile Başlayan SMTP Kodlar:500 ile Başlayan SMTP Kodlar:

Elinize Sağlık Güzel Konu Olmuş
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.