SQL Server Temel Komutları 2021

AXPA

Kıdemli Üye
13 Ocak 2018
3,325
97
New World


SQL Server Temel Komutları

CREATE DATABASE

Bu komut sayesinde veri tabanı oluşturabilirsiniz.

Kullanımı ==>
Kod:
Create Database veritabanı_adi

Örnek Kullanımı ==>
Kod:
Create Database deneme;


USE

Bu komut önceden açılmış olan veri tabanını aktif duruma getirmek için kullanabilirsiniz.

Kullanımı ==>
Kod:
Use (veritabanı_adı)

Örnek Kullanımı ==>
Kod:
Use deneme;


CREATE TABLE

Tablo oluşturmak maksadıyla kullanılan komuttur. Kullanılacak alanlar bu komut içinde belirtilir.

Kullanımı ==>
Kod:
Create table tablo_adı(sutün adı ve tipi)

Örnek Kullanımı ==>
Kod:
Create table bolum(bolkod smallint primary key , bol_adi char(15))


INSERT INTO

Önceden oluşturulmuş bir tabloya veri girmek için kullanılan komuttur.

Kullanımı ==>
Kod:
INSERT INTO tablo adı Values veriler;

Örnek Kullanımı ==>
Kod:
insert into bolum values(121,'THT');


SELECT

Tablo üzerinden gerekli bilgileri elde etmek ve sorgulama yapmak için kullanılır. Tablo adı ile belirtilen tablo içindeki tüm bilgiler koşulsuz olarak listelenecektir. SELECT sözcüğünü izleyen kısmında “ * ” karakterinin bulunması, ilgili tablodaki bütün alan isimlerinin ve bu alanlardaki bilgilerin listelenmesini sağlayacaktır. FROM ifadesinden sonra ise kullanılacak tablo adı belirtilebilir.

Kullanımı ==>
Kod:
SELECT * FROM tablo_adi

Örnek Kullanımı ==>
Kod:
Select bolkod, bol_adi From bolum veya Select * From bolum


DISTINCT

Aynı satırlar listelenirken bir kez yazılmasını sağlar.

Kullanımı ==>
Kod:
SELECT DISTINCT sutün_adi FROM tablo_adi

Örnek Kullanımı ==>
Kod:
SELECT DISTINCT adi FROM ogrenci


ORDER BY

Listelenmesi istenen bilgilerin önceden belirlenmiş bir alan adına göre yeniden sıralanmasını sağlar.

Kullanımı ==>
Kod:
SELECT * FROM tablo_adi ORDER BY sütun_adı ASC

Yukarıda ki komutta belirtilen ek ASC komutu sözcüğün nota göre sıralamayı artan şeklinde yapılmasını sağlar.

Kullanımı ==>
Kod:
SELECT * FROM notlar ORDER BY final ASC, vize DESC

Yukarıda ki komutta belirtilen ek DESC komutu sözcüğün nota göre sıralamayı azalan şeklinde yapılmasını sağlar.


NOT, OR, AND

Bu komut birden fazla koşula göre sıralama işleminde kullanılır.

Örnek Kullanımı ==>
Kod:
SELECT adi FROM ogrenci WHERE yasi BETWEEN 10 AND 15


BETWEEN

Belli aralıklar içinde ki bilgileri listeler.

Kullanımı ==>
Kod:
SELECT *

Örnek Kullanımı ==>
Kod:
SELECT * FROM notlar WHERE final BETWEEN 40 AND 70 ORDER BY final ASC


LIKE

Karakter türü verilerde, veri içerisinde geçen belirli bir kelime veya verileri bulmak için kullanılmaktadır. "%" sembol "A" harfinin öncesi ve sonrasında herhangi bir bilgi alabileceğini göstermektedir.

Örnek Kullanımı ==>
Kod:
SELECT * FROM ogrenci WHERE adi LIKE '__A%'


IN

Belli bir kolonun kümesi verilerek işlerin daha kolay yapılmasını sağlar.

Örnek Kullanımı ==>
Kod:
SELECT * FROM notlar WHERE numara IN ( SELECT numara FROM ogrenci WHERE bolkod=121)


ANY

Bu komutu bir örnek ile açıklarsak seçilmiş olan bölümün tümü diyebiliriz;

Örnek Kullanımı ==>
Kod:
SELECT * FROM Personel WHERE maas < ANY( SELECT maas FROM Personel WHERE bol_no=3 ) AND bol_no=2


ALL

“Hepsi, Tamamı” anlamdaki bu sözcük, SELECT komutu içerisinde belirli bir koşulu sağlayan bir gruptan tamamı sağlanan koşullarla ilişkili olarak kullanılır.

Örnek Kullanımı ==>
Kod:
SELECT* FROM notlar WHERE final > ALL (SELECT final FROM notlar WHERE op_kod=121)


Nested Select

Bazı sorgulamalar, özelliği itibarı ile iç içe SELECT komutlar kullanılması gerektirebilir. İçteki SELECT komutunun bulduğu sonuç, dıştaki SELECT komutunun işlevi yere getirmesi iç kullanılır.

Örnek Kullanımı ==>
Kod:
SELECT proje_ad,yer FROM Proje WHERE bl_no in(SELECT bol_no FROM Personel WHERE adres LIKE '%Fatih%'


Aritmetik İşlemler

SELECT komutu ile veri tabanında mevcut tablolardan listeleme yaparken, tabloda ayrı bir sütun olarak yer almamış ve bir hesaplama sonucunda üretilebilecek bilgileri de liste içine katmak mümkündür.

Senaryo: Aşağıdaki SELECT komutu ile bir personel tablosunda personelin şu anda geçerli olan maaşı ile bu maaşın %10 zamlı şekli listelenmektedir. (Alıntı ==> AXPA)

Örnek Kullanımı ==>
Kod:
SELECT ad, soyad, maas, maas*1.1 FROM personel;

SELECT ogrenci_no, ders_adi, vize*0.4 + final*0.6 FROM notlar WHERE ogrenci_no=1;

SQL tablo içerisindeki çeşitli matematiksel ifadelerin sonucunu otomatik olarak üretmeyi sağlayan fonksiyonlara sahiptir.SUM FONKSİYONU

Belirli bir sütunda toplama işlemini gerçekleştirir.

Kullanımı ==>
Kod:
Select SUM sütun_adi FROM tablo_adi;

Örnek Kullanımı ==>
Kod:
SELECT SUM(maas) FROM personel


AVG FONKSİYONU

Aritmetik ortalamaları almak için kullanılan komuttur.

Kullanımı ==>
Kod:
Select AVG sütun_adi FROM tablo_adi;

Örnek Kullanımı ==>
Kod:
SELECT AVG(maas) FROM personel


MAX/MIN

Belirlenen sütun içinde ki en büyük / en küçük değeri bulmak için kullanılır.

Kullanımı ==>
Kod:
Select MAX/MIN sütun_adi FROM tablo_adi;

Örnek Kullanımı ==>
Kod:
SELECT MAX(maas) FROM personel


COUNT

Belirtilen tablo alanında sayma işlemini gerçekleştiren komuttur.

Kullanımı ==>
Kod:
Select COUNT sütun_adi FROM tablo_adi;

Örnek Kullanımı ==>
Kod:
SELECT COUNT(cinsiyet) FROM personel WHERE cinsiyet='bayan'


GROUP BY

Gruplandırılmış veri üzerinde sorgu yapmak için kullanılan komuttur.

Örnek Kullanımı ==>
Kod:
SELECT cinsiyet, AVG(ort) FROM ogrenci GROUP BY cinsiyet


HAVING

Kümele fonksiyonlarını uygularken veya gruplandırırken koşul verme komutudur.

Örnek Kullanımı ==>
Kod:
SELECT adi FROM ogrenci GROUP BY adi HAVING adi LIKE 'Ali'


SQL Server temel komutlarının anlatıldığı bu konuda karşımıza çıkacak olan bir SQL Server komutunun aslında bize neyi anlattığını ve hangi database yolunu izlediğini anlayabiliriz.
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.