VB ile yıl içinde belirli haftanın ilk tarihini bulmak

High Hacker

Uzman üye
25 Ağu 2011
1,540
0
İzmit
Visual Basic

--------------------------

Kod;

Option Explicit

Private Sub cmdHesapla_Click()
Dim Gun As Integer
Dim Tarih As Date

If txtYil.Text = "" Or txtYil.Text < 1800 Then _
txtYil.Text = "": txtYil.SetFocus: Exit Sub

If txtHafta.Text = "" Or txtHafta.Text > 52 Then _
txtHafta.Text = "": txtHafta.SetFocus: Exit Sub

Tarih = CDate("01/01/" + Str(txtYil.Text))

For Gun = 0 To 365
If DatePart("ww", Tarih + Gun) = txtHafta.Text Then _
MsgBox Str(txtYil.Text) + " yılının " + txtHafta.Text + _
". haftasının ilk günü " + Format(Tarih + Gun, "d mmmm yyyy dddd") _
, vbInformation, "Sonuç": txtHafta.SetFocus: Exit For
Next
End Sub

Private Sub Form_Activate()
txtYil.Text = Year(Date)
txtHafta.text = 1
txtYil.SetFocus
End Sub

Private Sub txtHafta_GotFocus()
txtHafta.SelStart = 0
txtHafta.SelLength = Len(txtHafta.Text)
End Sub

Private Sub txtYil_GotFocus()
txtYil.SelStart = 0
txtYil.SelLength = Len(txtYil.Text)
End Sub

 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.