xx gün xx saat xx dakika xx saniye büyüyoruz

NightWolf

Emektar
27 Ara 2005
722
11
about:home
FORUMHOME adlı templatede şu kodu bulun

PHP:
<div><phrase 1="member.php?$session[sessionurl]u=$newuserid" 2="$newusername">$vbphrase[welcome_to_our_newest_member_x]</phrase></div>
   </div> 
 
 altna bu kodları ekliyoruz (açılış tarihi olarak geçen 2005,05,07 tarihini kendinze göre editleyin...)
 PHP Kodu:
 
 <div>
 <script language="JavaScript1.2">
 
 function setcountup(theyear,themonth,theday){
 yr=theyear;mo=themonth;da=theday
 }
 //////////CONFIGURE THE countup SCRIPT HERE//////////////////
 //STEP 1: Configure the date to count up from, in the format year, month, day:
 //This date should be less than today
 setcountup(2005,05,07)
 //STEP 2: Configure text to be attached to count up
 var displaymessage="(her saniye büyüyoruz)"
 //STEP 3: Configure the below 5 variables to set the width, height, background color, and text style of the countup area
 var countupwidth='95%'
 var countupheight='20px' //applicable only in NS4
 var countupbgcolor='alt1'
 var opentags='<span class="smallfont">'
 var closetags='</span>'
 //////////DO NOT EDIT PASS THIS LINE//////////////////
 var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","A  ug","Sep","Oct","Nov","Dec")
 var crosscount=''
 function start_countup(){
 if (document.layers)
 document.countupnsmain.visibility="show"
 else if (document.all||document.getElementById)
 crosscount=document.getElementById&&!document.all?  document.getElementById("countupie") : countupie
 countup()
 }
 if (document.all||document.getElementById)
 document.write('<span id="countupie" style="width:'+countupwidth+'; background-color:'+countupbgcolor+'"></span>')
 window.onload=start_countup
 
 function countup(){
 var today=new Date()
 var todayy=today.getYear()
 if (todayy < 1000)
 todayy+=1900
 var todaym=today.getMonth()
 var todayd=today.getDate()
 var todayh=today.getHours()
 var todaymin=today.getMinutes()
 var todaysec=today.getSeconds()
 var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec
 paststring=montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr
 dd=Date.parse(todaystring)-Date.parse(paststring)
 dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1)
 dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
 dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000)  )/(60*1000)*1)
 dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000  ))%(60*1000))/1000*1)
 if (document.layers){
document.countupnsmain.document.countupnssub.docum ent.write(opentags+dday+ " gün, "+dhour+" saat, "+dmin+" dakika ve "+dsec+" saniyedir sizlerleyiz... "+displaymessage+closetags)
 document.countupnsmain.document.countupnssub.docum  ent.close()
 }
 else if (document.all||document.getElementById)
 crosscount.innerHTML=opentags+dday+ " gün, "+dhour+" saat, "+dmin+" dakika ve "+dsec+" saniye "+displaymessage+closetags
 setTimeout("countup()",1000)
 }
 </script>
<ilayer id="countupnsmain" width=&{countupwidth}; height=&{countupheight}; bgColor=&{countupbgcolor}; visibility=hide><layer id="countupnssub" width=&{countupwidth}; height=&{countupheight}; left=0 top=0></layer></ilayer></div>
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.