Yapay Zeka-Bölüm 1

merlins

Üye
24 Mar 2019
172
0
Merhaba bu konuda sizin için yapay zeka konusunu ele alıp sizlere açıklamaya çalışacağım. Bu konu 5 bölümden oluşacak ve içerik tablosuna takip edeceğim. 1. bölüm ile başlayalım.

Makinelerin gösterdiği zeka, Yapay Zeka olarak bilinir. Yapay Zeka, günümüz dünyasında çok popüler hale geldi. İnsanların eylemlerini öğrenmek ve taklit etmek için programlanmış makinelerde doğal zekanın simülasyonudur. Bu makineler deneyimle öğrenebilir ve insan benzeri görevleri yerine getirebilir. AI gibi teknolojiler büyümeye devam ettikçe, yaşam kalitemiz üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaklar.
İçerik Tablosu:
1. Yapay Zekaya Giriş?
2. Yapay Zeka Nasıl Çalışır?
3. Yapay Zeka türleri nelerdir?
4. AI Nerelerde Kullanılır?
5. Yapay Zeka İçin Ön Koşullar Nelerdir?
6. İşletmelerde Yapay Zeka Uygulamaları?
7. Yapay Zekada En Çok Kullanılan Uygulamalar
8. Yapay Zeka İşleri
9. AI'da Kariyer Trendleri
10. Yapay Zekanın Geleceği
11. Yapay Zekanın Alt Dalları Ve Detayları

1-Yapay Zekaya Giriş

Yapay Zeka Nedir sorusunun kısa cevabı, kime sorduğunuza bağlı olmasıdır.
Geçici bir teknoloji anlayışına sahip bir meslekten olmayan kişi, onu robotlara bağlar. Yapay Zekanın kendi başına hareket edip düşünebilen, sonlandırıcı bir figür olduğunu söylerler.
Bir yapay zeka araştırmacısına yapay zeka hakkında sorarsanız, bunun, açıkça talimat verilmesine gerek kalmadan sonuç üretebilen bir dizi algoritma olduğunu söyleyecektir. Ve hepsi düzelecek. Özetlemek gerekirse, Yapay Zeka tanımı:​

Yapay Zeka Tanımı
• İnsanlar tarafından yaratılan akıllı bir varlık.
• Açıkça talimat verilmeden görevleri akıllıca gerçekleştirme yeteneği.
• Mantıklı ve insanca düşünme ve hareket etme yeteneğine sahip.

Yapay Zekanın bir insan gibi davrandığını nasıl ölçeceğiz?

Bir yapay zekanın bir insan gibi davranabileceği bu duruma ulaşsak bile, bu şekilde davranmaya devam edebileceğinden nasıl emin olabiliriz? Bir AI varlığının insan benzerliğini şunlarla temellendirebiliriz:
• Turing Testi
• Bilişsel Modelleme Yaklaşımı
• Düşünce Yaklaşımı Hukuku
• Akılcı Ajan Yaklaşımı
Bu yaklaşımların nasıl performans gösterdiğine ayrıntılı bir göz atalım.​

Yapay Zekada Turing Testi Nedir?

Turing Testinin temeli, Yapay Zeka varlığının bir insan ajanla sohbet edebilmesi gerektiğidir. İnsan ajan ideal olarak bir Yapay Zeka ile konuştukları sonucuna varamamalıdır. Bu amaçlara ulaşmak için, AI'nın şu niteliklere sahip olması gerekir:
• Başarılı bir şekilde iletişim kurmak için Doğal Dil İşleme .
• Bilgi Temsilciliği hafızası olarak hareket eder.
• Depolanan bilgileri soruları yanıtlamak ve yeni sonuçlar çıkarmak için kullanmak için Otomatik Akıl Yürütme.
• Kalıpları tespit etmek ve yeni koşullara uyum sağlamak için Makine Öğrenimi
.

Bilişsel Modelleme Yaklaşımı

Adından da anlaşılacağı gibi, bu yaklaşım İnsan Bilişine dayalı bir Yapay Zeka modeli oluşturmaya çalışır. İnsan zihninin özünü damıtmak için 3 yaklaşım vardır:
• İç gözlem: düşüncelerimizi gözlemlemek ve buna dayalı bir model oluşturmak
• Psikolojik Deneyler: insanlar üzerinde deneyler yapmak ve davranışlarını gözlemlemek
• Beyin görüntülemesi: Beynin farklı senaryolarda nasıl çalıştığını gözlemlemek ve bunu kod aracılığıyla kopyalamak için MRI kullanmak.​

Düşünce Yaklaşım Kanunları​

Düşünce Kanunları, zihnimizin işleyişini yöneten geniş bir mantıksal ifadeler listesidir. Aynı yasalar kodlanabilir ve yapay zeka algoritmaları uygulanabilir. Bu yaklaşımla ilgili sorunlar, çünkü prensipte bir problemi çözmek (kesinlikle düşünce yasalarına göre) ve bunları pratikte çözmek, bağlamsal nüansların uygulanmasını gerektirecek şekilde oldukça farklı olabilir. Ayrıca, bir algoritmanın çok fazla parametre varsa çoğaltamayacağından %100 emin olmadan yaptığımız bazı eylemler vardır.​

Akılcı Ajan Yaklaşımı​

Mantıklı bir temsilci, mevcut koşullarında mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için hareket eder.
Düşünce Kanunları yaklaşımına göre, bir varlık mantıksal ifadelere göre davranmalıdır. Ancak, yapılacak mantıksal doğru bir şeyin olmadığı, farklı sonuçları ve bunlara karşılık gelen ödünleri içeren birden çok sonucun olduğu bazı durumlar vardır. Akılcı temsilci yaklaşımı, mevcut koşullarda mümkün olan en iyi seçimi yapmaya çalışır. Bu, çok daha dinamik ve uyarlanabilir bir ajan olduğu anlamına gelir.​

2-Yapay Zeka (AI) Nasıl Çalışır?​

Bir yapay zeka sistemi oluşturmak, bir makinedeki insan özelliklerini ve yeteneklerini tersine çeviren dikkatli bir süreçtir ve yapabildiğimizi aşmak için onun hesaplama becerisini kullanır.
Yapay Zekanın gerçekte nasıl çalıştığını anlamak için, Yapay Zekanın çeşitli alt alanlarına derinlemesine dalmak ve bu alanların endüstrinin çeşitli alanlarına nasıl uygulanabileceğini anlamak gerekir.
• Makine Öğrenme: Makine öğrenimi, bir makineye geçmiş deneyime dayalı olarak nasıl çıkarımlar yapılacağını ve karar verileceğini öğretir. İnsan deneyimini dahil etmek zorunda kalmadan olası bir sonuca ulaşmak için bu veri noktalarının anlamını çıkarmak için kalıpları tanımlar, geçmiş verileri analiz eder. Verileri değerlendirerek sonuçlara ulaşmaya yönelik bu otomasyon, işletmeler için insan zamanından tasarruf sağlar ve daha iyi karar vermelerine yardımcı olur.
• Derin Öğrenme: Derin Öğrenme bir makine öğrenimi tekniğidir. Sonucu sınıflandırmak, çıkarmak ve tahmin etmek için bir makineye katmanlar aracılığıyla girdileri işlemeyi öğretir.
• Yapay Sinir Ağları: Sinir Ağları, İnsan Sinir hücreleri ile benzer prensipler üzerinde çalışır. Bunlar, çeşitli belirsiz değişkenler arasındaki ilişkiyi yakalayan ve bir insan beyninin yaptığı gibi verileri işleyen bir dizi algoritmadır.
• Doğal Dil İşleme: NLP, bir dili makine ile okuma, anlama ve yorumlama bilimidir. Bir makine, kullanıcının neyi iletmek istediğini anladığında, buna göre yanıt verir.
• Bilgisayar görüşü: Bilgisayar görme algoritmaları, bir görüntüyü parçalayarak ve nesnelerin farklı bölümlerini inceleyerek bir görüntüyü anlamaya çalışır. Bu, makinenin önceki gözlemlere dayanarak daha iyi bir çıktı kararı vermesi için bir dizi görüntüyü sınıflandırmasına ve öğrenmesine yardımcı olur.
• Bilişsel Hesaplama: Bilişsel hesaplama algoritmaları, metni / konuşmayı / görüntüleri / nesneleri bir insanın yaptığı şekilde yorumlayarak insan beynini taklit etmeye çalışır ve istenen çıktıyı vermeye çalışır.
Yapay Zeka, çeşitli bileşenler üzerine inşa edilebilir ve aşağıdakilerin bir karışımı olarak işlev görür:
• Felsefe
• Matematik
• Ekonomi
• Sinir bilim
• Psikoloji
• Bilgisayar Mühendisliği
• Kontrol Teorisi ve Sibernetik
• Dil bilim
Bu bileşenlerin her birine ayrıntılı bir göz atalım.​

Felsefe​

İnsanlar için felsefenin amacı, eylemlerimizi, sonuçlarını ve nasıl daha iyi kararlar alabileceğimizi anlamamıza yardımcı olmaktır. Modern akıllı sistemler, bu sistemlerin doğru kararları vermesini sağlayacak farklı felsefe yaklaşımlarını takip ederek, ideal bir insanın düşünme ve davranma şeklini yansıtarak inşa edilebilir. Felsefe, bu makinelerin bilginin doğası hakkında düşünmesine ve anlamasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, istenen sonuçlara ulaşmak için hedef temelli analiz yoluyla bilgi ve eylem arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olacaktır.​

Matematik​

Matematik, evrenin dilidir ve evrensel sorunları çözmek için inşa edilmiş sistemin bunda yetkin olması gerekir. Makinelerin mantığı anlaması için hesaplama ve olasılık gereklidir.
En eski algoritmalar, hesaplamaları kolaylaştırmak için sadece matematiksel yollardı, kısa süre sonra teoremler, hipotezler ve daha fazlası gelecek ve bunların hepsi bir hesaplama çıktısına ulaşmak için önceden tanımlanmış bir mantığı takip edecek. Üçüncü matematiksel uygulama olan olasılık, Yapay Zeka algoritmalarının karar verme süreçlerini temel alacağı gelecekteki sonuçların doğru tahminlerini yapar.​

Ekonomi​

Ekonomi, insanların tercih ettikleri sonuçlara göre nasıl seçim yaptıklarının incelenmesidir. İnsanların tercihlerinin aracı olan para gerçek dünyaya tezahür etse de bu sadece parayla ilgili değil. Ekonomide Tasarım Teorisi, yöneylem araştırması ve Markov karar süreçleri gibi birçok önemli kavram vardır. Hepsi, bu kararların toplu sonuçlarının yanı sıra büyük ölçeklerde nasıl alındığını göstermek için matematiği kullanarak 'rasyonel failler' ve düşünce yasaları anlayışımıza katkıda bulundu. Bu tür karar teorik teknikleri, bu akıllı sistemlerin oluşturulmasına yardımcı olur.​

Sinir bilim​

Sinir bilim beynin nasıl çalıştığını incelediği ve Yapay Zekanın aynısını kopyalamaya çalıştığı için, burada bariz bir örtüşme var. İnsan beyni ile makineler arasındaki en büyük fark, bilgisayarların insan beyninden milyonlarca kat daha hızlı olmasıdır, ancak insan beyni, depolama kapasitesi ve ara bağlantılar açısından hala avantaja sahiptir. Bu avantaj, bilgisayar donanımı ve daha sofistike yazılımdaki gelişmelerle yavaş yavaş kapatılıyor, ancak beynin zeka düzeyine ulaşmak için bilgisayar kaynaklarını nasıl kullanacaklarının hala farkında olmadıkları için üstesinden gelinmesi gereken büyük bir zorluk var.​

Psikoloji​

Psikoloji, sinir bilim ve felsefe arasındaki orta nokta olarak görülebilir. Özel olarak yapılandırılmış ve geliştirilmiş beynimizin uyaranlara nasıl tepki verdiğini ve çevresine nasıl tepki verdiğini anlamaya çalışır, her ikisi de akıllı bir sistem oluşturmak için önemlidir. Bilişsel psikoloji, beyni, kendi zeka makinesini nasıl inşa edeceğimize benzer şekilde, inançlara, hedeflere ve inançlara dayalı olarak işleyen bir bilgi işleme aracı olarak görür.
Günümüzün sohbet robotlarını güçlendiren algoritmalar oluşturmak için birçok bilişsel teori halihazırda kodlanmıştır.​

Bilgisayar Mühendisliği​

Buradaki en bariz uygulama, ancak tüm bu bilgisayar mühendisliğinin neye dayanacağını anlamanıza yardımcı olmak için bunu sona erdirdik. Bilgisayar mühendisliği, tüm teorilerimizi ve kavramlarımızı makine tarafından okunabilir bir dile çevirecek, böylece hesaplamalarını anlayabileceğimiz bir çıktı üretecek şekilde yapabilecektir. Bilgisayar mühendisliğindeki her ilerleme, gelişmiş işletim sistemlerine, programlama dillerine, bilgi yönetim sistemlerine, araçlara ve son teknoloji donanıma dayanan daha güçlü Yapay Zeka sistemleri oluşturmak için daha fazla olasılık yarattı.​

Kontrol Teorisi ve Sibernetik​

Gerçekten zeki olmak için, bir sistemin istenen çıktıyı üretecek şekilde eylemlerini kontrol edebilmesi ve değiştirebilmesi gerekir. Söz konusu istenen çıktı, davranışlarını ölçmek ve optimize etmek için matematiksel hesaplamalar ve mantık kullanarak ortamındaki değişikliklere dayalı olarak eylemlerini sürekli olarak değiştirerek, sistemin yönelmeye çalışacağı nesnel bir işlev olarak tanımlanmaktadır.​

Dil bilim​

Tüm düşünceler bir dile dayanır ve düşüncelerin en anlaşılır temsilidir. Dilbilim, makinelerin sözdizimsel dilimizi anlamasına ve hemen hemen herkes tarafından anlaşılabilir bir şekilde çıktı üretmesine yardımcı olan doğal dil işlemenin oluşumuna yol açtı. Bir dili anlamak, cümlelerin nasıl yapılandırıldığını öğrenmekten daha fazlasıdır, aynı zamanda dilbilimin bilgi temsili dalını ortaya çıkaran konu ve bağlam hakkında bilgi gerektirir.​
 

Siouxx

Yeni üye
21 Haz 2020
41
0
Bu sıralar üzerine araştırdığım bir konu yapay zeka, bu rehber çok işime yarayacak eline emeğine sağlık.
 

ByZehirx

Yaşayan Forum Efsanesi
10 Şub 2012
10,514
21
Osmaniye
Merhabalar.
Günaydın herkesr öğlen olmuş yeni kalkiyoruz bugünlerde hastalık ile boguşuyorum :)

Konudaki MAVİ renki biraz açık renk yaparsan iy olacak renk görünmüyor yada benim gözlerde problem var.
Makale güzel ellerine sağlık
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.