Atatürk'ün Türk Diline ve Türk Tarihine Verdiği Önem

C0M!S3R-eX

Uzman üye
14 Kas 2006
1,174
27
Atatürk* milli dilin korunması ve gelecek nesillere aktarılması doğrultusunda çalışmalar yapmış* "Türk demek dil demektir. Milliyetin çok bariz vasıflarından birisi dildir" diyerek* milletimizin birlikteliği için Türk diline verilmesi gereken önemi vurgulamıştır. "Türk dilinin* kendi benliğine* aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için* bütün devlet teşkilatımızın* dikkatli* alakalı olmasını isteriz." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri* 1 Kasım 1932* cilt I* s. 372) sözüyle de* bu konuda devlete düşen göreve işaret etmiştir.

Atatürk* Türk milliyetçiliğinin yerleşmesi ve sağlamlaşması hususunda* milletin ortak dil konusunda bilgilenmesi gerektiğine inanmış ve bu amaçla çalışmıştır. Bu doğrultuda* Atatürk'ün talimatıyla; 12 Temmuz 1932'de* daha sonra "Türk Dil Kurumu" adını alacak olan Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulmuştur. Atatürk* Türk dili üzerindeki yerli ve yabancı araştırmaları bizzat incelemiş* dönemindeki bilginleri* Türk dili üzerinde araştırmalar yapmaya yönlendirmiştir. Nitekim Türk dilinin en eski anıtları olan Göktürk (Runik) yazılı metinlerinin ilk iki cildi* onun sağlığında yayımlanmış; Divanü Lügati't-Türk* Kutadgu Bilig gibi eserler üzerinde de yine onun sağlığında çalışılmaya başlanmıştır.( Türk Dil Kurumu web sitesi* www.tdk.gov.tr )

Atatürk'ün Türk Tarihi ve Türk Dili konularına ne denli önem verdiği* ölümünden kısa bir süre önce yazdığı vasiyetname ile* mal varlığını Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu'na bırakmış olmasından anlaşılır. Bu iki kurumun bütçesi* bugün de Atatürk'ün mirasından karşılanmaktadır.

Bir insanın milli değerlerine sahip çıkması için milletini sevmesi; milletini sevmesi için ise onu tanıması gerekir. Milletinin geçmişte yaşadıklarını öğrenen insan* ona daha sağlam bağlarla tutunur; sadakati katlanarak artar ve milli duyguları daha da perçinlenir.

Türk Milleti�nin büyüklüğüne bütün Türklerin inanmasını arzulayan Atatürk* bu fikri savunmayı hayatı boyunca amaç edinmiştir. "Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve geniş uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak* tetkik etmek Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur."..."Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." (Afet İnan* Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler* 1968* s. 311) diyerek; Türk insanının tarihini öğrenmesinin önemini vurgulamıştır.

Türk kültürünü ve Türk tarihini bilimsel yoldan araştırmak* tanıtmak ve yaymak amacıyla* Atatürk kurumun çalışmalarına önderlik etmiş* çalışma planını kendisi çizmiş; Türk ve Türkiye tarihini aydınlatacak araştırmacılara yol gösterici nitelikte aşağıdaki direktifleri vermiştir:

".... Tarih yazmak* tarih yapmak kadar mühimdir* yazan yapana sadık kalmazsa* değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır."
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.