Temel Masaustu Ihtiyacları

The Cry

Kıdemli Üye
19 Eki 2007
3,119
10
"-Her Yerden-"
Temel Masa¨ust¨u ˙Ihtiyac¸ları
16 Mart 2005
˙Icindekiler
1 Tanımlar 2
2 Bilis¸im okur-yazarı bir kullanıcının temel masa¨ ust ¨u ihtiyac¸ları 2
3 Masa¨ ust ¨u ortamında c¸alıs¸ma 3
4 T¨urkc¸e ve T¨urkiye’ye uygun bir masa¨ ust ¨u 4
5 Bilgilendirme mesajları 4
6 Uygulamalar 4
1
1 Tanımlar
Bizim anlayıs¸ımız ile, temel masa¨ust¨u ihtiyac¸larını kars¸ılayan is¸letim sistemi kullanıcının
kars¸ısına kolay kullanımlı, yapılandırılabilir ve ¨ozelles¸tirilebilir bir masa¨ust¨u sunabilir
Masa¨ut¨u ortamı, benzer aray¨uzler ile is¸lemler arasında bilgi akıs¸ı ve iletis¸imin oldu˘gu,
uygulamalar arasında s¨ur¨ukle-bırak, kes-yapıs¸tır ¨ozellikleri kullanılabilen grafiksel bir
kullanıcı aray¨uz¨ud¨ur. Masa¨ust¨u ortamı men¨u, panel ve masa¨ust¨un¨un kendisinden (dosya,
dizin, uygulama bas¸latıcıları ve c¸evresel aygıtlar ic¸in ikon ve kısayolların bulundu˘gu
yer) olus¸ur.
Temel masa¨ust¨u ihtiyac¸larını kars¸ılarken kullanıcının sistemdeki en yetkili kullanıcı
olan root kullanıcısının haklarına ihtiyac¸ duymaması istenen durumdur.
Temel masas¨ut¨u ihtiyac¸larının grafik aray¨uzler ile ve/veya otomatik olarak sa˘glanması
bir di˘ger gerektir. Kullanılan donanımlar otomatik olarak yapılandırılmalı, kullanıcı
m¨udahalesi gereken yerlerde yalnızca grafik aray¨uzler ile c¸alıs¸ılmalıdır. Yazılım kurma/kaldırma/g¨uncelleme
ve yapılandırma is¸leri de benzer bir s¸ekilde grafik aray¨uzlerden yapılabilmelidir. Kullanıcı
hic¸bir ihtiyacı ic¸in konsol (komut satırı) ekranı ile c¸alıs¸mak zorunda kalmamalıdır.
Yukarıdakilere ek olarak Ulusal Da˘gıtım’da t¨um uygulamaların varsayılan T¨urkc¸e ve
UTF-8 kullanıyor olmaları gerekmektedir.
Bir GNU/Linux da˘gıtımı olan Uluda˘g ¨uzerindeki yazılımlar, herhangi Linux kullanıcısının
ihtiyac¸larını da kars¸ılayabilmelidir. Bu y¨uzden temel sistem(Unix) arac¸larının da yazılım
listesinde bulunması gerekir.
Bu tanımlar es¸li˘ginde temel masa¨ust¨u sisteminin as¸a˘gıdaki ¨ozellikleri sa˘glıyor olması
gerekmektedir.
2 Bilis¸im okur-yazarı bir kullanıcının temel masa¨ ust ¨u ihtiyac¸ları
1. Temel masa¨ust¨u donanımlarını tanıtma, yapılandırma ve kullanma
Bu donanımlar1
• Her t¨ur Monit¨or
• Her t¨ur Klavye
• Her t¨ur Fare
• Depolama aygıtları: disket s ¨ur¨uc¨u, CDROM/DVD s ¨ur¨uc¨u, usb depolama
aygıtı, CD-RW/DVD-RW s ¨ur¨uc¨u
• Yazıcı (a˘g yazıcıları, paralel port ve usb’den ba˘glanan yazıcılar)
• Tarayıcı (paralel port ve usb’den ba˘glanan tarayıcılar)
1Donanımların Linux uyumlu oldu˘gu var sayılmaktadır. Listede “Her t¨ur” ifadesi “Linux ile kullanılabilen
her t¨ur” anlamı tas¸ımaktadır.
2
• Her t¨ur c¸evirmeli a˘g modemi
• A˘g kartı (PCI ve usb a˘g kartları)
• Her t¨ur Tv kartı
• Kızıl ¨otesi ve Bluetooth destekleri
olabilir.
Bilgisayarda takılan ya da a˘gda bulunan donanımların otomatik olarak tanınmıs¸ ve
yapılandırılmıs¸ olması tercih edilir.
3 Masa¨ ust ¨u ortamında c¸alıs¸ma
1. ˙Istedi˘gi uygulamaya men¨uler aracılı˘gı ile ulas¸abilme
2. O¨ zelles¸tirilebilir bir arayu¨z
• Temalar
• Duvar ka˘gıdı
• Ekran koruyucu
• Fontlar
• Dosya tipleri ic¸in ¨ontanımlı uygulama sec¸imi
3. Yapılandırılabilir panel
4. Kısayollar
5. S¨ur¨ukle-bırak
6. Uygulamalar arası kes-yapıs¸tır
7. Ara/Bul fonksiyonları
8. Simgeler ile dosyalara kolay eris¸im, simgelerin/dosyaların dizilis¸lerini de˘gis¸tirebilme
9. Tarih ve saat ayarlarının yapılabilmesi
10. U¨ lke, bo¨lge ve dil ayarlarının yapılabilmesi
3
4 T¨urkc¸e ve T¨urkiye’ye uygun bir masa¨ ust ¨u
Ulusal Da˘gıtım ic¸in kullanıcı ile etkiles¸en t¨um aray¨uzlerde T¨urkc¸e deste˘gi bir zorunluluktur.
Bu aray¨uzler as¸a˘gıdaki gibi sınıflandırılabilir.
• Uygulama aray¨uzleri
• Men¨uler
• Yardım dosyaları
• Sistem ve uygulama mesajları
Bununla birlikte T¨urkc¸e bir aray¨uz ic¸in uygun yazı tiplerinin sistemde bulunması ve ¨on
tanımlı olarak kullanılıyor olması gerekmektedir.
Da˘gıtımın yazılımlarda T¨urkiye’ye uygun sec¸imler yapılmıs¸ ve veriler (Takvim bilgileri
gibi) eklenmis¸ olarak sunulması istenmektedir.
5 Bilgilendirme mesajları
Kullanıcıyı bilgilendirme mesajlarının teknik detaylardan arındırılmıs¸ olması gerekir.
Mesajların sorunları teknik bir dil ile is¸aret etmek yerine asistan programlar ile sorunun
c¸ ¨oz¨um¨un¨u sa˘glamaları idealdir.
6 Uygulamalar
Temel masa¨ust¨u sisteminde as¸a˘gıdaki t¨ur ve niteliklerde uygulamalar bulunmalıdır.
1. ˙Internet
(a) Web tarayıcısı (browser)
(b) E-posta istemcisi
(c) Hızlı mesajlas¸ma istemcisi
(d) Dosya transferi uygulaması
(e) Web sayfaları d¨uzenleyicisi
(f) Dosya paylas¸ımı (yerel a˘g ve internet ¨uzerinde)
2. C¸ oklu ortam
(a) CD c¸alıcı
(b) M¨uzik c¸alıcı
4
(c) DVD/VCD/DivX oynatıcı
(d) D¨on¨us¸t¨ur¨uc¨u (encoder)
(e) Resim/grafik g¨osterici
(f) Resim/grafik d¨uzenleyici
3. Ofis
(a) Kelime is¸lemci
(b) Hesap c¸izelgesi
(c) Sunumcu
(d) Adres defteri
(e) Ajanda
4. Sistem
(a) Yapılandırma arac¸ları
i. Donanım yapılandırması (klavye, fare, ekran boyutu/c¸ ¨oz¨un¨url¨u˘g¨u, yazıcı,
tarayıcı, modem, tv kartı, cd yazıcı
ii. Yazılımların yapılandırılması
A. Y¨ukle, kaldır, g¨uncelle
B. O¨ n tanımlı yazılım sec¸imi
iii. A˘g yapılandırması
A. C¸ evirmeli ba˘glantı
B. ADSL/Kablo-Net ba˘glantısı
C. Yerel a˘g ba˘glantısı
(b) Dosya y¨oneticisi
i. Dosya y¨oneticisi grafik aray¨uz¨u
ii. Kolayca dosya ve dizin olus¸turabilme
iii. Kes, kopyala, yapıs¸tır, sil, tas¸ı, yeniden adlandır
iv. Arama yapabilme
v. Paylas¸tırma
vi. Sahiplik ve izinler
vii. Ars¸ivleme ve sıkıs¸tırma
viii. D¨on¨us¸t¨urme (pdf -> ps, vb.)
ix. Saklama aygıtları ile c¸alıs¸abilme (disket, CD/DVD, usb disk, CD/DVD
yazıcı)
x. Masa¨ust¨unden kolayca ulas¸ılabilir, dosya y¨oneticisinin sildi˘gi ¨o˘geleri
saklayan ve istendi˘ginde silme is¸lemini geri alabilen bir c¸ ¨op kutusu
5. Di˘ger
(a) Metin d¨uzenleyici
5
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.